Home Tags August 2022

Tag: August 2022

ARTICLES

Kultivarevaluasie: Aanvulling van data met strookproewe

December 2016 PETRU FOURIE, navorsingskoördineerder en produksiekoste-analis: Graan SA Om akkurate data oor die geskiktheid en opbrengste van verskillende mieliekultivars in te samel, word daar tans...