Must-read articles

SA Graan/Grain’s editorial committee identified topics which they are often asked about by readers at farmers days and in everyday life. This selection of articles, which previously appeared in the magazine, address relevant issues like crop estimates, the location differential, levies, rates, agri-statistics and more.

Relevansie van Graan SA-heffing gemeet teen ander kommoditeitheffings

Februarie 2019 – In die landbou-omgewing is dit alom­bekend dat alles gemeet word ten einde goed deurdagte besluite te neem. Dit word in studiegroepe gedoen, in ekonomiese buro’s en selfs in Graan SA se verslae. Kyk gerus maandeliks na die insetverslae op Graan SA se webtuiste. Onlangs is die vraag gevra: Hoe vergelyk Graan SA […]

Levy to help improve breeding of self-pollinated crops

March 2018 – ‘The agricultural industry cannot be self-sufficient when 70% of wheat and 80% of soybeans are planted with farm-saved seed. This will lead to less investment in new cultivars and breeding programmes, which will, in turn, influence the yield.’ This is according to Mr Andries Theron, producer and co-opted Executive member of Grain […]

Oesskattings in perspektief

Februarie 2019 – Die doel van die Oesskattingskomitee is om betroubare, akkurate, objektiewe en onpartydige oesskattingstatistieke vry te stel tot voordeel van al die rolspelers in die sektor, inter alia, produsente, finansiële instellings, insetverskaffers, kopers, vervoer-agente, verwerkers, landbou-ekonome en ander besluitnemers. Met verwysing na die betroubaarheid van die berekening van die oesskatting, wil die Oesskattingskomitee […]

Nuwe in- en uitvoerinligting: Wat beteken dit?

Oktober 2018 – Sedert die deregulering van die bemarkingswet in die laat 1990’s geld die vryemarkstelsel in die plaaslike graanmarkte. Dit het veroorsaak dat die hele dinamiek rondom die bemarking van graan vir produsente – en ook vir ander rolspelers in die bedryf – wesenlik verander het, aangesien elke rolspeler in die bedryf nou self […]

Die geloofwaardigheid van SAGIS-inligting onder die loep

Junie 2017 – “SAGIS gebruik file 13 om sy boeke te laat klop.” Hierdie was die interessante uitlating wat ‘n ruk gelede op sosiale media verskyn het – en wat beslis verdere selfondersoek binne die Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens (SAGIS) genoodsaak het. Die volgende vrae is gevra: Wat het die persepsie by die individu wat dit geplaas […]

Nuwe heffing vir sojabone ingestel

Maart 2019 – In die internasionale graankommoditeitsmark word graanpryse bepaal deur die produksievlakke van die groot landboulande. Suid-Afrikaanse graanprodusente moet in hierdie mark kompeeer. Dit is dan ook hierdie lande wat toegang het tot die nuutste kultivars en ander gevorderde tegnologie, wat hulle produksievlakke optimaliseer. Die hoër produksievlakke van graankommoditeite het daartoe bygedra dat kommoditeitspryse, […]

Oesskattingskomitee: Noodsaaklikheid van data

Junie 2017 – Die oesskattingsproses in Suid-Afrika word deur die Oesskattingskomitee, wat deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DLBV) gefasiliteer word, uitgevoer. Die komitee is betrokke by die skattings van beide somergraan-(wit- en geelmielies, sonneblomsaad, sojabone, grondbone, sorghum en droëbone) en wintergewasse (koring, moutgars en kanola). Terwyl DLBV die proses lei, neem verskeie […]

Understanding the wheat import tariff

September 2017 – South Africa produces an average of 1,7 million tons of wheat annually, while the annual average total commercial demand for wheat amounts to just over 3 million tons. In order to meet total commercial demand, South Africa relies on imports which are usually between 40% – 50% of local consumption. South Africa […]

Teling-en-tegnologieheffing op sojabone: Algemene vrae en antwoorde

Mei 2019 – Waarom ’n heffing op sojabone? Vir baie lank het plaaslike sojaboonprodusente nie toegang gehad tot die nuutste GMO-tegnologie en genetika nie. Dit sal na dese verander, aangesien die sojaboonbedryf nou ’n stelsel ontwikkel het om die eienaars van nuwe genetika en tegnologie te vergoed. Waarom het die probleem ontstaan? Dit is wettig […]

Groot deurbraak vir sojaboonbedryf: Só werk die heffing

September 2018 – Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het op 22 Junie vanjaar ‘n statutêre heffing op sojabone goedgekeur, waarvolgens saadmaatskappye vergoed kan word vir hul prestasie in die sojaboonsaadmark. Die heffing wat ingesamel word, sal volgens saadmaatskappye se markaandeel aan hulle uitbetaal word. Graan SA sien die goedkeuring en implementering van hierdie […]

Copy link
Powered by Social Snap