Home SPONSORED CONTENT

SPONSORED CONTENT

Sponsored Content

Graansorghum – mossie maar man

Graansorghum speel ’n belangrike stabiliserende rol in die somergraan-produksiegebiede as gevolg van sy beter droogteverdraagsaamheid op margi­nale en swaarder gronde in vergelyking met mielies. Onder hierdie omstandighede dien dit as ’n goeie alternatiewe gewas. Sorghum...

Eindpunt-tantieme lei tot opwindende tegnologie

Sojabone is ná mielies die grootste kontantgewas in Suid-Afrika, met glifosaattolerante kultivars wat tans meer as 90% van die aanplanting beslaan. Glifosaattolerante sojaboonkultivars word al vir 20 jaar in Suid-Afrika aangeplant. Alhoewel die somerreënvalproduksiegebied nog...

Value added to soybeans in the Eastern Free State

Free State Oil is a soybean processor located in Villiers in the Eastern Free State. Our focus is on the production of high-quality defatted soybean oilcake, oil and hulls with the emphasis on consistency...

Risikobestuur – deurslaggewend vir optimale beheer

Dit is uiters belangrik om met vandag se praktyke risiko’s te minimaliseer en reg te bestuur. Die doel is om ’n vooruitsig te hê van die komende seisoen, veranderings te kan maak wanneer nodig...

Bestuur jou waterkwaliteit met byvoegmiddels

Glifosaat bly steeds die onkruiddoder wat wêreldwyd die meeste gebruik word. Baie produsente en landbouchemiese handelaars is bewus dat glifosaat se werking grootliks deur waterkwaliteit beïnvloed word. Ongelukkig bestaan daar steeds wanbegrippe by beide produsente...

Kragtige nuwe wapen teen taai onkruide in mielies

Yamato® 480 SC van Philagro is ’n gevorderde nuwe wapen in mielieprodusente se arsenaal van onkruidbeheeropsies. Taai en weerstandbiedende gras- en breëblaaronkruide huiwer nie om mielieopbrengste ’n knou te gee nie en dis juis hier...

Nie sommer enige glifosaat nie

Sedert die eerste registrasie daarvan in 1974 in die VSA, het glifosaat wêreldwyd die mees gebruikte sintetiese onkruiddoder geword. Dit is tot ’n groot mate as gevolg van die ontwikkeling van glifosaatverdraagsame gewasse. Net in...

Innovering kan potensiaal ontsluit

FMC in Suider-Afrika is oortuig daarvan dat innovering in die landbou die verstommende potensiaal van die subkontinent kan ontsluit. Met sterk vermoëns in navorsing en ontwikkeling is dié maatskappy daartoe verbind om innoverende oplossings...

Beroking verhoed verliese

Beroking van jou graan in silo’s of enige vorm van opberging is uiters belangrik. Degesch adviseer opbergers aangaande beroking en adviseer en doen verwysings vir die oprigting van berokingstelsels in silo’s reg oor Afrika...

Haal die raai uit boerdery uit

Elke boerdery moet benader word as ’n komplekse onderneming met verskeie fasette wat akkerbou, hortologie, grondkunde, geografiese inligtingstelsels, chemie asook proses- en produksie-ingenieurswese insluit. Hierdie benadering lei tot oplossings wat gebaseer is op die...
- Advertisement -

 

LATEST NEWS

MUST READ