SA Grain April 2019

  • All
  • INPUT & PRODUCTION
  • MARKETING
  • SPONSORED CONTENT

Jou trots ons passie

Die belangrikheid van hoëkwaliteitprodukformulasies Swak geformuleerde produkte kan verskeie negatiewe effekte vir ’n boer inhou. Dit sluit in ’n toename in stof en die afskawing van die aktiewe bestanddele van die saadbehandeling sowel as swak biologiese doeltreffendheid in die land en ’n toename in die skade wat deur peste en siektes aangerig word. Dit kan […]

Conyza problems?

Some insights on farmer challenges and ongoing BASF developments in combatting this problem. Conyza is generally accepted in the market as being a “difficult to control” weed and can be classified as such due to various factors. Conyza biology Conyza in South Africa can either be annual, biennial or in some cases, perennial. A Conyza […]

Is ’n skuif vanaf mielies na sojabone die oplossing?

15/07/2022 Die heel eerste sojaboonproewe in Suid-Afrika is in 1903 in Natal en op twee plekke in die Transvaal geplant – die Springbok-vlakte en Skinner’s Court (Aoyagi, 2007). Sojabone is oorspronklik in Suid-Afrika beproef weens die tekort aan ’n rotasiegewas vir mielies. In 1908 het die rede vir die aanplanting van sojabone egter drasties verander […]

Machinery parts – price trends over time

Machinery and equipment are major cost items for a farming business, having increased over time with larger machines, new technology, higher prices for parts, new machinery, and higher energy prices. The costs of owning and operating machinery can be divided into two categories, namely fixed costs and variable costs. Fixed costs relate to machinery ownership […]

Trekker- en stroperverkope spreek boekdele

Insette bly ’n klip in die skoen vir alle produsente met min maniere waarop produsente teen dié veranderlike koste kan verskans. In hierdie maand se rubriek word gekyk na landboumasjinerie – ’n inset waarsonder geen van die ander insette so doeltreffend kon werk en so tydig toegedien kon word nie. Hierdie ongelooflike hulpmiddels maak hedendaagse […]

Trekkerkoop is nie perdekoop nie

Groot, blink landboumasjiene word gewoonlik geassosieer met goeie winste, maar ongelukkig is dit nie regtig waar nie. Om ’n slim besluit rakende landboumasjinerie-aankope te neem, vereis baie meer boekwerk as wat algemeen aanvaar word. Kopers moet voor die tyd self die volgende uitklaar deur hierdie vrae te beantwoord: Maak seker die beste belegging word gemaak […]

What’s in a name?

CropLife SA often receives queries from people who want to sign up for the ‘AVCASA course’ or who would like to become ‘AVCASA-accredited’. However, this is problematic for a number of reasons, the most obvious being that the entity AVCASA does not exist anymore. The Association of Veterinary and Crop Associations of South Africa (AVCASA) […]

Finding the best cropping sequences for the Eastern Free State

The beneficial effects of crop rotation and residue management have been known for a long time. These benefits include improvement of soil physical conditions and soil nutrient status, control of runoff and soil erosion, and disease suppression on various crops. Crop rotations have been practiced for centuries and were initially driven by the need to […]

Kundigheid nodig om gronderosie te takel

Met die beduidende verhoging in reënval die afgelope tyd, is ernstige gronderosie weer besonder opvallend nadat dit gedurende die vorige paar jare toe minder reën ontvang is, minder sigbaar op bewer­kte landerye was. Gronderosie bly ’n groot bekommernis, veral vir diegene wat ’n passie vir grondbewaring het. ’n Paar dinge val ’n mens op wanneer […]

Einde van nat siklus waarskynlik in sig

Die 2021/2022-somerseisoen sal onthou word vir ver bogemiddelde reënval oor groot dele van die somerreënvalgebied en veral die somergraangebied. Op baie plekke in die somergraangebied was die reën van 2021/2022 meer as dubbeld die langtermyn- gemiddelde reënval. Koppies in die Noord-Vrystaat het byvoorbeeld vanaf Julie 2021 tot einde Junie 2022 ongeveer 1 240 mm gehad […]