Home MINI FOCUS - MONEY MATTERS & FINANCIAL SERVICES

MINI FOCUS - MONEY MATTERS & FINANCIAL SERVICES

Vooruitsig vir die wisselkoers lyk bleek

Dit is uiters waaghalsig om op hierdie tydstip in die wêreld- en Suid-Afrikaanse ekonomie akkurate voorspellings oor ekonomiese veranderlikes te maak – veral wat die randwisselkoers betref. Voordat ’n mening gewaag word oor wisselkoersvooruitsigte na...

Kan jou boerdery jou bekostig?

‘n Produsent se lewenskoste het ’n groot invloed op die finansiële lewensvatbaarheid van sy boerdery. Omdat produsente en lede van hulle familie wat by die boerdery betrokke is nie ’n formele salaris vir hulle...

LATEST EDITION