Die toekoms van gars as wintergraangewas in SA

09|05|2019 Soos met alles in die lewe, vind daar ook ontwikkeling en groei in die wintergraanmarkte plaas. Verbeterde tegnologie en nuwe kultivars het verhoogde en beter opbrengste tot gevolg. Die groot vraag is egter: Waarheen...

Herlewingslandbou – ons boer met grond

Landbouweekblad, in vennootskap met Graan SA, die Mielietrust en die Riemland-studiegroep, het op 11 en 12 Maart ook ’n herlewingslandboukonferensie op Reitz in die Vrystaat aangebied. Bykans 500 produsente en ander belanghebbendes het die konferensie...

Koringkultivarontwikkeling wys die weg na winsgewendheid

Die kortste paadjie is nie altyd die beste paadjie nie. Die effek van omgewing, uitgedruk as vogbeskikbaarheid tydens kritieke groeiperiodes, is deurslaggewend vir optimale winsgewendheid. Omgewing word deur klimaatsfaktore sowel as produksiepraktyke gedefinieer. Die reusekoringgenoom...

Temperatuur se effek op koring se opbrengspotensiaal

Koring is ’n koelweergewas. Die warm produksiegebiede onder besproeiing noord van die Magaliesberg (die Krokodilrivierkom, die Loskopskemagebied en die besproeiingsgebiede in Limpopo) het nie die ideale klimaat vir hoë koringopbrengste nie. Die koel produksiegebiede...

Who are you buying your agrochemicals from?

Crop protection is such a crucial part of a successful harvest and many years are spent on research and development by agrochemical manufacturers to provide a producer with products that comply with exceptional standards....

Aanvullende lekke vir weidende herkouers

Groot dele van Suid-Afrika bestaan uit veld wat deur plaasvee en wild benut word. Daar kom heelwat verskille voor in die samestelling en bedekking van veld. Alhoewel daar min wetenskaplike bewyse bestaan vir noemenswaardige...

Die belangrikheid van markinligting: Wat leer ons daaruit?

Deel 2: Witmielies Die eerste gedeelte van dié reeks het in die Junie-uitgawe van SA Graan/Grain verskyn en het gehandel oor die algemene belangrikheid en die gebruik van inligting in die Suid-Afrikaanse graan- en oliesademarkte. Deel...

Oorsig van 2018 se garsoes in Suid-Afrika

Die 2018-garsseisoen is gekenmerk deur radikale weersomstandighede. In dele van die droëlandproduksiegebied het die seisoen goed begin, maar in ander areas moes produsente steeds noodgedwonge gars in die droë grond plant om binne die...

Insect rearing on artificial diets

The mass rearing of insect pests was and still continues to be an important part of agricultural research. ‘Reared insects’ refers to insects that are bred and maintained in the laboratory in contrast to those...

Glifosaat: Ankerproduk in gewasbeskerming

Glifosaat is al vir meer as ’n halfeeu in die landbou en tuinbou beskikbaar en word jaarliks wêreldwyd gebruik vir algemene onkruidbeheer. Dit is ’n glisiensuurmolekule wat deur plante se bogrondse dele opgeneem word...

LATEST EDITION