Om langsaam te haas

Beste Grootneef Klaas Vakie het die aand vooraf behoorlik met sy emmer slaapsand gedraal. Was alles gepak? En was daar genoeg kos vir Woef? Was die venster oop genoeg sodat Kiets kon in en uit?...

Change your plan; not the goal

Zig Ziglar, American author, salesman and motivational speaker, once said, ‘I believe success is achieved by ordinary people with extraordinary determination.’ Although Fanelwa Bangani Siphoko (43) from Johannesburg is not yet a successful grain...

To achieve success, dream

Remember Wiseman Mthethwa was one of the finalists of the 2017 Grain SA/Absa/John Deere Financial New Era Commercial Farmer of the Year competition. Sadly, his dream of being a successful commercial farmer was cut...

’n Silwer randjie

Beste Grootneef Die roet en as van die onlangse plundertogte in die groen land van Natal het dalk gaan lê, maar baie vrae hang steeds in die lug. Hoe op aarde? Waarom? Is die vuur...

Ons wou so graag die beste wees

Beste Grootneef Ons wou so graag die beste wees. Kan jy nog so ver terug onthou, ou Neef? Hier en daar was daar briljante oomblikke wat ons in die oë van die wêreld mooier, slimmer...

Attitude makes the difference

‘Life is an echo. What you send out, comes back. What you sow, you reap. What you give, you get.’ This statement from the American author, salesman and motivational speaker, Zig Ziglar, rings true...

Farming is not a job, it’s a lifestyle

Farming is not seen as a glamorous job. There is no fixed monthly salary, no company pension or paid holidays and the farmer is at the mercy of nature’s elements. So, why would someone...

Om opsy te staan

Beste Grootneef Ou Neef, ons leef ’n nuwe, wilde woordeboek – met begrippe wat daagliks tot ons taal en bestaan gevoeg word. Vat nou byvoorbeeld safe distance. Blesbokke verstaan die ding van safe distance heeltemal. Probeer...

Om raak te skiet en mis te boor

Beste Grootneef Vra maar vir Naas Botha, die verskil tussen ’n hero en ’n zero is soms so dik soos ’n polonieskil. ’n Menigte van sy skepskoppe is maar net-net tussen die pale deur. Effe...

Tant Siena

Beste Grootneef AG Visser het toentertyd die volgende gevleuelde woorde uit ’n pen laat vloei: “As ou tant Siena straat op loop Om antipon of spek te koop, Sê dié wat pad maak: Dank die Heer! En sit hul...

LATEST EDITION