Spoorverkeerstelsel verminder koste in graanverbouingstelsels

Produsente kan verskeie boerderystelsels aanwend om hul gewasse te verbou – elk met sy eie sterk en swak punte. Wat egter onveranderd bly, is dat trekkers, implemente en masjiene oor die land moet beweeg...

Wisselbou kan gewasproduksiese wins verhoog

Gewasrotasie is ’n aspek wat dikwels bespreek word en waarvan die eindresultaat nog steeds nie duidelik is nie. Op vele plase word die wisselbou-effek onderbenut om risiko’s te verminder en finansiële voordeel te trek....

Kan herlewingslandbou in die Wes-Kaap werk?

Kontantgewasprodusente sal oor die volgende 13 jaar die wetenskaplike lewensvatbaarheid van herlewingslandbou kan peil. Daar is reeds in April vanjaar begin met perseelvoorbereiding vir ’n nuwe navorsingsprojek van die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Oor dié...

Noordwes-Vrystaat – Dié sandgronde kwesbaar vir verdigting

Een van die hoekstene van bewaringslandbou is die beginsel van minimum grondversteuring in die verbouing van gewasse. Die Voedsel- en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (FAO), wat bewaringslandbou promoveer en bevorder, het ’n baie...

Bewaringslandbou

Maak dit ’n verskil aan die produksie-effektiwiteit van koring? Droëlandproduksiestelsels in die Wes-Kaap en meer spesifiek die Swartland-streek, is tradisioneel gebaseer op koringverbouing. Monokultuurverbouing het hoogty gevier sedert die 1700’s. Daar was darem so af...

Nuwe stikstofnorme vir die Wes-Kaap

Bewaringslandboupraktyke het die algemene voor­koms van die graanproduserende streke in die Wes-Kaap radikaal verander. Geploegde kampe het plek gemaak vir stoppellande waar grond minimaal versteur word. Hierdie kopskuif – en die neiging om stoppel te...

Maak grondboonverbouing ekonomies sin of nie?

Produsente voer verskeie redes aan waarom hulle nie grondbone as verbouingsgewas oorweeg nie. Sekere redes is gegrond, terwyl ander persepsies ongegrond is. Dit bly egter belangrik om ondersoek in te stel na waarom produsente...

Dis maak of breek met dié stelsel

Baie produsente oorweeg deesdae die omskakeling vanaf konvensionele produksiestelsels na ’n bewaringslandboustelsel. Bewaringslandboustelsels wérk en die uiteindelike winsgewendheid van hierdie stelsels maak dit ongetwyfeld die moeite werd. Alhoewel heelwat produsente groot finansiële verliese ly wanneer...

Less soil loss with these designs

The purpose of agricultural drainage is to remove excess water from the soil in order to enhance crop production. In some soils, the natural drainage processes are sufficient for the growth and production of...

Benut die natuur se gratis dienste

Hierdie is die eerste van twee artikels waarin Dreyer en Dreyer Bdy Bk se reis van ’n konvensionele gemengde boerdery na ’n bewarings­landboustelsel vanuit hul eie perspektief beskryf word. Die boerdery is ’n gemengde boer­dery...

LATEST EDITION