Gevallestudie: Monitering van grondstruktuur op kommersiële plase

Prof Leon van Rensburg en sy navorsingspan by die Universiteit van die Vrystaat en Van’s Lab het prosedures ontwikkel om die effek van bestuurspraktyke op grondstruktuur by kommersiële plase ruimtelik te meet. Die prosedures...

Dié onsigbare bedreiging vreet aan graanoeste

Tydens Fertasa (Fertilizer Association of Southern Africa) se onlangse grondsuurheidwerkswinkel asook by die gekombineerde kongres van die Grondkunde- en Gewasproduksieverenigings van Suid-Afrika is daar in diepte gekyk na inligting wat Kobus van Zyl, senior...

Fertasa se siening oor mengsels van verskillende landboukalke en -gips

Die regulasies vir Wet Nr. 36 van 1947 maak voorsiening vir die vermenging van geregistreerde produkte soos landboukalk en landbougips as ’n sogenaamde “custom mix”. Die definisie hiervan word soos volg in die regulasies...

Ekonomiese impak van fosfaatregstellings

As gevolg van die toename in kunsmispryse en die uitdaging om korrekte ekonomiese investering in fosfaatregstellings te maak in alkaliese, kalkryke sandgronde, het die Universiteit van die Vrystaat se Departement van Grond-, Gewas- en...

Bekalking in minimumbewerking­stelsels ondersoek

Grondsuurheid is ’n belangrike opbrengsbeperkende faktor in landboustelsels. Die lae pH wat nadelig vir die meerderheid van gewasse is, is nie al beperking wat suurheid inhou nie. Suurgrond se lae pH beïnvloed nie slegs...

Proudly South African supplier of phosphate

Prior to 1953 South Africa imported all of its phosphate needs in the form of phosphate rock from Morocco. During the Second World War, the importation of phosphates came to a standstill for three...

Agricultural lime and commercialisation of small-scale farmers

One of the greatest opportunities to grow agricultural production, reduce unemployment and accomplish true economic empowerment, lies in the commercialisation of small-scale and subsistence farmers in South Africa. The majority of South Africans are...

Ondergrondsuurheid ‘n werklikheid in hoëpotensiaal-watertafelgronde

July 2018 KOBUS VAN ZYL, senior landboukundige, Omnia Kunsmis Die versuring van landbougrond met ‘n hoë potensiaal is ‘n gegewe en die tempo waarteen die agteruitgang voortsnel, word deur verskeie bydraende faktore bepaal. Elke produsent wil...

LATEST EDITION