BREAKING NEWS

GRAIN SA ASSURES NEW MINISTRIES OF PARTNERSHIP COMMITMENT

The new ministers of Agriculture and Land Reform & Rural Development can be assured of Grain SA’s partnership commitment – a partnership with the focus on grain producers’ and environmental sustainability and contribution towards an inclusive national and...

NAMPO Kaap: SA landbou bly die ruggraat van ekonomiese groei

Die Overberg is besig om haar mooiste klere aan te trek vir NAMPO Kaap wat vanjaar van 11 tot 14 September deur Graan SA en Bredasdorp Park NPC op Bredasdorp Park aangebied word. 2024 vier die vyfde aanbieding van...

NAMPO se werklike sukses lê in vennootskappe

Graan SA se 56ste NAMPO Oesdag wat van 14-17 Mei 2024 op NAMPO Park net buite Bothaville aangebied is, word allerweë as ’n groot sukses beskou. ’n Rekordgetal van 86 474 besoekers oor die vier dae – asook 865...

Commodity price scenarios that grain producers can expect in the next...

13/06/2024 Agriculture – including the grain industry – works in cycles. Even down to the soil level, cycles are fundamental to the grain industry’s existence: the soil goes through cycles of cultivation; the crop goes through cycles of growth;...

MOST POPULAR

The ins and outs of beef feedlot economics

A decision faced by producers every year is whether to add value to their grain and livestock: Are they going to sell their grain and weaner calves or add value to both by feeding the calves in a...

MY HERO SERIES

The Grain SA/John Deere My Hero for June 2024 is Gugulethu Mahlangu

LATEST EDITIONS

STAY CONNECTED

IMPORTANT DATES

   04/07/2024

FOCUS ON
MECHANISATION

   01/08/2024

FOCUS ON INTEGRATED
PEST MANAGEMENT
MINI FOCUS ON SOYBEANS
AND SORGHUM

From the desk of the CEO

Make every link in the chain YOUR PARTNER

The expression that one is only as strong as the weakest link in the chain, is a proverb directly applicable to the agricultural value chain. In South Africa – where agriculture is an important sector in its own right as well as a driver for growth in the rest of the economy – cooperation and […]

Maak elke skakel in die ketting JOU VENNOOT

Die uitdrukking dat jy net so sterk soos die swakste skakel in die ketting is, is ’n spreekwoord wat direk van toepassing is op die landbouwaardeketting. In Suid-Afrika – waar landbou in eie reg ’n belangrike sektor asook ’n drywer vir groei in die res van die ekonomie is – is samewerking en vennootskappe in […]

COLUMNS

Die winter van 2024

Beste Grootneef Die wintermaande het stilweg aan­gebreek met herfsdae wat al hoe korter geword het en ’n sonnetjie wat al hoe yler geskyn het. Die 1ste Junie het die kwik in die Vrystaat steeds tussen 5 ˚C en die mid-20’s geskommel. En toe kom die winter in al haar glorie op 2 Junie en strooi […]