Fertasa se siening oor mengsels van verskillende landboukalke en -gips

Die regulasies vir Wet Nr. 36 van 1947 maak voorsiening vir die vermenging van geregistreerde produkte soos landboukalk en landbougips as ’n sogenaamde “custom mix”. Die definisie hiervan word soos volg in die regulasies...

Ekonomiese impak van fosfaatregstellings

As gevolg van die toename in kunsmispryse en die uitdaging om korrekte ekonomiese investering in fosfaatregstellings te maak in alkaliese, kalkryke sandgronde, het die Universiteit van die Vrystaat se Departement van Grond-, Gewas- en...

Bekalking in minimumbewerking­stelsels ondersoek

Grondsuurheid is ’n belangrike opbrengsbeperkende faktor in landboustelsels. Die lae pH wat nadelig vir die meerderheid van gewasse is, is nie al beperking wat suurheid inhou nie. Suurgrond se lae pH beïnvloed nie slegs...

Agricultural lime and commercialisation of small-scale farmers

One of the greatest opportunities to grow agricultural production, reduce unemployment and accomplish true economic empowerment, lies in the commercialisation of small-scale and subsistence farmers in South Africa. The majority of South Africans are...

Proudly South African supplier of phosphate

Prior to 1953 South Africa imported all of its phosphate needs in the form of phosphate rock from Morocco. During the Second World War, the importation of phosphates came to a standstill for three...

LATEST EDITION