SA Grain March 2021

Kwantifiseer impak van swakker WM-grade

28 Oktober 2020 – Witmielies speel ’n belangrike rol in die plaaslike konteks, aangesien dit as stapelvoedsel vir ’n groot deel van die land se bevolking dien. Die meeste plaaslik verwerkte witmielies word gemaal tot mieliemeel wat hoofsaaklik in die menslike voedselmark versprei word. Witmielieverwerking vir menslike voedselverbruik het veral die afgelope drie jaar skerp […]

Past the tipping point

During the end of January, I read a few articles and contemplated a number of events in the agricultural sector and society in general. It seems to me as if we have moved past a tipping point with a few things that are not necessarily related to each other. It is not as if it […]

Stuit vervlugtiging en loging só

Ureumstabiliseerders bestaan uit urease-inhibeerders wat die vervlugtiging van stikstof (N) in ’n gasvorm vanaf grondoppervlakke beperk en nitrifikasie-inhibeerders wat die loging van nitraat-N in die grond verminder. Urease-inhibeerders vertraag die werking van urease-ensieme wat verantwoordelik is vir die omsetting van ureum na ammoniak (gas) of ammonium (in oplossing). Nitrifikasie-inhibeerders vertraag die werking van nitrosomonas-bakterieë wat […]

Kultivars wys hul staal in 2019/2020-proewe

Plaaslik word grondbone in die somerreënvalstreke onder droëland- en besproeiingstoestande verbou. Nasionale grondboonkultivarproewe is sedert die 2006/2007-groeiseisoen deur die LNR-Graangewasse in samewerking met die Olie- en Proteïensade-ontwikkelingstrust (OPOT) in die grondboonproduksiegebiede van Suid-Afrika uitgevoer, maar is gedurende 2012 beëindig na OPOT se onttrekking. Sedertdien het die grondboonbedryf self betrokke geraak en die waarde van kritieke […]

Die rol van bewerking en wisselbou in onkruidbeheer

Onkruiddruk in bewaringsboerderystelsels bly ’n knel­punt en onkruiddoderweerstandigheid is ’n toe­nemende probleem regoor die wêreld – ook in Suid-Afrika. Hoë vlakke van onkruiddruk word veral­ in langtermyn-geenbewerkingstelsels waargeneem, waar onkruiddoders algemeen gebruik word. Onkruiddoderweerstandigheid kom onder meer voor as gevolg van oormatige en/of langdurige gebruik van dieselfde tipe onkruiddoders. Dit is waarom wisselbou die hoeksteen […]

Omnia se spesialiskennis is onlosmaaklik deel van volhoubaarheid

Die landboubedryf ervaar reeds ’n ge­ruime tyd die toenemende gevolge van klimaatsverandering. Die lang droogte en onvoorspelbare weerstoestande die afgelope jare, dwing produsente om fyner te dink en aanpassings te maak. Met die invloed van COVID-19 wat geweldige onsekerheid veroorsaak, is dit nou selfs meer be­langrik om analities te werk te gaan met duidelike doelwitte […]

Avoiding the disease triangle

Maize is one of the most important agricultural crops in South Africa, with approximately 2,3 million ha planted annually. Managing diseases is just one of the many aspects of production that maize producers need to consider each season. While the symptoms of many of the leaf disease pathogens are often obvious from early in the […]

Verby die kantelpunt

Hier aan die einde van Januarie het ek ’n paar artikels gelees en oor ’n klompie gebeure in die landbousektor en in die algemene samelewing nagedink. Dis vir my so al asof ons met ’n paar goed, wat nie noodwendig met mekaar verband hou nie, by ’n kantelpunt (tipping point) verby beweeg het. Daar is […]

Preserving bt technology through stewardship

The dictionary definition of stewardship means ‘to take care of something’. Within the plant biotechnology context, stewardship is defined as the responsible introduction and use of biotech-derived products across the entire plant product life cycle – from idea, through development and launch, to discontinuation. Stewardship extends beyond regulatory compliance. It requires a coordinated effort from […]

Government ignores sector inputs on minimum wage

Minister of Employment and Labour, Thulas Nxesi, gazetted the new national minimum wage for farmworkers early in February at an increase of 16% to R21,69 per hour. This means that the minimum wage for farm workers is now for the first time equal to the national minimum wage. Following the announcement, Agri SA brought to […]

Copy link
Powered by Social Snap