BREAKING NEWS

Record-breaking canola harvest expected

Southern Oil (SOILL) is expecting a record-breaking canola harvest in South Africa, with an anticipated total yield of over 220 000* tons of canola seeds, the company announced in a statement this week. The harvest, which began in October...

New opportunities as SA celebrates first soybean export to China

South Africa has achieved a significant milestone in its agricultural history with the successful export of its first bulk soybean cargo to China. The shipment, which departed from the Durban port on 15 October 2023, marks a pivotal...

Winsgewendheid-barometers

Weens insetkoste wat voortdurend aan die styg is, monitor Graan SA die winsgewendheid situasie van graan en oliesade tans op ’n maandelikse basis. Soos nuwe inligting elke maand na vore kom, hetsy dit insetkostes soos kunsmis- of brandstofpryse...

Kanolakultivars presteer in uiters nat seisoen

Die afgelope seisoen in die Wes-Kaap is gekenmerk deur uitermatig hoë reënval wat die produksietoestande uitdagend gemaak het vir kanolaprodusente. Ten spyte van die strawwe toestande het Agricol se triasien-tolerante kultivars (TT) verwagtinge oortref met hul topopbrengste. Agricol se...

MOST POPULAR

The ins and outs of beef feedlot economics

A decision faced by producers every year is whether to add value to their grain and livestock: Are they going to sell their grain and weaner calves or add value to both by feeding the calves in a...

MY HERO SERIES

The Grain SA/John Deere My Hero for November 2023 is Johan Louw

WHEELS

To enter the monthly
SA Grain/Hatfield Motor Group readers’ competition, click on the photo.

Die Isuzu mu-X 3.0 LSE.

LATEST EDITIONS

STAY CONNECTED

IMPORTANT DATES

   14/03/2024

ADVERT DEADLINE FOR
FOCUS ON NAMPO

   04/04/2023

MINI FOCUS ON
MONEY MATTERS
AND FINANCIAL
SERVICES

From the desk of the CEO

Rather lose sleep over the right things

El Niños are difficult to predict, and we are nervously watching the summer season playing out. Our winter grain producers had a tough season – they are battered, but still fighting. South African grain producers are the custodians of a very important responsibility and that is to put an affordable plate of food on the […]

Lê eerder wakker oor die regte dinge

El Niño-verskynsels is moeilik voorspelbaar en ons wag in spanning om te sien hoe die somerseisoen afspeel. Ons wintergraanprodusente het ’n taai seisoen beleef – hulle het houe verduur, maar veg steeds voort. Suid-Afrikaanse produsente dra ’n uiters belangrike verantwoordelikheid en dit is om te sorg dat daar elke dag ’n bekostigbare bord kos op […]

COLUMNS

Om te verkoop … of nie?

Beste Grootneef Soos vir mielies en sojabone gaan die markpryse vir edelmetale ook op en af, maar nie noodwendig in daardie orde nie. As ’n mens vandag kon weet watter perd môre sou wen, was almal skatryk. Of wat die hoofberigte in môre se koerante sou wees – dan kon immers daarvoor beplan word. Maar […]