Resultate van die nasionale mieliekultivarevalueringsproewe vir die 2013/2014-groeiseisoen

March 2015 THINUS PRINSLOO, LNR-Instituut vir Graangewasse Die jaarlikse resultate van die nasionale mieliekultivarevalueringsproewe met kommersiële beskikbare kultivars word saamgevat in die volgende tabelle. Westelike gebied Tabel 1 dui die opbrengs aan van 50 kultivars wat geëvalueer is by...

Kultivarprestasie onder droëland in die somerreënvalgebied

March 2015 — Oos-Vrystaat lewer goeie opbrengste WILLEM KILIAN, ERNEST DUBE en DAWIE DU PLESSIS, LNR-Kleingraaninstituut, Bethlehem Koringverbouing onder droëland in die Vrystaat het dramaties afgeneem oor die afgelope jare en is tans die laagste in ‘n...

High yields realised under irrigation in Wheat Cultivar Evaluation Programme

March 2015 ERNEST DUBE, WILLEM KILIAN, BEN VAN RENSBURG, MANUS VAN DER MERWE, ELSA VAN DER MERWE and HESTA HATTING, ARC- SMALL GRAIN INSTITUTE, BETHLEHEM Profitability of wheat farming in South Africa is dependent on the...

LATEST EDITION