Young Leaders Lab 2014 unlocks potential

January 2015 JANNIE DE VILLIERS, CEO, Grain SA Grain SA is the biggest agricultural commodity organisation in South Africa (some people even say in Africa). In society, “big” also means responsibility and leadership. As part of their...

Meer oor die Riversdal Wintergraan Bedryfskomitee Inligtingsdag

January 2015 LIANA STROEBEL, ontwikkelingskoördineerder, Graan SA Die jaarlikse Wintergraan Bedryfskomitee Inligtingsdag het in September verlede jaar buite Riversdal plaasgevind. Ongeveer 230 produsente en bedryfsrolspelers is deur mnr Hendrik Joubert van Uitkyk Boerdery verwelkom. Dit is verblydend...

Goeie arbeidspraktyke en -verhoudinge in die kollig: Deel 3

January 2015 — Boontjieskraal Landgoed ESTIE DE VILLIERS, redakteur, SA Graan/Grain SA Graan/Grain het die vorige twee maande berig oor die arbeidspraktyke op Boontjieskraal Landgoed, naby Caledon in die Suid-Kaap. Mnr Richard Krige (hoofbestuurder van Boontjieskraal Landgoed asook...

Die grondkwessie in Suid-Afrika is meer ‘n politieke en simboliese as ‘n landboukwessie

January 2015 MAX DU PREEZ, politieke ontleder Dit was die mees militante vegters vir grondhervorming self wat die punt baie duidelik gemaak het: Die probleem met swart grondbesit is primêr in die stede, nie op die...

New high-tech line to increase output capabilities and improve efficiencies

February 2015 USMAN ALY, for Syngenta In November last year, Syngenta announced the expansion of its Brits Formulation, Fill & Packaging Plant (FF&P) site in the North West Province. The operation will add an automated herbicide...

Nasionale industrie-rolspelers besoek die Wes-Kaap

February 2015 LIANA STROEBEL, ontwikkelingskoördineerder, Graan SA Deel van Graan SA se missie is om verhoudinge tussen beleidmakers en produsente te versterk. In die lig hiervan, het Graan SA onder leiding van dr Marinda Visser (bestuurder:...

How do we compare with “down under”?

February 2015 — measuring and comparing the competitiveness of the South African wheat industry with Australia DIVAN VAN DER WESTHUIZEN and LINDSAY TRAPNELL, The Bureau for Food And Agricultural Policy (BFAP); Acknowledgement: ASHLEY HERBERT, Agrarian management,...

Goeie arbeidspraktyke en -verhoudinge in die kollig

February 2015 — Chris Schoonwinkel van Wesselsbron ESTIE DE VILLIERS, redakteur, SA Graan/Grain Eerlikheid en openlikheid teenoor mekaar – kommunikasie – is vir mnr Chris Schoonwinkel van die plaas Welgegund in die Wesselsbron-distrik (en ook dagbestuurslid van...

I invest in agriculture because I want to lead from the front

March 2015 Profile: Minister Senzeni Zokwana JOHAN SMIT, SA Graan/Grain editorial team The honourable minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, Mr Senzeni Zokwana (59), dedicated time in his busy schedule to answer questions put to him by...

Hoe “goed” is die kwaliteit van die broodmeel op die winkelrak?

March 2015 CHRISSIE MILES en BAREND WENTZEL, LNR-Kleingraaninstituut, 'n Instituut van die LNR-Veldgewasdivisie Suid-Afrikaanse koringteelt program me sorg al vir jare dat die kultivars wat hulle vrystel, voldoen aan die kultivarvrystellingsnorme soos deur die bedryf verlang....
- Advertisement -

 

LATEST NEWS

MUST READ