SA Grain March 2021

Klimaatsverandering – wat produsente moet weet

Klimaatsverandering is op almal se lippe met die dat rekord- maksimum temperature dwarsoor die wêreld aan die orde van die dag is. Wat minder seker is, is wat met reënval gaan gebeur, alhoewel stygende seetemperature in die suidelike oseaan reeds met droogtes in Australië verbind word (Kiem & Verdon-Kidd, 2010). Daar is ’n moontlikheid dat […]

Voervloeiprobleme iets van die verlede met hawer

Hawer (Avena sativa) is ’n veelsydige kleingraan wat in die verlede grootliks vir die graanmark aangeplant is. Weens die gewas se goeie voedingswaarde en droëmateriaalproduksie, word dit deesdae ook as ’n belang­rike weidingsgewas beskou. Veeprodusente kan hawer, wat ook oor relatief goeie hergroei-eienskappe beskik, aanplant om voldoende groenvoer vir die winter te produseer. Wintergraangewasse soos […]

Making an everyday moment a masterpiece

Elliott Erwitt, a French-born American advertising and documentary photographer, known for his candid black and white photos of everyday settings, wrote: ‘To me, photography is an art of observation. It’s about finding something interesting in an ordinary place… I’ve found it has little to do with the things you see and everything to do with […]

Dié heffing gee koring en sojabone ’n hupstoot

Die teling-en-tegnologieheffing op koring­ en gars is in 2016 deur die destydse Minister van die Landbou, Bosbou en Visserye goedgekeur. Die doel van die heffing is om te help met die finansiering van nuwe variëteitsontwik­keling en om te verseker dat Suid-Afrika toegang tot die nuutste bio­tegnologie het. Gedurende 2018 is ’n statutêre heffing op soja­bone […]

Inligting – neem deel en vind baat

05/02/2021 In die hedendaagse omgewing is boerdery nie meer net boerdery nie – dis ’n gesofistikeerde besigheid waar die produsent daagliks gekonfronteer word met ’n reeks besluite wat geneem moet word. Hier gaan dit nie bloot oor watter operasionele dinge om eerste te doen soos die dag vorder nie, maar dit behels makro-omgewingsbesluite ook. Die […]

Enzyme treatments for reducing fungal toxins in maize

Species of the fungal genera Aspergillus, Fusarium and Penicillium are known to produce mycotoxins in a wide range of staple grains worldwide. It is estimated that mycotoxins contami­nate a quarter of the world’s food crops, resulting in an annual economic loss of approximately $1,4 billion in the United States alone. Aflatoxin contamination of maize was […]

Omnia se spesialiskennis is onlosmaaklik deel van volhoubaarheid

Die landboubedryf ervaar reeds ’n ge­ruime tyd die toenemende gevolge van klimaatsverandering. Die lang droogte en onvoorspelbare weerstoestande die afgelope jare, dwing produsente om fyner te dink en aanpassings te maak. Met die invloed van COVID-19 wat geweldige onsekerheid veroorsaak, is dit nou selfs meer be­langrik om analities te werk te gaan met duidelike doelwitte […]

Verby die kantelpunt

Hier aan die einde van Januarie het ek ’n paar artikels gelees en oor ’n klompie gebeure in die landbousektor en in die algemene samelewing nagedink. Dis vir my so al asof ons met ’n paar goed, wat nie noodwendig met mekaar verband hou nie, by ’n kantelpunt (tipping point) verby beweeg het. Daar is […]

Avoiding the disease triangle

Maize is one of the most important agricultural crops in South Africa, with approximately 2,3 million ha planted annually. Managing diseases is just one of the many aspects of production that maize producers need to consider each season. While the symptoms of many of the leaf disease pathogens are often obvious from early in the […]

Reasons for deductions by grain silo owners

Several deductions are made on the mass of grain consignments by silo owners and other parties receiving such consignments from producers. The word “grain” in this text refers to all of the different crops handled by the grain silo industry. Deductions in most cases are not part of the official grading standards. In this article […]

Copy link
Powered by Social Snap