UA-142059368-1

Beperk plaagdoderdrywing en wen goeie buurmanskap

Die wêreld se bevolking eet lustig aan die voedsel wat met baie moeite en teen hoë koste deur voedselprodusente geproduseer word. Dit is noodwendig dat plaagbeheer toegepas moet word om gewasse teen peste, plae,...

Optimising livestock production without degrading the ecosystem

Ruminant livestock are important to mankind since most of the world’s vegetation biomass is rich in fibre. Only ruminants can convert this high fibre vegetation into high quality protein sources such as meat and milk...

Grondtipes behoort gewaskeuse te beïnvloed

Grondtipes en die invloed op gewaspotensiale of -keuses raak al hoe belangriker soos wat klimaatuiterstes gedurende die groeiseisoen druk op gewasproduksie uitoefen. Wanneer gronde se uitruilbare suurheid nie meer wortelontwikkeling belemmer nie (by pH(KCl)>4,6), begin...

Maize cultivar reactions to charcoal stalk rot: A management tool

Charcoal stalk rot is caused by the fungus Macrophomina phaseolina and is favoured by soil temperatures of 30°C to 42°C and low soil moisture. Initial symptoms in maize can be observed after flowering with...

Die belangrikheid van markinligting: Wat leer ons daaruit?

Deel 6: Sonneblomsaad Dié reeks handel oor die algemene belangrikheid en die gebruik van inligting in die Suid-Afrikaanse graan- en olie-sademarkte. Deel 5 van die reeks het na die sojabooninligting verwys, terwyl hierdie artikel op...

’n Kiekie van die bekostigbaarheid van kunsmis

Graanproduksie se winsgewendheid is die afgelope paar jaar onder uitermatige druk. Dit voel asof insetpryse net bly styg, terwyl dit nie altyd waar is vir graanpryse nie. As inset is kunsmis ’n graan- en...

Koringprodusente smag na ’n Kanaän

07|10|2019 Die afgelope wintergraanseisoen was weer eens ’n bewys van hoe vinnig ’n goeie afskop in ’n nagmerrie kan ontaard. Die 2019/2020-seisoen in die wintergraanstreke van Suid-Afrika het belowend begin met goeie, wydverspreide reëns. Dit...

Koring se pad vorentoe lyk blink

Drie van die groot kragte wat koringproduksie beïnvloed, speel op die oomblik mooi saam om die vooruitskatting vir die bedryf rooskleurig te laat vertoon. Die kombinasie van die natuur, die graanekonomie en die koringomdraaistrategie...

Somerkoring as moontlike alternatief

Produsente soek altyd na alternatiewe en meer winsgewende gewasse vir die voortbestaan van hul boerdery-ondernemings. Die netto inkomste uit kontantgewasse soos mielies, sojabone en sonneblom is al vir ’n geruime tyd onder druk. Die...

Management tools to improve yield and oil content

Following soybean, peanut and rapeseed, sunflower oil is the fourth most important vegetable oil in world trade with annual sunflower production of around 18 million tons and a cultivated area of over 47 million...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

UA-142059368-1