BASF-swamdoders pasgemaakte oplossings vir jou unieke behoeftes

Gepubliseer: 27 Oktober 2020

720

BASF se swamdoderportefeulje voorsien in die diverse behoeftes van boere in Suid-Afrika. Talle produsente gebruik ons swamdoderprodukte doeltreffend en trek sodoende die volle voordeel daaruit.

Siektedruk in belangrike rygewasse wissel aansienlik, van uitsonderlike hoe druk in sekere gebiede waar drie tot vier toedienings per seisoen nodig mag wees, tot gebiede waar boere selde ’n swamdoder hoef toe te dien. Derhalwe is dit belangrik om die regte swamdoder te kies om die nodige resultaat te behaal.

Enkele belangrike siektes wat by mielies, sojabone en sonneblomme voorkom
Mieliesiektes

  • Noordelike mielieblaarskroei (Exserohilum turcicum) – In ernstige gevalle en indien onbehandeld gelaat, kan dit opbrengste met tot soveel as 90% verminder.
  • Grysblaarvlek (Cercospora zeina) – Word meestal aangetref waar geenbewerkingspraktyke toegepas word en kan mielieopbrengste aansienlik beinvloed.
  • Roes (Puccinia sorghi) – Ontwikkel op ’n later stadium van gewasgroei en kan opbrengsverlies van tot soveel as 25% tot gevolg hê.

Sojaboonsiektes

  • Sojaboonroes (Phakopsora pachyrhizi) – Veroorsaak letsels in die plantweefsel wat uiteindelik daartoe kan lei dat die plant afsterf.

Sonneblomsiektes

  • Alternaria-blaarvlek (Alternaria helianthi, A. zinniae & A. alternata) – Onlangs geidentifiseer as ’n siekte met ’n aansienlike impak wat opbrengste met tot soveel as 30% kan verminder.

Swamsiektes vernietig die blaarweefsel van gewasse en verminder die gesonde blaaroppervlak wat nodig is om energie vir die plant te genereer. Indien hierdie siektes onbehandeld gelaat word, kan die opbrengspotensiaal van landerye verminder, wat dit op sy beurt onekonomies maak om sekere gewasse te produseer. Dit kan ook die boer se maksimum inkomstepotensiaal verminder.

Voorsorg voorkom nasorg
Swamdoders word dikwels eers toegedien nadat die siekte die eerste keer opgemerk is, of die drumpelvlak van infeksie in die landery bereik is. In sekere medium- tot hoe- siektedrukgebiede waar siektes voortdurend voorkom, is dit raadsaam om voorkomend eerder as kuratief vir die siekte te spuit.

BASF bied toppresterende swamdoders om aan die behoeftes van boere te voldoen
Abacus® Advance – Ons vlagskipswamdoder lewer uitstekende voorkomende beheer van belangrike mielie- en sojaboonsiektes. Hierdie kragtige swamdoder bevat hoe vlakke van F500®

(Pyraclostrobin) en Epoxiconazole om jou gewas te beskerm. Dit lewer nie net uitstekende siektebeheer nie, maar verhoog ook opbrengs – die AgCelence®-effek.

Wat is AgCelence®?
AgCelence® is die naam wat BASF gebruik om uitmuntendheid in die landbou te beskryf; produkte wat bogemiddeld presteer en daarom die AgCelence®-handelsnaam mag dra. ’n Voorbeeld hiervan is Abacus® Advance. Alhoewel dit ’n uitstaande swamdoder is, lewer die produk ander belangrike voordele soos verhoogde plantgroeidoeltreffendheid en strestoleransie.

Opera® – Die BASF AgCelence®-oplossing vir mielies wanneer daar laer siektedruk voorkom. Die swamdoder bevat beide F500® (Pyraclostrobin) en Epoxiconazole en is ideaal vir boere wat ’n medium- tot lae vlak van siekte-infeksies ervaar en ’n verhoging in opbrengs verlang.

Duett® Ultra – BASF se “brandbestryder”, geskik vir die voorkomende en kuratiewe beheer van belangrike mieliesiektes. Dit is belangrik om te onthou dat blaarweefselskade weens swaminfeksie permanent is. Duett® Ultra kan gebruik word om verdere infeksie te keer, maar kan nie bestaande skade omkeer nie.

Bellis® – Verskaf uitstekende beheer van Alternaria spp. In sonneblom, terwyl dit AgCelence® lewer. Bellis® is ook geregistreer vir die beheer van roes in sojabone.

Siektes wat opbrengste verminder, het nie net ’n groot impak op gewasproduktiwiteit nie, maar verhoog ook boere se beleggingsrisiko. Beskerm jou belegging teen swamsiektes deur voorkomende maatreels toe te pas om sodoende moontlike remedierende optrede te vermy.

Gebruik ’n geskikte BASF-swamdoder om jou gewas en inkomste te beskerm.

Vir meer inligting, besoek die BASF-webtuiste – www.agro.basf.co.za of skakel jou BASF streeksbestuurder of -agent.

BASF Suid-Afrika (Edms) • Sestiendeweg 852, Midrand, 1685 • Posbus 2801, Halfway House, 1685 • Tel: +27 11 203 2400 • Faks: +27 11 203 2461 • Webtuiste: www.agro.basf.co.za • Mobiele webtuiste: m.agro.basf.co.za.
Abacus® Advance Reg. Nr. L9132 Wet Nr. 36 van 1947. Aktiewe bestanddele: F500® 62,5 g/ℓ. Epoxiconazole 62,5 g/ℓ. Skadelik. Duett® Ultra Reg. Nr. L9278 Wet Nr. 36 van 1947. Aktiewe bestanddele: Epoxiconazole 187 g/ℓ.
Thiophanate-methyl 310 g/ℓ. Versigtig. Bellis® Reg. Nr. L7817 Wet Nr. 36 van 1947. Aktiewe bestanddele: F500® 128 g/kg. Boscalid 252 g/kg. Versigtig. Opera® Reg. Nr. L9103 Wet Nr. 36 van 1947.
Aktiewe bestanddele: F500® 133 g/ℓ. Epoxiconazole 50 g/ℓ. Versigtig. Abacus®Advance, AgCelence®, Bellis®, Duett® Ultra, F500® en Opera® is geregistreerde handelsname van BASF.