UA-142059368-1

Create ample shadow for the future

A team from Grain SA recently attended the annual Global Leadership Summit. One of the quotes that gave me renewed energy and vision was the remark by Todd Henry: ‘A society grows great when...

Skep ruim skaduwee vir die toekoms

Graan SA-span het onlangs die jaarlikse Global Leadership Summit bygewoon. Een van die aanhalings wat my net weer nuwe energie en visie gegee het, was die opmerking van Todd Henry: “A society grows great...

Dís hoe ons met genadewater werk

Ek het die afgelope tyd van ’n anomalie (teenstrydigheid) bewus geword wat nogal ’n emosie in my wakker gemaak het. Ek lees van belangrike opinievormers in die samelewing wat as “kenners” skryf hoe ons...

This is how we go about with water received by grace

I recently became aware of an anomaly (contradiction) that awakened a certain emotion in me. I read about important opinion formers in society who, as ‘experts’, write about how we as agriculturists use the...

The uneasiness of political correctness

It will be a sad day if South Africa ever discards merit and rationality for the sake of political correctness. I say this because we daily experience more pressure at the level of organised...

Die ongemak van politieke korrektheid

Dit sal ’n hartseer dag wees as Suid-Afrika ooit meriete en rasionaliteit begrawe ter wille van politieke korrektheid. Ek sê dit omdat ons daagliks meer druk op georganiseerdelandbouvlak ervaar om feite en meriete te...

Is this self-imposed expropriation?

The other day I listened to an employee who was complaining about a company whose share price had dropped drastically and that even had to suspend trading. In the recent past we have experienced...

Is dit selfopgelegde onteiening?

Ek luister onlangs na ’n werknemer wat sy lot bekla oor ’n maatskappy waarvan die aandeelprys buitensporig gedaal het en wat toe selfs verhandeling moes staak. In die onlangse verlede is ons deur die...

The first important step

My recent exposure to our academic leaders has given me new insight. If I remember correctly, the academics played a very important, leading role in South Africa’s history in bringing us to a true...

Die eerste belangrike tree

My onlangse blootstelling aan ons akademiese leiers het my tot nuwe insigte gebring. As ek reg onthou, het die akademici ’n baie belangrike, leidende rol in Suid-Afrika se geskiedenis gespeel om by ’n ware...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

UA-142059368-1