Advice from the home straight

This is the second last editorial I will write for SA Graan/Grain. The plan is still for me to lay down the reins as CEO at the end of August 2021. Last month an...

Raad vanuit die pylvak

Hierdie is die tweede laaste hoofartikel wat ek vir SA Graan/Grain skryf. Die plan is steeds dat ek aan die einde van Augustus 2021 die tuig as HUB neerlê. Verlede maand is ’n artikel...

A plan to get SA through the winter

Winter has arrived. The Cape weather brought rain in time for planting and the frost is busy helping our summer crops to dry off so that it can be harvested. The multitude of predictions that...

’n Plan om SA deur die winter te dra

Die winter is hier. Die Kaapse weer het reën gebring vir planttyd en die ryp is besig om ons somergewasse te help afdroog sodat die oes ingesamel kan word. Die menigte voorspellings dat ons...

Heavy issues are on the table

During April, the Grain SA leadership spent a few days aside to determine where the organisation currently stands and what the road ahead should be. A lot was said about our DNA regarding the sustainability...

Daar’s gewigtige sake op die tafel

Graan SA se leierskap het in April vir so ’n paar dae tyd eenkant spandeer om te bepaal waar die organisasie tans is en waarheen ons op pad behoort te wees. Baie is gesê oor...

Positive attitude for way ahead eminent at Congress

Congress 2021 has just concluded – a virtual one at that. And what a change it was! I was sceptical whether our producers would sit behind a screen for so many hours to reflect...

Kongres spreek van positiewe gesindheid vir pad vorentoe

Kongres 2021 is so pas agter die rug – nogal ’n virtuele een. En was dit nie ’n verandering nie! Ek was skepties of ons produsente vir soveel ure agter ’n skerm sou sit...

Past the tipping point

During the end of January, I read a few articles and contemplated a number of events in the agricultural sector and society in general. It seems to me as if we have moved past...

Verby die kantelpunt

Hier aan die einde van Januarie het ek ’n paar artikels gelees en oor ’n klompie gebeure in die landbousektor en in die algemene samelewing nagedink. Dis vir my so al asof ons met...

STAY CONNECTED

15,759FansLike
15,925FollowersFollow

LATEST EDITION