Hot topics producers often ask about

  • ALL
  • CROP ESTIMATE
  • FARM MANAGEMENT
  • LOCATION DIFFERENTIAL
  • MARKETS
  • SACTA LEVIES

Hoe beïnvloed uiterste WEERVERSKYNSELS globale graanmarkte?

Hittegolwe, droogte, vloede, orkane, rukwinde, haelstorms, sneeu. Hierdie is maar net ’n paar woorde wat gebruik kan word om globale weerstoestande in die eerste helfte van 2024 te beskryf. Wêreldwyd word gemeenskappe deur ongekende uiterste weersomstandighede geaffekteer. Die vraag ontstaan hoe dit die wêreld se graanmarkte beïnvloed. Figuur 1 bied ’n oorsig van die produksietoestande […]

Bestuur die graanmarkte: ’n gids tot instrumente en strategieë

12 Februarie 2024 – Deel 1 In die dinamiese wêreld van landbou is doeltreffende bestuur in die graanmarkte uiters belangrik vir produsente om nie net risiko’s te versag nie, maar ook om opbrengste te optimaliseer. Hierdie artikel is die eerste in ’n reeks wat delf in die veelsydige gebied van graanmarkte. Dit bied ’n gids […]

OESSKATTING: deelname belangrik vir akkurate data

1 Maart 2024 – Die Nasionale Oesskattingskomitee (NOK) is saamgestel uit verteenwoordigers van die nasionale Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling (DALRRD), provinsiale landboudepartemente, die onderskeie landbounavorsingsinstitute van die Landbounavorsingsraad (LNR), die Buro vir Voedsel- en Landboubeleid (BFAP) en Statistieke SA. Hierdie verteenwoordigers het geen gevestigde belange by die oesskattings nie en tree totaal […]

Protokolle vir uitvoer na China

4 September 2023 – Om te kom by die uitvoer van Suid-Afrikaanse mielies na China was ’n lang pad. In 2014, na die proses al etlike jare vantevore begin is, is die uitvoerprotokol tussen die twee regerings onderteken. Dit het Suid-Afrika in ’n posisie geplaas om mielies na China uit te voer. Suid-Afrika het egter […]

Gradering van graansorghum – waarom en wat behels die proses?

4 September 2023 – Graderingsregulasies is ’n stel gestandaardiseerde reëls waarvolgens die kwaliteit van graansorghum bepaal word. Hierdie reëls is belangrik om regverdigheid in die verhandeling van graan te verseker. Die verskillende grade van graansorghum hou direk verband met die eindverbruik. Dit bepaal hoe effektief die graan verwerk kan word om byvoorbeeld die optimum meelopbrengs […]

Die effek van beurtkrag op besproeiingskoring

4 Julie 2023 – Gemiddeld het Suid-Afrika oor die afgelope tien jaar jaarliks 1,82 miljoen ton se koring geproduseer. Van die totale hektare word 75% op droëland geplant met slegs 25% onder besproeiing. As daar na produksie as geheel gekyk word, sien ons wel dat slegs 53% van totale produksie deur droëlandgebiede geproduseer word en […]

El Niño: Wat kan ons uit die geskiedenis leer?

23 Mei 2023 – Volgens ekonomie 101 word prysbepaling tot ’n groot mate deur vraag en aanbod beïnvloed. Dieselfde geld vir prys­bepaling in die graanmarkte. Dit is wel nie so eenvoudig as om net te kyk na die totale vraag en aanbod van die graanmark nie. Die totale verbruik (of vraag) bestaan uit verskeie faktore […]

Styging in saadpryse druk die meter in die rooi

12 Junie 2023 – Deurlopende insetprysmonitering is een van die belangrike take wat Graan SA namens sy lede verrig. Die monitering van saadpryse – nie net jaarliks nie, maar oor tyd – is een van hierdie funksies. Graan SA poog om saadpryse so deursigtig as moontlik te maak en kompetisie in die saadbedryf te bevorder […]

Arbeid – sien die groter prentjie

8 Mei 2023 – Suid-Afrikaanse produsente tel onder die beste in die wêreld. Ten spyte van besonder uitdagende politieke omstandighede, arbeidskwessies en verskeie ander faktore, voed hulle suksesvol die land se bevolking. Struikelblokke Die meeste van die struikelblokke waarmee produsente gekonfronteer word, word verskans deur verskeie presisieboerderypraktyke toe te pas. Grondontledings word jaarliks gedoen om […]

Strukture van ’n termynmark

13 Februarie 2023 – Termynbeurse bied ’n gesentraliseerde fasiliteit waar kopers en verkopers ontmoet. Die reëls, prysverslaggewing en produkaanbiedinge (termynkontrakte) van ’n beurs stel sy lede (kommersiële firmas en individue) in staat om die prysrisiko’s verbonde aan hul besighede te bestuur. ’n Termynmark is waar kopers en verkopers op ’n formele platform ontmoet om ’n […]

Hoe verskil statutêre en vrywillige heffings?

28 Februarie 2023 – Die insameling van heffings is weens verskeie redes nooit ’n maklike taak nie. In ons gesprekke met produsente word daar gereeld deur lojale betalers van heffings gevra hoekom Graan SA se heffings nie statutêr ingevorder word nie. Hulle argument is dat almal dan betaal. Hierdie artikel se doel is om agtergrond […]

Chemiepryse: Nog ’n inset wat kopseer veroorsaak

6 September 2022 – Suid-Afrika se landbouchemiebedryf is 100% afhanklik van invoere om in die plaaslike vraag te voorsien. Die wêreld se waardekettings is omvergegooi deur die COVID-pandemie – en net toe die situasie aan die verbeter was, het Rusland se inval in die Oekraïne die kaarte weer geskommel. Genoegsame landbouchemiese middels is noodsaaklik vir […]

Komitee weer in die kol met 2020/2021-oesskatting

3 Mei 2022 – Die 2020/2021-produksieseisoen sal onthou word as ’n baie gunstige produksiejaar vir graan- en oliesaadproduksie, met gunstige klimaatstoestande wat tot hoë­opbrengste gelei het. Alhoewel die La Niňa-weerpatroon tot ’n uitmuntende seisoen vir Suid-Afrika se produsente gelei het, bly dit steeds uitdagend om ’n akkurate oesskatting te maak weens wisselvallige omstandighede binne verskillende […]

Alternative diff-system closes in on physical market realities

10 December 2021 – Extensive research done by the Agricultural Economics Department of the University of the Free State has demonstrated that most of the issues experienced in the differential system can be accommodated in a new and innovative methodology to determine location differentials. The proposed system is based on the spatial supply and demand […]

Lupiene: Heffing bied geleentheid vir nuwe kultivars

10 Desember 2021 – Graan SA het in 2020 ’n werkgroep gevorm om alternatiewe gewasse vir produsente in die Wes-Kaap te ontwikkel. Dit behels gewasse wat daar aard en waarvoor daar ’n mark is of behoort te wees. Hier speel die Wes-Kaapse Departement van Landbou ’n groot rol om alternatiewe gewasse te toets vir hul […]

Easy calculations: from pesticide container to spray tank

3 June 2021 – All pesticides must be applied at a certain dosage rate that is unique to every product to ensure effective management (control) of the target organism. The registration holder of a pesticide has gone through great pains and financial investment to arrive at the dosage that is printed on the product label. […]

Dié heffing gee koring en sojabone ’n hupstoot

25 Februarie 2021 – Die teling-en-tegnologieheffing op koring­ en gars is in 2016 deur die destydse Minister van die Landbou, Bosbou en Visserye goedgekeur. Die doel van die heffing is om te help met die finansiering van nuwe variëteitsontwik­keling en om te verseker dat Suid-Afrika toegang tot die nuutste bio­tegnologie het. Gedurende 2018 is ’n […]

Kwantifiseer impak van swakker WM-grade

28 Oktober 2020 – Witmielies speel ’n belangrike rol in die plaaslike konteks, aangesien dit as stapelvoedsel vir ’n groot deel van die land se bevolking dien. Die meeste plaaslik verwerkte witmielies word gemaal tot mieliemeel wat hoofsaaklik in die menslike voedselmark versprei word. Witmielieverwerking vir menslike voedselverbruik het veral die afgelope drie jaar skerp […]

Só word bemarkingsjare bepaal

8 Oktober 2020 – Die plaaslike graan- en oliesademark het ’n baie sikliese tendens, wat die voorrade en die vloei van graan beïnvloed. Dit is belangrik vir rolspelers in die bedryf om die plaaslike markte se siklisiteit te verstaan ten einde die fundamentele aspekte van die mark beter te begryp. Een van die aspekte van […]

Woelinge in die koringbedryf

30 September 2021 – Die koringbedryf moes saam met die ander wintergraanbedrywe in Suid-Afrika die laaste klompie jaar teen ’n paar stywe bulte uitklim in hul oorlewingstryd. Produsente moes slim te werk gaan om winsgewend te bly produseer. Droogtes in verskillende dele van die land, ’n tekort aan nuwe genetika asook kompetisie met gesubsidieerde, ingevoerde […]

Top tips for burning veld

September 2020 – Burning veld can be a bad method if it is abused. It is not normally recommended as a management measure, although it can be used under certain circumstances. Remember, no burning can be done without the necessary permission from the fire chief of the region, and all rules with regard to the […]

Firearms: What are your rights?

September 2020 – Firearm owners often wonder what their rights are. Here are some guidelines to keep in mind. A firearm owner is entitled to shoot a person who poses an immediate threat to his life or to that of someone else, should the shooter not be prevented. In terms of Section 49 of the […]

GET A GRIP ON TERMS

September 2020 – Incoterms are standard trade definitions most commonly used in international sales contracts. Devised and published by the International Chamber of Commerce, they are at the heart of world trade. Scan the QR code to visit the web­site of the International Chamber of Commerce for a definition for each of these terms.

Useful trading mindmap

September 2020

Measurement, Conversion Tables and Formulae

September 2020 – Moisture content on delivery CALCULATING WATER VOLUME There are a few measurements that you need: Surface area Maximum depth SURFACE AREA The surface area of a dam is calculated by multiplying the length by the width. Example: 30 m x 50 m = 1 500 m2 This will be the case for […]

Recycle farm plastic – it is the right thing to do

September 2020 – Most pesticides that are supplied to producers are packed in HDPE (high density polyethylene) containers, while seed is supplied in woven PP (polypropylene) bags. Estimated quantities of HDPE entering the agriculture sector is around 8 500 metric tons and seed bag PP is around 2 000 tons. All these plastic containers and […]

Liggingsdifferensiaal – ’n nuwe benadering

September 2020 – Waarom is daar iets soos die liggingsdifferensiaal? Sommige rolspelers in die graan- en oliesadebedryf is van mening dat dit net ’n truuk van die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) is om die prys wat die produsent kry, af te druk, sodat die meulenaars en ander verwerkers goedkoper grondstowwe in die hande kan kry. Mielies, […]

Liggingsdifferensiaal – die pad vorentoe

15 Julie 2020 – Die liggingsdifferensiaal is sekerlik een van die mees kontroversiële onderwerpe in die plaaslike graan- en oliesademark. Die stelsel is reeds sedert die ontstaan van die vrye mark in werking, alhoewel daar oor tyd al heelwat veranderinge aan die tegniese aspekte daarvan aangebring is. Tog is die beginsel van ’n enkelverwysingspunt steeds […]

Understanding the wheat import tariff

September 2017 – South Africa produces an average of 1,7 million tons of wheat annually, while the annual average total commercial demand for wheat amounts to just over 3 million tons. In order to meet total commercial demand, South Africa relies on imports which are usually between 40% – 50% of local consumption. South Africa […]

Die moets en moenies van lugbespuiting

April 2020 – Landbougewasse beleef ’n konstante aanslag van plantplae, -siektes en onkruide wat hul gesondheid uitdaag. Produsente se winsgewendheid erodeer indien hierdie ongewenste elemente nie behoorlik en betyds bestuur word nie. Plaagdoders of landboumiddels is beskikbaar vir die effektiewe bestuur van feitlik alle peste, siektes en onkruide in Suid-Afrika – en dit is die […]

Teling-en-tegnologieheffing op wintergraan: Wat is bereik?

25 Februarie 2020 – Die afgelope drie jaar reeds was daar ’n statutêre heffing op koring- en garsproduksie en die afgelope seisoen is daar vir die eerste keer ook ’n heffing op hawer ingestel. Die doel van hierdie heffing is om aanvullende befondsing vir die ontwikkeling van nuwe kultivars te voorsien. Die heffing word volgens […]

Oesskattingskomitee: Noodsaaklikheid van data

Junie 2017 – Die oesskattingsproses in Suid-Afrika word deur die Oesskattingskomitee, wat deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DLBV) gefasiliteer word, uitgevoer. Die komitee is betrokke by die skattings van beide somergraan-(wit- en geelmielies, sonneblomsaad, sojabone, grondbone, sorghum en droëbone) en wintergewasse (koring, moutgars en kanola). Terwyl DLBV die proses lei, neem verskeie […]

Die geloofwaardigheid van SAGIS-inligting onder die loep

Junie 2017 – “SAGIS gebruik file 13 om sy boeke te laat klop.” Hierdie was die interessante uitlating wat ‘n ruk gelede op sosiale media verskyn het – en wat beslis verdere selfondersoek binne die Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens (SAGIS) genoodsaak het. Die volgende vrae is gevra: Wat het die persepsie by die individu wat dit geplaas […]

Levy to help improve breeding of self-pollinated crops

March 2018 – ‘The agricultural industry cannot be self-sufficient when 70% of wheat and 80% of soybeans are planted with farm-saved seed. This will lead to less investment in new cultivars and breeding programmes, which will, in turn, influence the yield.’ This is according to Mr Andries Theron, producer and co-opted Executive member of Grain […]

Groot deurbraak vir sojaboonbedryf: Só werk die heffing

September 2018 – Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het op 22 Junie vanjaar ‘n statutêre heffing op sojabone goedgekeur, waarvolgens saadmaatskappye vergoed kan word vir hul prestasie in die sojaboonsaadmark. Die heffing wat ingesamel word, sal volgens saadmaatskappye se markaandeel aan hulle uitbetaal word. Graan SA sien die goedkeuring en implementering van hierdie […]