Seed treatments with a focus on Sclerotinia diseases

Crop diseases can spread through various means: for instance, as soilborne, seedborne or waterborne pathogens. However, the development of diseases is primarily influenced by the simultaneous occurrence of three factors: a favourable environment, susceptible...

Knowledge crucial in fight against rust

Rusts, which are caused by micro-organisms known as fungi, are devastating diseases of wheat worldwide. There are three kinds of rusts which commonly infect wheat in South Africa and globally. These are stem rust...

Sensitiwiteit vir swamdoders by stamroesswam getoets

Siektes veroorsaak deur swamme kom algemeen voor op kleingrane in Suid-Afrika. Die tydige toedien van swamdoders op vatbare kultivars speel ’n belangrike rol in die voorkoming van epidemies. Verskeie faktore, soos die voorkoms van...

Effect of insecticides on aphids: evolution of resistance

Aphids are globally significant economic pests that can lead to substantial economic losses. Management of aphids is challenging because of their extremely high mobility and the fact that they can rapidly reproduce, resulting in...

Bly weg van pikloram … beheer skraalhans eerder só

Skraalhanse is geharde, semihoutagtige, hoofsaaklik winteronkruide wat laat in die seisoen ontkiem wanneer gewasse al fisiologies ryp, maar nog voor oes is (Foto 1). Wat veral in hierdie onkruid se guns tel, is sy harige...

Nematodes as biological control agents

The Africa stem borer or Busseola fusca (Photo 1), is one of the most economically important pests of maize in South Africa. This pest is indigenous to Africa and distributed over the whole maize...

Sclerotinia diseases: cultural control

A good understanding of how diseases caused by Sclerotinia sclerotiorum develop will help determine interventions that will mitigate, delay, or manage the disease intensity. When environmental conditions are cool and moist, Sclerotinia infects plants...

Drie maal skade as fusarium toeslaan

Dr Gert van Coller, Direktoraat: Plantwetenskap, Wes-Kaapse Departement van Landbou, Elsenburg Dr Lindy J Rose, Departement Plantpatologie, Fakulteit AgriWeten-skappe, Stellenbosch Universiteit Deel 1 Alhoewel die oppervlakte onder koringproduksie in Suid-Afrika aansienlik afgeneem het oor die jare (1 550 000 ha in 1990 versus 566...

Let op dié praktyke vir somersaai

Om ’n seisoen akkuraat vooruit te voorspel, bly maar moeilik. Ag moet geslaan word op die huidige waarskuwingstekens wat dui op ’n moontlike droë jaar. In sulke gevalle is dit raadsaam om eerder vir...

Pak versuring in grond só aan

Grondsuurheid en veral ondergrondse versuring is tans van die mees aktuele onderwerpe met betrekking tot Suid-Afrikaanse graanverbouingsareas. Grondsuurheid word as ’n oormaat waterstof-ione (H+) teenoor die hoeveelheid hidroksied-ione (OH-) in die grond gedefinieer en die...

LATEST EDITION