SA Grain October 2020

Koster-studiegroep gaan groot

Waar daar ’n wil is, is daar ’n weg! Die Koster-stu­diegroep, wat 50 jaar gelede in 1970 gestig is, het besluit om ter viering van hierdie groot mylpaal die bykans onmoontlike te vermag. Hulle wou op een dag 1 000 ton mielies stroop en dit ook op een dag by die plaaslike silo lewer. Die […]

Protecting our pollinators

It is no secret that pollinators play a crucial role in sustainable agriculture and no one should be more aware of this than producers. There are, however, still incidents where pollinators are adversely affected by the improper use of pesticides. Why is this still the case? In South Africa, pesticides can only be registered after […]

Keeping an eye on your farm

Like most industries, agriculture is using advances in technology to keep ahead, resulting in dramatic changes. Inevitably, as farming tools get more complex, they become more of a target for thieves. But there’s another side to this story too. Advances of another type of technology – security alarm systems – can provide a counterbalance to […]

Local and imported wheat quality reviewed

Wheat samples of the 2019/2020 season were the first crop survey to be graded according to the latest bread wheat grading regulations published in the Government Gazette No. 42862, dated 29 November 2019. These regulations are detailed in Government Notice No. R. 1547 of 29 November 2019. Producers now have the advantage of a Super […]

Koringprys op goeie vlak, maar insetkoste blom

09/09/2020 Sentiment het tot gevolg gehad dat markte die afgelope jaar wisselvallig vertoon het. Die fundamentele beginsels is veronderstel om sekere ekonomiese gebeure tot gevolg te hê, maar die oomblik wanneer sentiment ter sprake kom, reageer die markte totaal en al anders. Hierdie huidige wisselvallige markte veroorsaak onsekerheid in bemarkingstrategieë. Dié artikel het ten doel […]

Aanpassing gee wins ’n hupstoot

Om die koringbedryf in Suid-Afrika te bevorder en die volhoubaarheid van die bedryf te verseker, het Graan SA in 2011 ’n omdraaistrategie in plek gestel. Deel van hierdie strategie was om te kyk na die koringgraderingstelsel. Suid-Afrika is ’n netto invoerder van koring en dus is dit belangrik dat die plaaslike koringbedryf op internasionale vlak […]

Trial results – these cultivars can adapt

Sorghum production in the last ten seasons has been fluctuating, with an average of 59 000 ha planted and an average yield of 2,54 t/ha (Graph 1). The highest yield recorded was 3,59 t/ha in the 2016/2017 season, while the lowest was 1,45 t/ha harvested during the 2015/2016 drought season (Graph 2). Sorghum yield has […]

So lyk die protokol vir toegang tot plase

Die Landelike Beveiligingstrategie, soos ontwikkel en toegepas deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens, maak voorsiening vir die implementering van ’n protokol om toegang tot plase te bestuur. In die lig van die hoë vlak van misdaad in landelike boerderygebiede en aanvalle op plaasbewoners, sal die volgende besoekergroepe­rings toegang verkry tot plaaseiendom ingevolge die reëlings soos hierin uiteengesit. […]

Hoër risiko, koste as moutgars geberg word

Suid-Afrikaanse produsente produseer moutgars wat in die grootste deel van plaaslike bierbrouers se behoefte voorsien. Dit maak ’n integrale deel van die boerderyaktiwiteite in die Suid- en Wes-Kaap uit en is ’n belang­rike vertakking vir die produsente in dié produksieareas. Weens die streng kwaliteitsvereistes van moutgars is die produksie en opberging daarvan nie so eenvoudig […]

‘Smart farming’ with geofencing

Geospatial innovations such as satellite technology, imagery and geospatial planning have grown in uptake globally and in South Africa. These technologies play an increasingly important role in agribusiness and is commonly referred to as ‘smart farming’. Although the term encompasses a wide range of technological innovations from drones to mobile apps, the use of geofencing […]