Dis maak of breek met dié stelsel

Baie produsente oorweeg deesdae die omskakeling vanaf konvensionele produksiestelsels na ’n bewaringslandboustelsel. Bewaringslandboustelsels wérk en die uiteindelike winsgewendheid van hierdie stelsels maak dit ongetwyfeld die moeite werd. Alhoewel heelwat produsente groot finansiële verliese ly wanneer...

Woelinge in die koringbedryf

Die koringbedryf moes saam met die ander wintergraanbedrywe in Suid-Afrika die laaste klompie jaar teen ’n paar stywe bulte uitklim in hul oorlewingstryd. Produsente moes slim te werk gaan om winsgewend te bly produseer. Droogtes...

Liggingsdifferensiaal – ’n nuwe benadering

September 2020 – Waarom is daar iets soos die liggingsdifferensiaal? Sommige rolspelers in die graan- en oliesadebedryf is van mening dat dit net ’n truuk van die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) is om die prys...

Identifiseer tekorte vroeg vir beter voorsorg

2020 is verklaar as die internasionale jaar van plantgesondheid. Dit was dan ook Pannar se tema tydens vanjaar se Extravaganzas. Maar wat beteken plantgesondheid? Plantgesondheid handel oor ekosisteemgesondheid – met ’n spesiale fokus op plante....

Less soil loss with these designs

The purpose of agricultural drainage is to remove excess water from the soil in order to enhance crop production. In some soils, the natural drainage processes are sufficient for the growth and production of...

Maak grondboonverbouing ekonomies sin of nie?

Produsente voer verskeie redes aan waarom hulle nie grondbone as verbouingsgewas oorweeg nie. Sekere redes is gegrond, terwyl ander persepsies ongegrond is. Dit bly egter belangrik om ondersoek in te stel na waarom produsente...

Afrika-mieliestamboorders – waar oorwinter hulle?

In Afrika word mielies aangeval deur ’n groepering stamboorders, wat die Afrika-mieliestamboorder (Bus­seola fusca), die Chilo-boorder (Chilo partellus), die pienk stamboorder (Sesamia calamistis) en die suikerrietstamboorder (Elanda saccharina) insluit. Die Afrika-mieliestamboorder is inheems aan...

Bacterial diseases of maize tough to control

Bacterial diseases of maize can cause headaches for producers. A recent increase in the incidence and spread of bacterial leaf streak (BLS) makes it important to understand this disease in order to develop management...

Noordwes-Vrystaat – Dié sandgronde kwesbaar vir verdigting

Een van die hoekstene van bewaringslandbou is die beginsel van minimum grondversteuring in die verbouing van gewasse. Die Voedsel- en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (FAO), wat bewaringslandbou promoveer en bevorder, het ’n baie...

Spoorverkeerstelsel verminder koste in graanverbouingstelsels

Produsente kan verskeie boerderystelsels aanwend om hul gewasse te verbou – elk met sy eie sterk en swak punte. Wat egter onveranderd bly, is dat trekkers, implemente en masjiene oor die land moet beweeg...
- Advertisement -

 

LATEST NEWS

MUST READ