Home Tags October 2021

Tag: October 2021

ARTICLES

Bewaringslandbou in die Wes-Kaap

Stikstofbemestingsnorme vir koring ontwikkel Sedert bewaringslandbou in die laat tagtigs in die Wes-Kaap posgevat het, het boerderypraktyke drasties verander. Toepassing van bewaringslandboubeginsels verander die speelveld...