Is waardetoevoeging bedoel vir jou?

June 2015 PIETMAN BOTHA, SA Graan/Grain medewerker Produsente is terdeë daarvan bewus dat die winsgewendheid van die primêre sektore onder druk is. Die Tiger’s en Premier’s van die wêreld bedryf ‘n besigheid waar daar geweldige hoë...

Bestuur jou graan- en veeprysrisiko só

October 2016 LUAN VAN DER WALT, landbou-ekonoom: Graan SA Die landbousektor het die afgelope paar jaar geweldige veranderinge ondergaan. Die veranderinge in die sektor strek vanaf plaasvlak reg deur die waardeketting tot en met die produk...

International export and value adding opportunities for South Africa

April 2018 JENNY MATHEWS, SA Graan/Grain contributor Guest speaker, Mr Ronald Jetten, is head of China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) South Africa, a member of COFCO International, previously Noble Agri. Malthusian theory on its head? Jetten commented...

Mieliemark: Weerspieël huidige prysvormingsmeganisme effektiwiteit?

January 2019 Die dinamiek van die plaaslike mieliemark, veral in terme van die verwerking, het oor tyd redelik verander. In terme van produksie, word die meeste geelmielies onder normale omstandighede in die oostelike gedeeltes van...

Is jou finansier ’n vennoot in jou boerdery?

In vergelyking met ander sektore doen die oorgrote meerderheid bedrywe binne landbou ekonomies baie goed. Die sektor geniet tans ekonomiese groei, groei in sakevertroue en verhoogde uitsette. Te midde van beleidsonsekerheid, ’n ekonomie wat...

SA Graan/Grain author scoops AWSA award

An article that appeared in the September 2018 issue of SA Graan/Grain, “Nuwe Seisoen: Opsies vir winsgewende graanproduksie raak min,” afforded its author, Petru Fourie (research coordinator and production cost analyst, Grain SA) a...

Grond: Die produsent se belangrikste bateDeel 25: Grondklassifikasie (ii)

Wanneer ‘n spesifieke grondliggaam geklassifiseer is, kan die eienskappe daarvan maklik gekommunikeer word. Voorts kan die eienskappe daarvan geïnterpreteer word, waarna die geskiktheid van dié grondliggaam vir ‘n spesifieke grondgebruik geëvalueer kan word. In die...

GROND: DIE PRODUSENT SE BELANGRIKSTE BATEDeel 24: Grondklassifikasie (i)

In die vorige twee artikels van hierdie reeks is die grondvormingsfaktore en -prosesse bespreek. Met hierdie faktore en prosesse in aksie, gee dit aanleiding tot ‘n verskeidenheid chemiese, fisiese en morfologiese kenmerke. Hierdie kenmerke...

GROND: DIE PRODUSENT SE BELANGRIKSTE BATEDeel 23: Grondvormingsprosesse

Grond vorm nie toevallig nie, maar vorm onder die invloed van die vyf grondvormingsfaktore: Klimaat, organismes, topografie, moedermateriaal en tyd. Hierdie grondvormingsfaktore beheer die grondvormingsprosesse wat bepaal watter horisonte in die grond vorm.Dit is...

GROND: DIE PRODUSENT SE BELANGRIKSTE BATEDeel 22: Grondvorming

Grond vorm nie toevallig nie, maar vorm as gevolg van die invloed van klimaat, organismes en topografie op moedermateriaal oor tyd. Die resultaat van hierdie vyf grondvormingsfaktore is verantwoordelike die vorming van ‘n unieke...
- Advertisement -

 

LATEST NEWS

MUST READ