Must-read articles

SA Graan/Grain’s editorial committee identified topics which they are often asked about by readers at farmers days and in everyday life. This selection of articles, which previously appeared in the magazine, address relevant issues like crop estimates, the location differential, levies, rates, agri-statistics and more.

Kwantifiseer impak van swakker WM-grade

28 Oktober 2020 – Witmielies speel ’n belangrike rol in die plaaslike konteks, aangesien dit as stapelvoedsel vir ’n groot deel van die land se bevolking dien. Die meeste plaaslik verwerkte witmielies word gemaal tot mieliemeel wat hoofsaaklik in die menslike voedselmark versprei word. Witmielieverwerking vir menslike voedselverbruik het veral die afgelope drie jaar skerp […]

Só word bemarkingsjare bepaal

08/10/2020 Die plaaslike graan- en oliesademark het ’n baie sikliese tendens, wat die voorrade en die vloei van graan beïnvloed. Dit is belangrik vir rolspelers in die bedryf om die plaaslike markte se siklisiteit te verstaan ten einde die fundamentele aspekte van die mark beter te begryp. Een van die aspekte van die plaaslike mark […]

Top tips for burning veld

September 2020 – Burning veld can be a bad method if it is abused. It is not normally recommended as a management measure, although it can be used under certain circumstances. Remember, no burning can be done without the necessary permission from the fire chief of the region, and all rules with regard to the […]

Firearms: What are your rights?

September 2020 – Firearm owners often wonder what their rights are. Here are some guidelines to keep in mind. A firearm owner is entitled to shoot a person who poses an immediate threat to his life or to that of someone else, should the shooter not be prevented. In terms of Section 49 of the […]

GET A GRIP ON TERMS

September 2020 – Incoterms are standard trade definitions most commonly used in international sales contracts. Devised and published by the International Chamber of Commerce, they are at the heart of world trade. Scan the QR code to visit the web­site of the International Chamber of Commerce for a definition for each of these terms.

Useful trading mindmap

September 2020 –

Measurement, Conversion Tables and Formulae

September 2020 – Moisture content on delivery CALCULATING WATER VOLUME There are a few measurements that you need: Surface area Maximum depth SURFACE AREA The surface area of a dam is calculated by multiplying the length by the width. Example: 30 m x 50 m = 1 500 m2 This will be the case for […]

Recycle farm plastic – it is the right thing to do

September 2020 – Most pesticides that are supplied to producers are packed in HDPE (high density polyethylene) containers, while seed is supplied in woven PP (polypropylene) bags. Estimated quantities of HDPE entering the agriculture sector is around 8 500 metric tons and seed bag PP is around 2 000 tons. All these plastic containers and […]

Liggingsdifferensiaal – ’n nuwe benadering

September 2020 – Waarom is daar iets soos die liggingsdifferensiaal? Sommige rolspelers in die graan- en oliesadebedryf is van mening dat dit net ’n truuk van die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) is om die prys wat die produsent kry, af te druk, sodat die meulenaars en ander verwerkers goedkoper grondstowwe in die hande kan kry. Mielies, […]

Liggingsdifferensiaal – die pad vorentoe

15 Julie 2020 – Die liggingsdifferensiaal is sekerlik een van die mees kontroversiële onderwerpe in die plaaslike graan- en oliesademark. Die stelsel is reeds sedert die ontstaan van die vrye mark in werking, alhoewel daar oor tyd al heelwat veranderinge aan die tegniese aspekte daarvan aangebring is. Tog is die beginsel van ’n enkelverwysingspunt steeds […]

Understanding the wheat import tariff

September 2017 – South Africa produces an average of 1,7 million tons of wheat annually, while the annual average total commercial demand for wheat amounts to just over 3 million tons. In order to meet total commercial demand, South Africa relies on imports which are usually between 40% – 50% of local consumption. South Africa […]

Die moets en moenies van lugbespuiting

April 2020 – Landbougewasse beleef ’n konstante aanslag van plantplae, -siektes en onkruide wat hul gesondheid uitdaag. Produsente se winsgewendheid erodeer indien hierdie ongewenste elemente nie behoorlik en betyds bestuur word nie. Plaagdoders of landboumiddels is beskikbaar vir die effektiewe bestuur van feitlik alle peste, siektes en onkruide in Suid-Afrika – en dit is die […]

Oesskattingskomitee: Noodsaaklikheid van data

Junie 2017 – Die oesskattingsproses in Suid-Afrika word deur die Oesskattingskomitee, wat deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DLBV) gefasiliteer word, uitgevoer. Die komitee is betrokke by die skattings van beide somergraan-(wit- en geelmielies, sonneblomsaad, sojabone, grondbone, sorghum en droëbone) en wintergewasse (koring, moutgars en kanola). Terwyl DLBV die proses lei, neem verskeie […]

Die geloofwaardigheid van SAGIS-inligting onder die loep

Junie 2017 – “SAGIS gebruik file 13 om sy boeke te laat klop.” Hierdie was die interessante uitlating wat ‘n ruk gelede op sosiale media verskyn het – en wat beslis verdere selfondersoek binne die Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens (SAGIS) genoodsaak het. Die volgende vrae is gevra: Wat het die persepsie by die individu wat dit geplaas […]

Levy to help improve breeding of self-pollinated crops

March 2018 – ‘The agricultural industry cannot be self-sufficient when 70% of wheat and 80% of soybeans are planted with farm-saved seed. This will lead to less investment in new cultivars and breeding programmes, which will, in turn, influence the yield.’ This is according to Mr Andries Theron, producer and co-opted Executive member of Grain […]

Groot deurbraak vir sojaboonbedryf: Só werk die heffing

September 2018 – Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het op 22 Junie vanjaar ‘n statutêre heffing op sojabone goedgekeur, waarvolgens saadmaatskappye vergoed kan word vir hul prestasie in die sojaboonsaadmark. Die heffing wat ingesamel word, sal volgens saadmaatskappye se markaandeel aan hulle uitbetaal word. Graan SA sien die goedkeuring en implementering van hierdie […]

Nuwe in- en uitvoerinligting: Wat beteken dit?

Oktober 2018 – Sedert die deregulering van die bemarkingswet in die laat 1990’s geld die vryemarkstelsel in die plaaslike graanmarkte. Dit het veroorsaak dat die hele dinamiek rondom die bemarking van graan vir produsente – en ook vir ander rolspelers in die bedryf – wesenlik verander het, aangesien elke rolspeler in die bedryf nou self […]

Oesskattings in perspektief

Februarie 2019 – Die doel van die Oesskattingskomitee is om betroubare, akkurate, objektiewe en onpartydige oesskattingstatistieke vry te stel tot voordeel van al die rolspelers in die sektor, inter alia, produsente, finansiële instellings, insetverskaffers, kopers, vervoer-agente, verwerkers, landbou-ekonome en ander besluitnemers. Met verwysing na die betroubaarheid van die berekening van die oesskatting, wil die Oesskattingskomitee […]

Relevansie van Graan SA-heffing gemeet teen ander kommoditeitheffings

Februarie 2019 – In die landbou-omgewing is dit alom­bekend dat alles gemeet word ten einde goed deurdagte besluite te neem. Dit word in studiegroepe gedoen, in ekonomiese buro’s en selfs in Graan SA se verslae. Kyk gerus maandeliks na die insetverslae op Graan SA se webtuiste. Onlangs is die vraag gevra: Hoe vergelyk Graan SA […]

Teling-en-tegnologieheffing op sojabone: Algemene vrae en antwoorde

Mei 2019 – Waarom ’n heffing op sojabone? Vir baie lank het plaaslike sojaboonprodusente nie toegang gehad tot die nuutste GMO-tegnologie en genetika nie. Dit sal na dese verander, aangesien die sojaboonbedryf nou ’n stelsel ontwikkel het om die eienaars van nuwe genetika en tegnologie te vergoed. Waarom het die probleem ontstaan? Dit is wettig […]

Nuwe heffing vir sojabone ingestel

Maart 2019 – In die internasionale graankommoditeitsmark word graanpryse bepaal deur die produksievlakke van die groot landboulande. Suid-Afrikaanse graanprodusente moet in hierdie mark kompeeer. Dit is dan ook hierdie lande wat toegang het tot die nuutste kultivars en ander gevorderde tegnologie, wat hulle produksievlakke optimaliseer. Die hoër produksievlakke van graankommoditeite het daartoe bygedra dat kommoditeitspryse, […]

Copy link
Powered by Social Snap