Home MINI FOKUS TERSIÊRE INSTELLINGS

MINI FOKUS TERSIÊRE INSTELLINGS

Behoeftegedrewe navorsing

In Graan SA se omgang met produsente is daar gereelde belangstelling oor navorsing deur landboustudente – veral omdat hierdie navorsingsprojekte dikwels deur die onderskeie graantrusts befonds word. Is hierdie navorsing behoeftegedrewe en relevant vir...

LATEST EDITION