Fiduciary focus within Grain SA

The company secretariat manages and supports the institutional environment of Grain SA NPO, the Commercial Producers Trust, Phahama Grain Phakama NPC and NAMPO Commercial (Pty) Ltd, to ensure compliance and good governance within the...

NAMPO verteenwoordig die hele sektor, sê minister Didiza

Vanjaar se NAMPO Oesdag het verwagtinge oortref met ‘n stewige bywoningsyfer van 73 000. Die week is gekenmerk deur ‘n energieke en ontspanne atmosfeer wat geheers het onder uitstallers, produsente en besoekers – wat...

Hou koers met NAMPO-TOEP

Die selfoontoepassing wat ontwikkel is om sake vir besoekers, uitstallers en sakelui tydens NAMPO makliker te maak, bied al die basiese inligting om ’n doeltreffende en genotvolle Oesdag te beleef. Enigiemand wat die NAMPO-toep aflaai,...

Laat jou grond vir jou werk

Dink hieroor na: Hoe moet een voel wat nie verstaan nie of wat nie verstaan word nie? Moeder Aarde praat ’n taal van harmonie, volhoubaarheid en diversiteit. Ons wend egter nie ’n poging aan...

Nuut aan die stuur by SAGIS

Ons lewe in ’n wêreld van verandering. In die landbousektor en meer spesifiek die graanbedryf, was daar onlangs heelwat omwentelinge, met prominente rolspelers soos Jannie de Villiers en John Purchase wat uit- of afgetree...

Estate planning – the family business of farming

For the producer estate planning is not as simple as it seems – it involves a family aspect which can complicate the process. Estate planning can be defined as the arrangement, management, securement and disposition...

Growing black farmer-contribution to the national grain crop

‘We are passionate about growing grain farmers towards commercial success. Our vision is for building a competent sector which has skilled commercial farmers who are sustainably contributing to national food security,’ says Derek Mathews,...

Graan SA ontvang sy lede met trots op NAMPO Park

Groot opgewondenheid heers by Graan SA in die aanloop tot vanjaar se NAMPO Oesdag en oor die moontlikhede wat hierdie jaar se Oesdag aan lede gaan bied. Dit is slegs wanneer iets nie meer...

Hoë reënval kan stroopproses in die wiele ry

Die effek van La Niňa is oral in die land duidelik waarneembaar, maar landbouers is tans veral bekommerd oor sojabone en mielies wat weens nat toestande nie gestroop kan word nie. Versuiptoestande Jan Labuschagne van die...

Can Foskor produce a turnaround?

It is estimated that Foskor’s Phalaborwa mines hold ore reserves of more than 1,5 billion tons of some of the best phosphoric rock in the world. This is equivalent to 92 more years of...

LATEST EDITION