SA Grain August 2018

  • All
  • FEATURED
  • FOKUS
  • GRAIN SA
  • MINI FOCUS - SOYBEANS
  • ON FARM LEVEL
  • RELEVANT
  • SPOTLIGHT - SORGHUM

Removal of VAT crucial for industry’s survival

August 2018 PETRU FOURIE, research co-ordinator and production cost analyst, Grain SA The sorghum industry was overwhelmed by Finance Minister Nhlanhla Nene’s decision to appoint an independent panel of experts to review the current list of zero-rated value-added tax (VAT) items. Sorghum is one of those items on which VAT is currently levied. This happened […]

KULTIVARPROEWE bring nuwe opwinding oor kultivars

August 2018 PETRU FOURIE, navorsingskoördineerder en produksiekoste-analis, Graan SA Graan SA se sorghumkultivarproefprojek is in sy derde seisoen. Die projek vind in samewerking met die sorghumsaadmaatskappye (Pannar, K2 Agri en Agricol) en produsente plaas. Die doel van die projek is om die winsgewendheid en volhoubaarheid van sorghumproduksie in Suid-Afrika te bevorder deur die aanpasbaarste kultivar […]

An incredible cereal and proudly African

August 2018 WIANA LOUW, general manager, Southern African Grain Laboratory Sorghum, an ancient cereal grain that is a staple crop in India and throughout Africa, originated in Africa and can therefore be considered a proudly African cereal. During April this year, the first international sorghum conference of the 21st century was hosted in Cape Town. […]

Heffing sal nuwe tegnologie ontsluit

August 2018 SA GRAAN/GRAIN REDAKSIESPAN Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het op 22 Junie vanjaar ‘n statutêre heffing op sojabone goedgekeur waarvolgens saadmaatskappye vergoed kan word vir hul prestasie in die sojaboonsaadmark. Die heffing wat ingevorder word, sal volgens saadmaatskappye se markaandeel aan hulle uitbetaal word. Die teling-en-tegnologieheffing op sojabone is vir twee jaar […]

A decade of increasing soybean cultivation in South Africa

August 2018 FANIE FERREIRA, GeoTerraImage and PETRU FOURIE, research co-ordinator and production cost analyst, Grain SA South African soybean production responded positively to the large investments that were made to construct new crushing capacity, with the latest production forecast for soybeans being the largest in the history of South Africa. The total area cultivated with […]

KLIMAATSLIM-LANDBOU is sleutel tot voedselsekerheid

August 2018 ELIZABETH BOTHA, SA Graan/Grain medewerker Alles moet in die stryd gewerp word om voedselsekerheid in Suid-Afrika deur klimaatslim-landbou te promoveer en só ekonomiese groei te bevorder, aldus dr Brylyne Chitsunge, die Pan-Afrika Parlement se ambassadeur vir voedselsekerheid. Die kollig het tydens die Nasionale Voedselsekerheidsrondetafel, wat op 23 Maart vanjaar deur die Pan-Afrika Parlement in Midrand […]

Dis tyd dat VROUE in landbou opstaan

August 2018 MARLEEN SMITH, SA Graan/Grain medewerker Dit is noodsaaklik dat vroue hul regmatige plek in landbou begin inneem, is die slotsom waartoe ‘n paneel van leiervroue in ‘n gesprek hieroor in die Nasie in Gesprek-reeks op vanjaar se NAMPO Oesdag gekom het. “Die vrou was nog net altyd daar…die nek van die besigheid en op die agtergrond. […]

Agri SA “phakisa” met plan vir plaaswerkers

August 2018 MARLEEN SMITH, SA Graan/Grain medewerker Enigeen wat nie besef hoe landbou se werkerskorps afneem nie, hoef maar net deur die platteland van die somersaaigebiede te ry. Daar sal hul al die eens netjiese werkershuise van twee tot drie dekades gelede sien – wat almal nou met gebreekte ruite leegstaan. Plaas op plaas het dikwels tien […]

Wheat turnaround strategy: Value for producers?

August 2018 DR DIRK STRYDOM, manager: Grain Economy and Marketing, Grain SA In the last four years Grain SA worked hard in bringing changes to the wheat industry in order to make it more sustainable for local wheat producers. In April, an article was published in SA Graan/Grain explaining the progress as well as the challenges with […]

Reëngebruiksdoeltreffendheid in die Noordwes-streek

August 2018 Doeltreffendheid en effektiwiteit is beide belangrike konsepte vir die hedendaagse produsent. Deel 2 van hierdie reeks het ‘n bietjie meer lig op die Vrystaat-streek se effektiwiteit gewerp, waar daar vergelykings tussen ‘n paar streke in die gebied getref is. In Deel 3 is die fokus op die Noordwes Provinsie, waar dieselfde beginsel toegepas […]

Is herfskommandowurm ‘n gevaar vir Wes-Kaapse koringproduksie?

August 2018 HANNALENE DU PLESSIS, JOHNNIE VAN DEN BERG, albei van Noordwes-Universiteit en DARREN KRITICOS, CSIRO, Canberra, Australië Die herfskommandowurm (Spodoptera frugiperda) (Foto 1) is vir die eerste keer verlede jaar as ‘n nuwe indringerplaag in Suid-Afrika aangemeld. Die insek het sy oorsprong in Suid-Amerika en is bekend as ‘n tropies/subtropiese plaag. Insekte is ektotermies, […]

Is daar lig aan die einde van die liggingsdifferensiaaltonnel?

August 2018 DR DIRK STRYDOM, bestuurder: Graanekonomie en Bemarking, Graan SA By die 2018 Graan SA Kongres was die liggingsdifferensiaal weer eens ‘n belangrike punt wat vir bespreking ter tafel geplaas is. Elke kommoditeitswegbreeksessie het die liggingsdifferensiaal apart hanteer, waarvandaan daar verskillende mandate aan Graan SA se Hoofbestuur en personeel deurgegee is. Die mandate het […]

IMPACT of weeds and nematodes on crop production

August 2018 NANCY NTIDI, ARC-Grain Crops, Potchefstroom The role of weeds as hosts of other pests affecting crops does not only have an indirect effect, but also has an economic impact on crop production. Weeds serving as pest hosts in the absence of crop hosts are reservoirs for those pests, maintaining pest populations, which are […]

Spandeer tyd; maak trekkersomme en spaar

August 2018 PIETMAN BOTHA, SA Graan/Grain redaksiespan As ‘n gewas ná die optimale plantdatum geplant word, sal die verwagte opbrengs laer wees. Gewoonlik beteken dit dat die gewas nie optimaal sal produseer nie en daarom sal die opbrengs oorwegend laer wees. Om betyds te kon plant beteken dat al die bewerkingsaksies tydig uitgevoer moes word. Ten einde […]

Produksiestelsels: Die basis van graanverbouing

August 2018 PIETMAN BOTHA, SA Graan/Grain redaksiespan Gewasproduksiestelsels het oor tyd dramatiese veranderings beleef, waarvan die grootste by bewerkingstelsels te bespeur is. Aanvanklik is grond betreklik vlak bewerk, maar oor tyd en met die koms van trekkers is die grond al hoe meer en dieper bewerk. Bewerking was oorspronklik daarop gemik om onkruide te beheer. Die 2 m-rye […]

Meganisering van grondbone: ‘n Praktiese perspektief

August 2018 LUAN VAN DER WALT, landbou-ekonoom, Graan SA Meganisering begin al hoe meer ‘n prominente rol in die landbousektor speel. Dit is veral belangrik dat produsente sal byhou by die nuutste tegnologie om te verhoed dat die stelsels wat gebruik word, te oud word – wat die vervangingskoste daarvan feitlik onmoontlik maak. Die meganisering […]

Kyk uit vir dié slaggate tydens grondbewerking

August 2018 MARTIENS DU PLESSIS, grondkundige, NWK Grondbewerking is en bly een van die primêre koste-items in saai­boerdery. Die doeltreffendheid van ‘n bewerkingsaksie behoort voortdurend geëvalueer te word. Hierdie artikel poog om die aspekte van beplanning en die slaggate van verskillende bewerkings uit te lig. Doelwitte van grondbewerking Alvorens daar op ‘n spesifieke metode van […]

Jongboer prakseer innoverende oplossing vir windskade

August 2018 PIETMAN BOTHA, SA Graan/Grain redaksiespan Die sandgronde van die westelike produksiestreke hou altyd die moontlikheid van windskade in – wat tot groot verliese kan lei. Die uitdaging ontstaan wanneer die wind sandkorreltjies opwaai en sodoende die jong plantjies se stammetjies en blare erg beskadig. Dit lei tot groot gedeeltes van gesaaides wat heeltemal doodwaai en […]

Exciting new technology CAUGHT THE EYE at NAMPO

August 2018 LOUISE KUNZ, SA Graan/Grain editorial team To ensure sustainable production, producers constantly need new and better technology to help the farming enterprise function more efficiently. South African producers’ receptiveness to new technology is regarded as one of the factors that will contribute to sustainable food production. During the 2018 Harvest Day, visitors to NAMPO Park […]

Best practices in fuel handling and storage

August 2018 STEPHAN NEL and WESSEL OOSTHUIZEN, John Deere With the increased demand for engines to comply with global emissions regulations and the adoption of newer technologies in the manufacturing of modern engines, it is becoming more important for owners of engine operated equipment to be warier of the fuel they put into their equipment. […]

‘n Blik op die plaaslike landboumasjineriemark

August 2018 Graanprodusente kla al hoe meer oor trekkerpryse wat styg en heeltemal te duur raak. Onder andere word daar beweer dat trekkerpryse oor tyd heelwat vinniger toegeneem het as dié van vragmotors. Gemiddelde pryse van trekkers en vragmotors is oor ‘n 15-jaar-periode met mekaar vergelyk en verskyn in Grafiek 1 in ‘n indeksformaat. Uit die grafiek […]

Meer as net ‘n skou

August 2018 DR DIRK STRYDOM, bestuurder: Graanekonomie en Bemarking, Graan SA NAMPO is ‘n huishoudelike naam en in die landbougemeenskap sien almal uit na dié datum in die jaar wanneer die Graan SA NAMPO Oesdag plaasvind. In sy 52ste jaar het NAMPO die horison al verskuif vanaf ‘n klein produsentegeleentheid na ‘n internasionale skou. Méér, dit […]

Kry jou toekomstige NAMPO- kaartjies op dié lidmaatskapskaart

August 2018 ALZENA GOMES, skakelbeampte, Graan SA Graan SA is trots om ‘n unieke digitale lidmaatskapskaart, eksklusief vir Graan SA-lede, bekend te stel. Jou lidmaatskapskaart sal slimtegnologie gebruik en ons die geleentheid bied om beter, direk en meer koste-effektief te kommunikeer. Die digitale lidmaatskapskaart – ‘n eerste in landbou – bied verskeie kenmerke wat waarde […]

Hanekom vat nou voor by Ouditkomitee

August 2018 MARIËTTA CRONJÉ, SA Graan/Grain medewerker Graan SA se Ouditkomitee het onlangs ‘n nuwe voorsitter, mnr André Hanekom, aangestel. Dié voormalige besturende direkteur van Pioneer Voedsel dien ook op verskeie privaat maatskappye se direksies, asook twee genoteerde maatskappye, te wete Quantum Foods en Sea Harvest. Hanekom wys daarop dat hy bogenoemde betrokkenheid by ‘n verskeidenheid van […]

GRAAN SA se voorstelle by grondkomitee ingedien

August 2018 MARIËTTA CRONJÉ, SA Graan/Grain medewerker Nuwe en selfs ingrypende voorstelle oor grondhervorming is onlangs deur Graan SA gemaak in ‘n voorlegging aan die Parlementêre Hersieningskomitee wat die kwessie ondersoek. Die hoofdoel van die voorstelle is om skade aan die ekonomie en ‘n bedreiging vir voedselsekerheid wat deur ondeurdagte grondhervorming geskep kan word, te voorkom. Graan SA […]

STEEK HANDE OP om te help

August 2018 JANNIE DE VILLIERS, HUB Ek het onlangs ‘n ontstellende syfer onder oë gehad. Die hoofekonoom van Standard Bank het die koste van die Zuma Error (nie era nie) op meer as R1 triljoen bereken. Dit kon meer as ‘n miljoen formele werksgeleenthede geskep het, wat 4,5 miljoen mense maklik kon versorg. Die bedrag […]

PUT UP YOUR HANDS to help

August 2018 JANNIE DE VILLIERS, CEO I recently saw some disturbing figures. The chief economist of Standard Bank calculated the cost of the Zuma Error (not era) at more than R1 trillion. This could have created more than a million job opportunities, which could easily have cared for 4,5 million people. The amount would have […]

Die smous

August 2018 Beste Grootneef Die dae is nog koud en winderig, met die Augustuswinde wat tolbossies oor die vlaktes jaag. Saans gaan lê die wind en dan tooi die laaste sonstrale die westerkim in ‘n goud-rooi skildery. Wat is die mens… Ou Neef, ‘n koöperasiestoor bekoor met elke besoek; met geure van melasse, soutblokke en voer. […]

Die Aspoestertjie-gewas…

August 2018 PETRU FOURIE, navorsingskoördineerder en produksiekoste-analis, Graan SA Gedurende April vanjaar het Suid-Afrika die Internasionale Sorghumkonferensie met die tema “Sorghum in the 21st century – feed, food and fuel in a rapidly changing world” in Kaapstad gehuisves. Die konferensie is deur meer as 400 afgevaardigdes van regoor die wêreld, waarvan die meeste navorsers is, […]