BREAKING NEWS

Graan SA en Alfa expo vat hande vir ‘n ekspo soos min

Na breedvoerige gesprekvoering het Graan SA en ALFA reeds in 2019 besluit om hande te vat en ‘n nuwe ekspo op die landboukalender te plaas. COVID-19 het egter dié planne vir twee jaar op ys geplaas. Die twee...

De Ruyter praat prontuit oor beurtkrag by Agbiz-kongres

Met die uitdagings wat beurtkrag aan die land se ekonomie en spesifiek aan landbou stel, was almal se ore gespits om te hoor watter lig Eskom se groep- uitvoerende hoof, André de Ruyter, by die Agbiz-kongres by Sun...

Is ’n skuif vanaf mielies na sojabone die oplossing?

15/07/2022 Die heel eerste sojaboonproewe in Suid-Afrika is in 1903 in Natal en op twee plekke in die Transvaal geplant – die Springbok-vlakte en Skinner’s Court (Aoyagi, 2007). Sojabone is oorspronklik in Suid-Afrika beproef weens die tekort aan ’n...

MOST POPULAR

Diploma in landbou word hoog geag in die Wes-Kaap

Statistieke SA se verslae wys daarop dat indiensneming in die landbousektor vanaf die vierde kwartaal in 2020 tot en met die vierde kwartaal in 2021 met 57 000 poste toegeneem het. Vir toekomstige studente wat graag ’n loopbaan...

PROFITABILITY GAUGE

LATEST EDITIONS

STAY CONNECTED

IMPORTANT DATES

   02/09/2022

FOCUS ON IRRIGATION
& CULTIVAR SUPPLEMENT
ON SUMMER GRAINS

   03/10/2022

SPOTLIGHT ON COVER CROPS

From the desk of the CEO

What is the alternative?

It always sounds so easy when one reads about or listens to passionate motivational speakers or strategies that emphasise the importance of resilience – and when we are admonished to listen beyond the noise and to focus on our personal and business goals. Sounds easy … just focus! But do those guys really know what […]

Wat is die alternatief?

Dit klink altyd so maklik as ’n mens lees oor of luister na passievolle moti­veringsprekers of strategieë wat die belangrikheid van veerkragtigheid beklemtoon – en wanneer ons vermaan word om verby die geraas te luister en te fokus op ons persoonlike en besigheidsdoelwitte. Klink maklik … fokus net! Maar weet die ouens regtig wat in […]

COLUMNS

In die skadu van ’n reus

Beste Grootneef Om te ruil is mos in ons bloed. Dit kom van die voorgeslagte af. Twee guldens vir tien tulpe. Of een swyn vir tien mudsakke gars. Wat van ’n passaat met ’n skuit oor die Engelse kanaal vir sewe balies vars gebroude lager? Só het ons voorgeslagte, naas die wynbedryf, ook die ruilbedryf […]