Herlewingslandbou – ons boer met grond

Landbouweekblad, in vennootskap met Graan SA, die Mielietrust en die Riemland-studiegroep, het op 11 en 12 Maart ook ’n herlewingslandboukonferensie op Reitz in die Vrystaat aangebied. Bykans 500 produsente en ander belanghebbendes het die konferensie...

Groei sal ons groei

Vanaf ’n lappie besproeiingsgrond van 12,2 ha in 1985 tot vandag se 900 ha onder spilpunt en 5 800 ha veld onder beeste. Die Wilkense van die Wilgro-boerdery buite Middelburg in die Oos-Kaap se deursettingsvermoë...

Die rand se negatiewe effek op plaaslike kunsmispryse

In hierdie artikel word gefokus op internasionale kunsmisprystendense en hoe dit deursyfer na die plaaslike kunsmismark. Omdat so ’n groot hoeveelheid van Suid-Afrika se kunsmisbehoeftes ingevoer word (meer as 80%), het internasionale pryse en...

18|04|2019Nuwe seisoen se mielievoorraad: Wat kan verwag word?

Suid-Afrika se nuwe produksieseisoen is volstoom aan die gang en die stroopproses van die verskillende somergrane het reeds in gedeeltes van die land begin. Die 2019/2020-seisoen sal weer eens onthou word vir die unieke...

Oorwintering in 2019: Uitdagings en praktiese riglyne

Alhoewel daar al baie oor die onderwerp van oorwintering geskryf is, bly dit ’n groot uitdaging vir elke produsent. Enersyds omdat voer in alle waarskynlikheid die grootste koste-inset vir die veeprodusent is en andersyds...

Die plaagdoderetiket: Jou paspoort tot sukses en veiligheid

Alle plaagdoders wat in Suid-Afrika verkoop word, is onderworpe aan die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veevoedsel, 1947 (Wet Nr. 36 van 1947) wat streng vereistes neerlê: Plaagdoders moet onder die Wet geregistreer...

Gevreesde VSA-onkruid nou ook in Suid-Afrika

‘n Mens hoor gereeld hoe klein die wêreld geword het en hoe maklik dit nou is om van een kontinent na ’n ander te reis binne ’n kwessie van ’n dag of twee. Ongelukkig...

Carbon sequestration potential of Western Cape grain farming systemsPart 2

Phase 2 of the overarching winter grain carbon footprint project involved the determination of the carbon sequestration potential of different farming and cropping systems, taking into account the crop rotations, tillage regimes and organic...

As boer in jou bloed is

Vir die Van Zyls van Marseilles tussen Tweespruit en Ladybrand in die Suidoos-Vrystaat was daar nog nooit juis ’n kwessie hieroor nie: Hulle is produsente. Theo sr (72) se pa, wat ook in die omgewing...

Argentine no-till systems: Major elements, insights and challenges

Since converting from conventional tillage to no-tillage, the functionality of cropping systems across Argentina has changed considerably. The newly introduced agronomic management practices have unlocked unused potential of the soil-crop system while simultaneously enhancing sustainable...

LATEST EDITION