SA Grain March 2021

Certified seed wins the race

Seed represents culture, tradition, diversity and – most of all – life. It enables survival through the production of diverse, healthy food. As the global population continues to grow, the need to produce more seed per hectare is crucial. Modern-day commercial producers know the benefits of using certified seed. Certified seed consistently out-yields farm-saved seed […]

Die reëndans

Beste Grootneef Op Oujaarsnag het dit vroegaand in beide die ooste en die weste geblits – met die veraf dreuning van onweerswolke op die horison. In die laat nag het die reëndans met enkele druppels op die sinkdak begin. En toe is die hemelse sluise oopgemaak met ’n simfonie van blitse, reën en dreuning in […]

Making an everyday moment a masterpiece

Elliott Erwitt, a French-born American advertising and documentary photographer, known for his candid black and white photos of everyday settings, wrote: ‘To me, photography is an art of observation. It’s about finding something interesting in an ordinary place… I’ve found it has little to do with the things you see and everything to do with […]

Fisiese vereistes vir landboukalk

Fertasa se grondsuurheidswerkgroep* in same­werking met Graan SA, kyk in hierdie reeks artikels na die oorsake, slaggate, invloed van en oplossing vir grondsuurheid. Hierdie is die sewende artikel in die reeks en is een van twee artikels oor die vereistes van Wet Nr. 36 van 1947 vir landboukalk. Die eerste deel, wat handel oor die […]

Die rol van bewerking en wisselbou in onkruidbeheer

Onkruiddruk in bewaringsboerderystelsels bly ’n knel­punt en onkruiddoderweerstandigheid is ’n toe­nemende probleem regoor die wêreld – ook in Suid-Afrika. Hoë vlakke van onkruiddruk word veral­ in langtermyn-geenbewerkingstelsels waargeneem, waar onkruiddoders algemeen gebruik word. Onkruiddoderweerstandigheid kom onder meer voor as gevolg van oormatige en/of langdurige gebruik van dieselfde tipe onkruiddoders. Dit is waarom wisselbou die hoeksteen […]

Kultivars wys hul staal in 2019/2020-proewe

Plaaslik word grondbone in die somerreënvalstreke onder droëland- en besproeiingstoestande verbou. Nasionale grondboonkultivarproewe is sedert die 2006/2007-groeiseisoen deur die LNR-Graangewasse in samewerking met die Olie- en Proteïensade-ontwikkelingstrust (OPOT) in die grondboonproduksiegebiede van Suid-Afrika uitgevoer, maar is gedurende 2012 beëindig na OPOT se onttrekking. Sedertdien het die grondboonbedryf self betrokke geraak en die waarde van kritieke […]

Omnia se spesialiskennis is onlosmaaklik deel van volhoubaarheid

Die landboubedryf ervaar reeds ’n ge­ruime tyd die toenemende gevolge van klimaatsverandering. Die lang droogte en onvoorspelbare weerstoestande die afgelope jare, dwing produsente om fyner te dink en aanpassings te maak. Met die invloed van COVID-19 wat geweldige onsekerheid veroorsaak, is dit nou selfs meer be­langrik om analities te werk te gaan met duidelike doelwitte […]

Wintergraan – so lyk saadpryse in 2021

Saad as produksie-inset vir wintergraanproduksie is nie noodwendig die produsent se duurste inset nie, maar wel moontlik die belangrikste. Die koringbedryf in Suid-Afrika is onder druk. Hektare onder koring, veral in die noorde van die land, is besig om te kwyn en nuwe hoë-opbrengskultivars is nodig om die bedryf weer ’n hupstoot te gee. Die […]

Klimaatsverandering – wat produsente moet weet

Klimaatsverandering is op almal se lippe met die dat rekord- maksimum temperature dwarsoor die wêreld aan die orde van die dag is. Wat minder seker is, is wat met reënval gaan gebeur, alhoewel stygende seetemperature in die suidelike oseaan reeds met droogtes in Australië verbind word (Kiem & Verdon-Kidd, 2010). Daar is ’n moontlikheid dat […]

SA Graan/Grain March 2021

Click here for the eBook

Copy link
Powered by Social Snap