Investment in soybean industry creates new opportunities

Continuous development of new varieties with improved quality and yield characteristics is indispensable to the sustained production of crops. Likewise, continuous investment in breeding constitutes an important requirement for an industry to remain viable....

Strategiese gebruik van MARKINSTRUMENTE vir suksesvolle bemarking

22/04/2024 Deel 3 In die dinamiese wêreld van landbou is doeltreffende bestuur in die graanmark uiters belangrik vir produsente om nie net risiko’s te versag nie, maar ook om opbrengste te optimaliseer. Hierdie artikelreeks bespreek die...

HOË BRANDSTOFPRYSE BLY

Vir die maand van Maart 2024 het Brent-ruolie gemiddeld teen $84,74/vat verhandel. Dit het gelei tot ’n verhoging in die brandstofprys vir April 2024. Die basiese brandstofprys – die werklike koste van diesel –...

KUNSMISPRYSE DAAL, maar is steeds nie laag

Tradisioneel word tussen 30% en 50% van ’n graan- en oliesaadprodusent se insetkoste aan kunsmis bestee. Kunsmis maak so ’n groot deel van insetkoste uit dat enige verande­ring – veral ’n prysverhoging – winsgewendheid...

Verbeter jou GRAANBEMARKING hierdie seisoen: Deel 2

18/03/2024 Risikobestuur kan ’n uitdagende taak wees, veral wanneer markte oorheers word deur wisselvalligheid en gepaardgaande onsekerheid. In die vorige graanmark-oorsig (SA Graan/Grain Maart 2024) is markinstrumente in diepte bespreek, maar hoe kan hierdie instrumente...

Die werklike marge-effek van klimaat, inset- en uitsetpryse

Landbou verskaf die werk wat koopkrag na die plattelandse dorpe bring. Daarom voel die platteland die effek van landboupro­duksie die meeste – in goeie jare word meer ge­spandeer en in moeilike jare gaan dit...

Hoe vinnig bereik graan die silo’s?

Die tempo waarteen produsente hul graan aan silo’s lewer, staan bekend as die leweringstempo en is inligting wat vir verskeie rolspelers in die bedryf van belang is. Vir produsente en graanverhandelaars gee dit ’n...

Wes-Kaap: Gemiddelde produsenteprys vir insette bepaal

Soos in enige ander besigheid is dit belangrik dat produsente voortdurend hul produksiebegrotings monitor. Die 2023/2024-produksieseisoen het in April-maand afgeskop ná maande van uiterste pryswisselvalligheid in die landbouchemiese voorsieningsketting. Herstel van die Covid 19-pandemie, gevolg...

Vooruitsigte vir grondboon- en kanolamarkte is wisselvallig

11/01/2024 Alhoewel grondbone en kanola as “kleiner” oliesade in die Suid-Afrikaanse graanmarkte beskou word, vervul dié gewasse tog ’n uiters belangrike rol vir plaaslike produsente. Hierdie gewasse word nie net plaaslik in klein maat geproduseer...

Hoekom styg liggingsdifferensiale vir koring weer skerp?

15/11/2023 Die woord liggingsdifferensiaal het ’n redelik negatiewe konnotasie in die Suid-Afrikaanse graanbedryf gekry, veral wanneer daar oor die koringmarkte gepraat word. Sedert die ontbinding van die koringraad in 1997 toe Suid-Afrika in ’n vryemarkstelsel...

LATEST EDITION