BREAKING NEWS

Hoë reënval kan stroopproses in die wiele ry

Die effek van La Niňa is oral in die land duidelik waarneembaar, maar landbouers is tans veral bekommerd oor sojabone en mielies wat weens nat toestande nie gestroop kan word nie. Versuiptoestande Jan Labuschagne van die Kestell-omgewing verduidelik dat dit...

Merke… gereed… kom beleef dit!

Dit is met groot opgewondenheid en 'n gevoel van verligting dat Graan SA kennis geneem het van president Cyril Ramaphosa se toespraak op 22 Maart 2022, waarin hy die aangepaste Vlak 1-regulasies aangekondig het en sodoende die 2022...

Groot deurbraak vir navorsers in koringgenetika

Daar bestaan tans vir die eerste keer in die geskiedenis van Suid-Afrika plaaslik die vermoë en kennis om koringgene te kloon en om die genoomvolgorde van ’n Suid-Afrikaanse koringkultivar te bepaal. Dit is danksy ’n navorsingsprojek wat deur...

Riglyne vir die bepaling van oesopbrengs

Oesskattings bly altyd ’n kontroversiële saak, aangesien daar ontsettend baie aspekte is wat dit kan beïnvloed. Onthou net as ’n oesskatting gedoen word, is dit daardie bepaalde punt se skatting. Indien die grond fisies ge­karteer is, probeer om...

MOST POPULAR

SOIL: THE FARMER’S MOST IMPORTANT ASSETPart 24: Soil classification (i)

In the previous two articles in this series, the soil formation factors and processes were discussed. With these factors and processes in action, it gives rise to a variety of chemical, physical and morphological characteristics. These characteristics are...

PROFITABILITY GAUGE

LATEST EDITIONS

STAY CONNECTED

IMPORTANT DATES

   06/06/2022

FOCUS ON FERTILISATION
MINIFOCUS ON LIME

   04/07/2022

FOCUS ON IMPLEMENTS &
EQUIPMENT

From the desk of the CEO

Profitability; influence still our target

On several occasions over the past few months, we have repeatedly confirmed that the main focus of Grain SA is the profitability of grain and oilseed producers – with our aim being to support and promote it to ensure sustainable local production. Success in this regard is subject to a multitude of actions, functions and […]

Winsgewendheid; invloed bly ons teiken

By verskeie geleenthede die afgelope paar maande het ons telkens bevestig dat die hooffokus van Graan SA die winsgewendheid van graan- en oliesaadprodusente is – met ons doel om dit te help bevorder om sodoende volhoubare plaaslike produksie te verseker. Die sukses hiervan is onderhewig aan ’n legio aksies, funksies en ondersteuning wat ons as […]

COLUMNS

Grense

Beste Grootneef Die dae gly verby op pad na ’22 se halfjaarmerkie. Korter dae en kouer nagte vertel van die midwinter wat op pad is. Ou Neef, soms kom jy by plekke waar jy jou wydsbeen oor fisiese grense kan tuismaak. Soos Kaap Agulhas. Daar kan jy met die een voet in die Indiese Oseaan […]

Copy link
Powered by Social Snap