Graan SA se Hoofbestuur soos op 4 Maart 2015

April 2015 Publication: April 2015 Section: Special feedback

Glad met die tong én pen

April 2015 ESTIE DE VILLIERS, redakteur: SA Graan/Grain Dié manne kan hul standpunt duidelik by die leser en die gehoor tuisbring: Mnre Cobus Bester (produsent van die Wes-Kaap), Wessel Lemmer (senior ekonoom, Graan SA) en dr...

Fokus steeds om tot diens te wees van graanprodusente

April 2015 WILLEM VOOGT, bestuurder: Bemarking en Finansies, Graan SA Tydens die afgelope Kongres het Graan SA ook terugvoer gegee aan lede rondom die resultaat van die heffinginkomste vir die 2014/2015-seisoen. Alhoewel droogtetoestande heers oor die...

Finansiële welstand vir plaaswerkers

April 2015 WILLEM VOOGT, bestuurder: Bemarking en Finansies, Graan SA Graan SA en Momentum het hulle tot ‘n opwindende strategiese vennootskap verbind wat Graan SA-lede in staat sal stel om vir hulle en hul plaaswerkers produkte...

Companies who made Congress 2015 possible

April 2015 Grain SA expresses its heartfelt thanks to these companies who made Congress 2015 possible/Graan SA spreek sy opregte dank uit teenoor hierdie maatskappye wat Kongres 2015 moontlik gemaak het: Publication: April 2015 Section: Special feedback

A first for our industry

April 2015 Financial wellness for Grain SA members and farmworkers One of the key focus areas of Grain SA is labour. We understand that members of Grain SA strive to adhere to good labour practices. We...

LATEST EDITION