A look at Pythium root rot of wheat and barley

The four most common root rot diseases in wheat and barley are Pythium root rot, Rhizoctonia root rot, Fusarium root and crown rot as well as take-all root rot (caused by Gaeumannomyces graminis). All...

Saad maak saak – berg dit reg

Die voortslepende droogte in groot dele van die land, asook die onsekerheid oor grondonteiening sonder vergoeding, het daartoe gelei dat heelwat minder somergewasse aangeplant is. Die Oesskattingskomitee se aanvanklike berekenings dui ’n daling van...

Die raaisel van plantdiepte ondersoek

Vir enige saad om optimaal te ontkiem, is die volgende faktore nodig: Lewende saad, genoeg vog, ’n gunstige temperatuur en ’n medium waardeur die koleoptiel/hipokotiel maklik kan groei. Die fondasie vir optimale gewasprestasie is ’n...

Foute met saadplasing kos ongesiens baie

“Wat die oog nie sien, doen die hart nie kwaad nie.” Hierdie uitdrukking geld ook vir produsente ten opsigte van saadplasing en plantestand. Dit gebeur vinnig dat 10% van die opbrengs ingeboet word as...

Rywydtes by mielie-produksie onder die loep

“Wat is die regte rywydte en dra nouer rye werklik by tot hoër opbrengste?” is algemene vrae wat deur mielieprodusente gevra word. Om hierdie vrae te beantwoord, is dit belangrik om eers te kyk na...

Feite en riglyne vir saadbehandeling

Saad is die een element waarsonder die graanprodusent glad nie kan boer nie. Die ander insette soos bemestingstowwe en plaagdoders is eintlik maar net ondersteunend tot saad, maar kan ’n oes vir die produsent...

Komitee plaas plantestand van mielies onder die vergrootglas

Om tans met mielies wins te maak, is nie maklik nie. Graanpryse aan die een kant en insetkoste aan die ander kant vorm die bekende kosteknyptang wat die winsgewendheid van mielies knel. Om sake...

LATEST EDITION