Beste praktyke: lesse van plase in sentraal-Suid-Afrika

Besproeiing het in die verlede hoofsaaklik daarop gefokus om produksie te stabiliseer en te verhoog in droë dele van die wêreld. Tans is daar egter wêreldwyd groot druk op produsente om hul impak op...

EL niño, midsomerdroogte en mielieverbouing

Mielieproduksie in die 2023-lewerings­jaar is weer eens bogemiddeld ten spyte van ’n droë, warm Januarie. Wydverspreide reën teen einde Januarie en vroeg Februarie was betyds om die negatiewe impak van die midsomerdroogte in Januarie...

Is there a role for sorghum in the local beef industry?

Recently researchers from the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) and the South African Weather Service (SAWS) stressed the need for early anticipation of the potential of a pending El Niño event across...

Proewe bevorder plaaslike sorghumproduksie

Graan SA se sorghumkultivarproefprojek is in sy agste seisoen. Die projek vind plaas in samewer­king met die sorghumsaadmaatskappye (Agricol, Lima Grain Zaad, Corteva en AGT Foods Africa), produsente en Graan SA. Die doel van...

Gradering van graansorghum – waarom en wat behels die proses?

Graderingsregulasies is ’n stel gestandaardiseerde reëls waarvolgens die kwaliteit van graansorghum bepaal word. Hierdie reëls is belangrik om regverdigheid in die verhandeling van graan te verseker. Die verskillende grade van graansorghum hou direk verband met...

Ons leer elke seisoen meer van sojabone

Enige twee seisoene verskil in ’n mindere of (hoofsaaklik) meerdere mate van mekaar. Daar is egter ’n paar gemene delers by sojaboonproduksie wat aandag vereis. Vir die doel van hierdie artikel sal oorsigtelik gekyk...

Accurate disease diagnostics – appearances can be deceptive

The South African grain industry is vital for the country’s agriculture sector and plays a crucial role in food production and economic growth. It produces a wide range of crops and serves as the...

Be on the lookout for bacterial diseases

Soybean is an excellent crop that can be included into a maize-based crop rotation system. Prior to soybeans becoming a regular crop in rotation with maize, South Africa was a net importer. The growing...

Let’s not be caught unawares by these aliens

Biosecurity is becoming more important as we contend with the high number of invasive alien species that are being found in South Africa. SANBI, the South African National Biodiversity Institute, lists a total of...

Gibberella stalk rot of maize: a serious threat

Gibberella stalk rot (Photo 1) is caused by fungus pathogens within the Fusarium graminearum species complex (FGSC). The primary crop hosts of FGSC include maize, oat, barley, rye, sorghum and wheat. FGSC is referred...

LATEST EDITION