Kan ons koringopbrengs verhoog?

Wanneer laas het jy gehoor dat iemand sê hy was tevrede met sy koringoes? Dit is nie dat koring nie ’n winsgewende gewas is nie – nee, die opbrengs is net te min. Maar...

Koringkultivarontwikkeling wys die weg na winsgewendheid

Die kortste paadjie is nie altyd die beste paadjie nie. Die effek van omgewing, uitgedruk as vogbeskikbaarheid tydens kritieke groeiperiodes, is deurslaggewend vir optimale winsgewendheid. Omgewing word deur klimaatsfaktore sowel as produksiepraktyke gedefinieer. Die reusekoringgenoom...

Werk gewasrotasie regtig om die onkruidsaadbank te bestuur?

Gewasverbouing oor die dekades heen het beweeg na produksiestelsels wat daarin gespesialiseer het om ’n klein aantal gewasse op groot skaal te verbou. In die meeste gevalle is die gewasverbouing en die diereproduksie van...

Onkruiddoderweerstand in die Wes-Kaap is nie ’n mite nie

Volhoubaarheid is deesdae ’n gonswoord wat in baie aspekte van die moderne samelewing gebruik word – die landbou is geen uitsondering nie. Daar is baie definisies van volhoubaarheid, afhangend vanuit watter hoek ’n mens...

Die beheer van winteronkruide deur skoonspuittoedienings

Winteronkruide is ’n groot probleem. Dit gebruik die beperkte vog wat daar is en as dit uitgegroei is, is chemiese beheer nie baie doeltreffend nie. Voordat die verskillende onkruiddoders wat vir breedwerpige na-opkoms-, voor-plantonkruidbeheer...

Glifosaat: Ankerproduk in gewasbeskerming

Glifosaat is al vir meer as ’n halfeeu in die landbou en tuinbou beskikbaar en word jaarliks wêreldwyd gebruik vir algemene onkruidbeheer. Dit is ’n glisiensuurmolekule wat deur plante se bogrondse dele opgeneem word...

Crop rotation as management strategy against maize root and crown rots

Root rot and crown rot infections are the least understood diseases of maize, mostly due to the fact that these rots are a result of a disease complex which is continually changing. Changes in...

Teling-en-tegnologieheffing op sojabone: Algemene vrae en antwoorde

Waarom ’n heffing op sojabone? Vir baie lank het plaaslike sojaboonprodusente nie toegang gehad tot die nuutste GMO-tegnologie en genetika nie. Dit sal na dese verander, aangesien die sojaboonbedryf nou ’n stelsel ontwikkel het om...

Oorsig van 2018 se garsoes in Suid-Afrika

Die 2018-garsseisoen is gekenmerk deur radikale weersomstandighede. In dele van die droëlandproduksiegebied het die seisoen goed begin, maar in ander areas moes produsente steeds noodgedwonge gars in die droë grond plant om binne die...

Argentina: Greater emphasis on soil health, crop diversification and technology

No-tillage adoption led to the intensification of cropping systems across the Argentine Pampas. In conjunction with newly introduced agronomic practices, no-tillage resulted in more stable crop yields and significantly lower levels of soil erosion...

LATEST EDITION