Oplossings vir platteland wys ware Suid-Afrika

Ek probeer al my emosies en die feite in my kop ontlont na twee dae se hoë-impakstories. Landbouweekblad en Senwes se Oplossings vir SA se Platteland-konferensie in Februarie op NAMPO Park was ’n droom...

Burgerlike en onregmatige arrestasies: Wat sê die wet?

Landelike veiligheid staan sentraal tot die skep van welvarende landelike ekonomieë. Tydens Landbouweekblad en Senwes se Oplossings vir SA se Platteland-konferensie wat in Februarie op NAMPO Park aangebied is, was dit opmerklik hoeveel van...

Are your farmworkers trained in the responsible use of pesticides?

Crop protection is a vital pillar in the continuous pursuit of our producers to provide enough food for the growing population, but it should not pose a risk to human health or the environment....

Hulle neem die tuig op

Dit was John C. Maxwell wat geskryf het: “Die beste leiers word gevorm deur die uitdagings wat oor hul pad kom.” Met die vele uitdagings wat landbou tans moet trotseer is die keuse van...

Knelpunte in die bedrywe GOED DEURGETRAP

Verskeie belangrike bedryfsaangeleenthede is tydens die jaarlikse wegbreeksessies by Kongres 2024 bespreek. Hier volg punte wat vir die SA Graan/Grain-redaksie uitgestaan het. Mielies Uitvoere: Gegewe die huidige infrastruktuur en kapasiteit, doen Suid-Afrika baie goed as dit...

Stories oor rugby en die lewe inspireer

Rassie (Johan) Erasmus is een van daardie mense vir wie jy oneindig lief is óf grensloos haat, maar dié direkteur van SA Rugby is beslis nie iemand wat geen emosie ontlok nie. En gemiddeld...

GRAAN SA-HEFFING gee produsente ’n plek om die tafel

In 2023 het Graan SA ’n heffingsinkomste van R31,5 miljoen gerapporteer, wat R1,6 miljoen meer is as waarvoor daar begroot is. Die finansiële bydrae verteenwoordig slegs 30% van die nasionale oes, maar wel 70%...

‘We cannot turn our backs on grain industry,’ says Land Bank chair

Thabi Nkosi, chairperson of the Land Bank, attended Grain SA’s Congress this year to show solidarity with grain producers in South Africa. Informally addressing Congress, she said Grain SA plays an important role in...

Dit gaan goed met Graan SA, sê nuwe HUB

Met dr Tobias Doyer se toetrede as nuwe HUB van­ Graan SA vroeg in Februarie vanjaar, wou SA Graan/Grain by hom uitvind wat sy indrukke van die Kongres en die organisasie as ’n geheel...

LATEST EDITION