SA Grain March 2021

Wintergraan – so lyk saadpryse in 2021

Saad as produksie-inset vir wintergraanproduksie is nie noodwendig die produsent se duurste inset nie, maar wel moontlik die belangrikste. Die koringbedryf in Suid-Afrika is onder druk. Hektare onder koring, veral in die noorde van die land, is besig om te kwyn en nuwe hoë-opbrengskultivars is nodig om die bedryf weer ’n hupstoot te gee. Die […]

Só integreer ons vee in ’n bewaringstelsel

Hierdie is die tweede artikel waarin Dreyer en Dreyer Bdy Bk se reis van ’n konvensionele, gemengde boerdery na ’n bewaringslandboustelsel vanuit hul eie perspektief beskryf word. Die boerdery is ’n gemengde boer­dery in die Vrede-distrik in die Noordoos-Vrystaat, wat bestaan uit akkerbougrond (20%) en natuurlike veld (80%), tipies van dié Hoëveldstreek. Diversifikasie word be­vorder […]

Verby die kantelpunt

Hier aan die einde van Januarie het ek ’n paar artikels gelees en oor ’n klompie gebeure in die landbousektor en in die algemene samelewing nagedink. Dis vir my so al asof ons met ’n paar goed, wat nie noodwendig met mekaar verband hou nie, by ’n kantelpunt (tipping point) verby beweeg het. Daar is […]

Kies kultivars volgens wortelgroei

By mielies speel wortels ’n belangrike rol in die plant se vermoë om te produseer. Dit is die orgaan waardeur die opname van water en mineraalvoeding plaasvind. Wortels is ook die anker wat verantwoordelik is om die mielieplant regop te hou met die oog op doeltreffende stroping. Reserwevoedingstowwe en ook groeihormone word in wortels gestoor, […]

Voervloeiprobleme iets van die verlede met hawer

Hawer (Avena sativa) is ’n veelsydige kleingraan wat in die verlede grootliks vir die graanmark aangeplant is. Weens die gewas se goeie voedingswaarde en droëmateriaalproduksie, word dit deesdae ook as ’n belang­rike weidingsgewas beskou. Veeprodusente kan hawer, wat ook oor relatief goeie hergroei-eienskappe beskik, aanplant om voldoende groenvoer vir die winter te produseer. Wintergraangewasse soos […]

Sector has potential to take SA forward

He is described as a strategic thinker and a staunch believer in the potential of agriculture to address several challenges in South Africa today. As the acting director-general in the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development (DALRRD), Mooketsa Ramasodi has the mammoth task of ensuring compliance with agricultural legislation and regulatory frameworks. Raised […]

Fisiese vereistes vir landboukalk

Fertasa se grondsuurheidswerkgroep* in same­werking met Graan SA, kyk in hierdie reeks artikels na die oorsake, slaggate, invloed van en oplossing vir grondsuurheid. Hierdie is die sewende artikel in die reeks en is een van twee artikels oor die vereistes van Wet Nr. 36 van 1947 vir landboukalk. Die eerste deel, wat handel oor die […]

Reasons for deductions by grain silo owners

Several deductions are made on the mass of grain consignments by silo owners and other parties receiving such consignments from producers. The word “grain” in this text refers to all of the different crops handled by the grain silo industry. Deductions in most cases are not part of the official grading standards. In this article […]

Berging beïnvloed saadkwaliteit só

Agteruitgang van saad is die verlies aan saadkwaliteit, lewensvatbaarheid en lewenskragtigheid as gevolg van nadelige omgewingsfaktore (Kapoor et al., 2010) en is dus ’n ongewenste en nadelige kenmerk van saad in die landbousektor. Kwaliteitsverliese kan voorkom tydens die produksiefase, verpakkingsfase asook tydens die opbergings- of stoorfase. Die agteruitgang van saadkwaliteit word hoofsaaklik toegeskryf aan temperatuur, […]

Die reëndans

Beste Grootneef Op Oujaarsnag het dit vroegaand in beide die ooste en die weste geblits – met die veraf dreuning van onweerswolke op die horison. In die laat nag het die reëndans met enkele druppels op die sinkdak begin. En toe is die hemelse sluise oopgemaak met ’n simfonie van blitse, reën en dreuning in […]

Copy link
Powered by Social Snap