SPONSORED CONTENT

Sponsored Content

Tegnologiese oog verseker tydige beelde

Presisieboerdery omsluit alles vanaf chemiese grondkaarte tot plaasimplemente. Hoe meer presisietoepassings ’n produsent gebruik, hoe groter word die behoefte na meer inligting. Dit vereis egter sinvolle hantering asook stoorplek. ’n Kaart kan gemaak word van...

Meganisering verhoog produktiwiteit

In teenstelling met outomatisering, wat nie so afhanklik van menslike bestuur is nie, benodig meganisering heelwat meer menslike deelname om inligting te versamel en instruksies uit te deel. Meganisering het begin met die hantering van...

Committed to higher yields

Many countries are facing big economic crises due to the rapid spread of the Covid-19 virus. Food supply has to remain unchanged, if not promptly improve, to keep on feeding the nations across the...

Kanolakultivars presteer ten spyte van swartstam

Swartstam (Leptosphaeria maculans) is ’n wêreldwye pro­bleem en word beskou as moontlik die gevaarlikste siekte op kanola. Dit blyk ook dat daar in 2019 in die Swartland se nasionale kultivarproewe ’n swartstaminfestasie was. Die swam...

Goeie resultate met dié polisulfaat

Polisulfaat is ’n multivoedingstof wat in sy natuurlike staat beskikbaar is en wat in Brittanje ontgin word. Dit bevat vier voedingstowwe, alles in sulfaatvorm en beskikbaar vir die plant, naamlik swael (19,2%), kalium (11,6%),...

Agritech solutions to help offset COVID-19 risks

As we look to life beyond the COVID-19 pandemic, the globe is presented with a unique set of challenges to industries, causing severe disruption to global value chains. This is especially true with respect...

Value added to soybeans in the Eastern Free State

Free State Oil is a soybean processor located in Villiers in the Eastern Free State. Our focus is on the production of high-quality defatted soybean oilcake, oil and hulls with the emphasis on consistency...

Eindpunt-tantieme lei tot opwindende tegnologie

Sojabone is ná mielies die grootste kontantgewas in Suid-Afrika, met glifosaattolerante kultivars wat tans meer as 90% van die aanplanting beslaan. Glifosaattolerante sojaboonkultivars word al vir 20 jaar in Suid-Afrika aangeplant. Alhoewel die somerreënvalproduksiegebied nog...

Custom solutions for BULK storage

Silo Warehouse specialises in solving your grain storage and handling needs, whether it is small feed bin-like storage or large commercial storage. Silos, dryers, cleaners and a range of special handling equipment are imported from...

College to grow research capacity

The College of Agriculture and Environmental Sciences is situated strategically at the science campus of the University of South Africa (Unisa) in Johannesburg. Unisa has made science a priority and aims to grow research capacity...

LATEST EDITION