Where is the middle?

Two of our young people in agriculture who are employed by Agri SA, Mihlali Xhala and Jolanda Andrag, recently wrote to President Ramaphosa asking him to please help define the ‘middle of the road’...

Waar is die middel?

Twee van ons jongmense in landbou wat by Agri SA werksaam is, Mihlali Xhala en Jolanda Andrag, skryf nou die dag aan president Ramaphosa dat hy asseblief moet help om weer die “middel van...

Taking the first step in the right direction

NAMPO 2019 is behind us and the weather and company were truly great, weren’t they! On the Monday before NAMPO an idea popped into my mind: ‘What if nobody shows?!’ – we and the...

Neem die eerste tree in die regte rigting

NAMPO 2019 is op sy rug en was dit nie wonderlike weer en samesyn nie? Daar het die Maandag voor NAMPO so vinnig ’n gedagtetjie by my opgekom van: “Sê nou niemand kom nie?!”...

Private sector plan for economic growth adopted

At the end of last year, I became involved in the Public Private Growth Initiative (PPGI), which started liaising with the presidency on behalf of business leaders in our country in order to get...

Privaatsektorplan vir ekonomiese groei aanvaar

Ek het einde verlede jaar betrokke geraak by die Public Private Growth Initiative (PPGI) wat namens die sakeleiers van ons land met die presidensie begin skakel het om ekonomiese groei weer aan die gang...

Remain calm and keep a level head

I have travelled many kilometres over the past three months. First during the holiday and then to all the regional meetings. One phenomenon everywhere on our country’s roads has got me thinking. It is...

Bly kalm en hou kop

Ek het nogal baie kilometers die afgelope drie maande afgelê. Eers tydens die vakansie en toe met al die streeksvergaderings. Een verskynsel oral op ons land se paaie het my aan die dink gesit....
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ