BREAKING NEWS

Klimaatstoestande problematies vir graanprodusente

Die weer wat die afgelope seisoen in die wintergraanstreke geheers het en huidige toestande in die somergraanstreke het ’n wesenlike ekonomiese impak op graanprodusente. In die wintergraanproduksiegebied is oormatige reën in sekere areas ontvang wat verliese in opbrengs...

Agricultural production conditions

The Agricultural Production Conditions Report is a bi-weekly report issued by Grain SA. The report provides information related to the overall conditions for production in South Africa as well as production conditions in the summer and winter rainfall...

Winsgewendheid-barometers

Weens insetkoste wat voortdurend aan die styg is, monitor Graan SA die winsgewendheid situasie van graan en oliesade tans op ’n maandelikse basis. Soos nuwe inligting elke maand na vore kom, hetsy dit insetkostes soos kunsmis- of brandstofpryse...

Om gees te vang

Beste Grootneef Liggaam, siel en gees hou ’n mens in een stuk. Indien een van hierdie drie die pad vat, plof die res inmekaar. Dan is daar net ’n velsak met ’n klompie bene oor. Jou siel is daar vir...

MOST POPULAR

The ins and outs of beef feedlot economics

A decision faced by producers every year is whether to add value to their grain and livestock: Are they going to sell their grain and weaner calves or add value to both by feeding the calves in a...

MY HERO SERIES

The Grain SA/John Deere My Hero for November 2023 is Johan Louw

WHEELS

To enter the monthly
SA Grain/Hatfield Motor Group readers’ competition, click on the photo.

LATEST EDITIONS

STAY CONNECTED

IMPORTANT DATES

   14/03/2024

ADVERT DEADLINE FOR
FOCUS ON NAMPO

   04/04/2023

MINI FOCUS ON
MONEY MATTERS
AND FINANCIAL
SERVICES

From the desk of the CEO

Things that go bump in the night …

‘What keep producers awake at night? Producers solve problems’ is the theme for this year’s congress. Producers’ concerns are our concerns, and we will dive deep to get to the root of the issues that keep producers up at night. And we will find the solutions – because we are problem solvers. The Executive of […]

Bangmaakgeluide in die nag …

“Wat laat produsente snags wakker lê? Produsente is planmakers” is die tema vir vanjaar se kongres. Produsente se bekommernisse is ons bekommernisse en ons sal diep delf om by die kern van die kwessies te kom wat produsente slapelose nagte besorg. En ons sal die oplossings vind – want ons is probleemoplossers. Die denkreis van […]

COLUMNS

Om gees te vang

Beste Grootneef Liggaam, siel en gees hou ’n mens in een stuk. Indien een van hierdie drie die pad vat, plof die res inmekaar. Dan is daar net ’n velsak met ’n klompie bene oor. Jou siel is daar vir ’n ewigheid. Maak betyds seker dat jy de smalle weg volg. Jou gees bepaal hoe […]