SA Grain September 2020

Where are the bridge-builders?

Although we have had quite an overdose of virtual meetings since March 2020, there is a new virtual highlight on the calendar this month. The first NAMPO Virtual will take place from 9 to 12 September 2020! It’s like ploughing and planting a new land and not really knowing what the yield will be. There […]

Waar is die brugbouers?

Hoewel ons sedert Maart 2020 al ’n redelike oordosis van virtuele vergaderings gehad het, is daar dié maand ’n nuwe virtuele hoogtepunt op die kalender. Die eerste NAMPO Virtueel gaan van 9 tot 12 September 2020 plaasvind! Dis soos om ’n nuwe land te ploeg en te plant en nie lekker te weet wat die […]

Recycle farm plastic – it is the right thing to do

September 2020 – Most pesticides that are supplied to producers are packed in HDPE (high density polyethylene) containers, while seed is supplied in woven PP (polypropylene) bags. Estimated quantities of HDPE entering the agriculture sector is around 8 500 metric tons and seed bag PP is around 2 000 tons. All these plastic containers and […]

Follow these instructions to at T

There is a common misunderstanding about the directions for use of pesticides. Although they are often interpreted to be recommendations, they are instructions. This means that users must adhere to whatever is stated on the label. All pesticide labels must conform to a particular format. A label consists of four main sections, namely the main […]

Wat op aarde is die pyplynvoorraad?

Die sogenaamde pyplynvoorraad word gereeld, veral deur markontleders, in vraag-en-aanbod-projeksies gebruik. Omdat dit soms verwarring veroorsaak en selfs verwagtinge by markrolspelers kan skep, is dit nodig om die oorsprong en waarde van ’n pyplynvoorraad te bespreek in die hedendaagse vryemarkomgewing, waar kommoditeite soos mielies en koring verhandel word. Witmielies word vervolgens as voorbeeld gebruik. Gereguleerde […]

Margin call used to manage risk

Agricultural derivatives markets play an important role in price determination and transparency in the Southern African market, whilst providing an efficient price risk management facility. The Johannesburg Stock Exchange (JSE) offers derivatives on a wide range of local and international agricultural commodities. JSE Clear is the clearing house for all derivatives traded on the JSE. […]

Bread price not affected by wheat import tariff

Bread is an important staple food in South Africa and plays an integral role to ensure national food security. Consumers for the most part do not buy food directly from producers and the price consumers pay for food is exceedingly higher than what producers receive for the raw commodity. This article seeks to highlight the […]

Kyk na die natuur en sy kyk na jou

Bewaringslandbou in wintergraanproduksie vereis volhoubare, winsgewende rotasie­stelsels. Die keuse van rotasiegewasse; die produksie van koolstof (C) en stikstof (N) uit organiese materiaal; grondbiologie as­ook kunsmisaanvullings is alles van deur­slaggewende belang. Die nuutste bevindings oor die kostedoeltreffendste N-aanvulling en die rol van peulgewasse met optimale wortelnodule-ontwikkeling is tydens Bewa­ringslandbou Wes-Kaap (BLWK) en Landbouweekblad se Jack Human-bewaringslandbouweek-webinaar, […]

Mieliepryse vir die nuwe seisoen

14/08/2020 Dit is alombekend dat die landboubedryf – en veral die graan- en oliesaadbedryf – hand aan hand met onsekerheid loop. Verskeie faktore veroorsaak hierdie onsekerheid wat die mark oorheers, waarvan produksie en prys seker die belangrikste is. Die meerderheid plaaslike mielies word onder droëlandtoestande wat afhanklik van reënval is, geproduseer. Opbrengsverwagtinge is dus altyd […]

Grondsuurheid is nie meer onsigbaar nie!

Fertasa, in samewerking met Graan SA, kyk in hierdie reeks artikels na die oorsake, slaggate, invloed van en oplossing vir grondsuurheid. Die reeks sal uiteindelik uit twaalf artikels bestaan. Hierdie is die derde artikel in die reeks en dr Pieter Haumann, hoof- uitvoerende beampte van Fertasa, brei uit oor metodes vir die bepaling van kalkbehoefte. […]