Buy agrochemicals from an accredited crop adviser

Agriculture in South Africa is based on more than just a business exchange or making a profit – it is based on human relationships and trust. However, if something goes wrong, it shakes these...

Kanolasaadpryse in 2020

Saad, as produksie-inset, maak ongeveer 15% van ’n kanolaprodusent se lopende produksiekosterekening uit. Al Suid-Afrika se kanolasaadbehoeftes word ingevoer vanaf Australië, Europa of Kanada, wat die voorsiening van voldoende hoeveelhede saad ’n uitdaging maak....

’n Kykie na die grondboon- en kanolamark

21|01|2020 Alhoewel grondbone en kanola twee van die kleiner oliesade in die Suid-Afrikaanse produksie- en verbruikskonteks is, vervul beide hierdie gewasse ’n belangrike rol vir plaaslike produsente. Grondbone bied vir somergraanprodusente ’n goeie alternatief tot...

Langplaas se lang pad na grondgesondheid

Genestel aan die voet van die Magaliesberge in die omgewing van Brits in Noordwes, lê Langplaas Boerdery waar die derde geslag Janse van Rensburgs tans boer – van ’n beskeie begin tot ’n trotse...

’n Kykie na dieselpryse en -gebruik oor tyd

Diesel maak tans ongeveer 12% van ’n graan- en oliesadeprodusent se lopende produksiekosterekening uit. 20 jaar gelede het diesel 18% uitgemaak en tien jaar gelede 13%. Hierdie afname is veroorsaak deur laer verbruik van diesel...

Graanverbruikstendense en die ekonomie

26|11|2019 Die Suid-Afrikaanse ekonomie is reeds vir die afgelope vyf tot ses jaar onder geweldige druk en het teen ’n stadige tempo gegroei oor hierdie tydperk. Die trae plaaslike ekonomiese groei het veroorsaak dat die...

Wheat: Breeding the future through the digital eye

In the July 2018 issue the pre-breeding project being conducted at Stellenbosch University’s Plant Breeding Laboratory (SU-PBL) as part of the Department of Science and Innovation-Grain SA National Wheat Breeding Platform was introduced. In...

Koste en gebruik van Eragrostis curvula-hooi en -weiding

Met die afname in winsgewendheid van veevertakkings, stygende insetkoste en wisselende produksiepotensiaal is dit opnuut nodig om die winsgewendheid van Eragrostis curvula-hooi te evalueer. Weidings word gewoonlik op gronde met laer potensiaal aangeplant, met die...

Bemesting van aangeplante weiding in die somerreënvalgebied

Kunsmis is een van die duurste en belangrikste insette vir die verbouing van aangeplante weidings vir optimale diereproduksie. Die regte en voldoende bemesting kan ’n drastiese verhoging in droëmateriaalproduksie oplewer. Reënval Reënval speel ’n belangrike rol...

Ekonomiese aanwysers en insetprystendense van belang in 2019

In 2019 was die skerp daling in die ruolieprys, die onbestendigheid van die wisselkoers en die dalings in die meeste van die internasionale grondstowwe van kunsmis, sekerlik die aspekte wat uitgestaan het. Die Brent-ruolieprys het...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ