Home SPOTLIGHT WINTER GRAINS

SPOTLIGHT WINTER GRAINS

Perfekte storm tref die garsbedryf

Elke jaar het sy eie uitdagings, maar 2020 – wat aanvanklik na ’n ideale jaar gelyk het – het heeltemal anders verloop as wat die verwagting was. ’n Kombinasie van uitda­gings oor die laaste...

Koring in die Oos-Vrystaat kompeteer nie tans nie

Die winsgewendheid van koring is al vir ’n geruime tyd onder druk en juis daarom het Graan SA ’n omkeerstrategie vir die bedryf in plek gestel. Hierdie omkeerstrategie se doel is nie net om winsgewendheid...

Broodkoring – nuwe kultivars vrygestel

Die volhoubaarheid van die Suid-Afrikaanse koringbedryf word deur ’n aantal faktore bepaal. Een hiervan is die beskikbaarheid van koringkultivars wat agronomies goed presteer en terselfdertyd voldoen aan die kwaliteitsvereistes van die graanbedryf ten opsigte...

LATEST EDITION