Gewasbegrotings vir die nuwe seisoen

Die afgelope somergraanproduksieseisoen (2018/2019) het uitdagend afgeskop met goeie wydverspreide reën wat uiters laat voorgekom en aanplantings vertraag het. Produsente het die weer benoud dopgehou weens kommer dat ryp dié laat aangeplante gewasse sou...

Onderhoud van kontoere en afleibane is belangrik

Goedontwerpte kontoere wat goed in stand gehou word, is die enigste getoetste stelsel om erosie te verminder op bewerkte lande in Suid-Afrika. Daar is al duisende lande wat deur dié stelsel beskerm word. Kontoere word...

Saadverskaffer hier om te bly

Vir meer as 40 jaar reeds vertrou graansorghumprodusente op Pannar. Dié onderneming se bastersade vorm die ruggraat van graansorghumproduksie in die land en hul graansorghumteelprogram wat sedert 1978 aan die gang is, is een...

US-China trade war: Impact on the soybean market

08/08/2019 Hegemony’ is a term which is defined as ‘leadership or dominance, especially by one state or social group over others’. Synonyms for hegemony include words such as dominance, supremacy, authority, control and power. When speaking...

Duisendpootskade onder die vergrootglas

In Suid-Afrika kom verskeie insekte op sojabone voor, maar in min gevalle is die skade van ekonomiese belang. In die meeste gevalle ontbreek beheerstrategieë vir die insekte wat wel skade kan veroorsaak. Sommige van die...

Bestuur onkruidsade só tydens die oesproses – Deel 1

Die aanvaarding van bewaringsboerdery en minimumbewerkingspraktykte in veranderende klimaatstoestande is wêreldwyd besig om veld onder produsente te wen. Suid-Afrika is nie uniek in die benadering tot die aanvaarding van hierdie praktyke nie. Resultate toon dat...

Riglyne vir die oprigting en bestuur van plaagdoderstore op plase

Elke plaas in Suid-Afrika maak gebruik van plaagdoders, hetsy sintetiese, natuurlike, biologiese of selfs organiese plaagdoders. Sulke middels wat as landboumiddels in die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels, 1947 (Wet Nr. 36...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ