Feite en riglyne vir saadbehandeling

Saad is die een element waarsonder die graanprodusent glad nie kan boer nie. Die ander insette soos bemestingstowwe en plaagdoders is eintlik maar net ondersteunend tot saad, maar kan ’n oes vir die produsent...

Tekort aan sorghumsaad kry aandag

As gevolg van die grootte van die mark van graansorghum in Suid-Afrika, word saadproduksies gewoonlik op klein skaal aangeplant. Indien daar dus iets sou verkeerd gaan, kan dit uiteraard tekorte veroorsaak. Pannar is een...

Teler én produsent wen met dié saad

Alhoewel verbouingspraktyke en omgewingstoestande die uiteindelike opbrengs van ’n oes bepaal, speel die genetika van die saad wat geplant word ’n deurslaggewende rol. Saad word beskou as die belangrikste inset wanneer ’n gewas aangeplant...

LATEST EDITION