SA Grain May 2022

  • ALL
  • COLUMNS
  • CROP ESTIMATE
  • EDITORIAL
  • INPUT & PRODUCTION
  • MARKETING
  • NEWS
  • SPONSORED CONTENT

Winsgewendheid; invloed bly ons teiken

By verskeie geleenthede die afgelope paar maande het ons telkens bevestig dat die hooffokus van Graan SA die winsgewendheid van graan- en oliesaadprodusente is – met ons doel om dit te help bevorder om sodoende volhoubare plaaslike produksie te verseker. Die sukses hiervan is onderhewig aan ’n legio aksies, funksies en ondersteuning wat ons as […]

Kunsmispryse verdubbel byna in een jaar

Tradisioneel spandeer ’n graan- en oliesadeprodusent gemiddeld tussen 30% tot 50% van sy lopende insetkoste op kunsmis. Kunsmis maak so ’n groot gedeelte van insetkoste uit dat enige prysstyging winsgewendheid drasties kan beïnvloed. Suid-Afrika is boonop ’n netto invoerder van kunsmis, wat die situasie verder vererger. Ingevoerde kunsmis word nie net deur die kommoditeit se […]

Mielies en sojabone: Wat is die vooruitsigte?

04/04/2022 Suid-Afrika se somerproduksieseisoen is reeds volstoom aan die gang. In die meeste gedeeltes van die land het die stroopproses reeds begin. Die 2021/2022-produksieseisoen sal onthou word vir die ekstreme weersom­standighede wat geheers het sedert die begin van die aanplantings tot en met strooptyd. Reën het aan die begin van die seisoen aanplantings in sommige […]

Geen toleransie is die oogmerk

In die geval van opvolgtoediening (minstens tweemalige toediening van dieselfde onkruid­doder in ’n bepaalde groeiseisoen) is daar belangrike oorwegings wat direkte gevolge vir beide onkruidbeheer en die gewas inhou. Dit is ondenkbaar dat iemand dit kan oorweeg om ’n geregistreerde onkruiddoderdosis te halveer (split) en die twee helftes op afsonderlike tye in die groeiseisoen toe […]

The ins and outs of beef feedlot economics

A decision faced by producers every year is whether to add value to their grain and livestock: Are they going to sell their grain and weaner calves or add value to both by feeding the calves in a feedlot or backgrounding them? Self-produced calves or bought-in calves can be fattened in a feedlot or in […]

Together we farm for your future

You may have noticed Pannar has made a slight, but significant change to our tagline from ‘together we farm for THE future’ to ‘YOUR future’. We believe it better demonstrates our focus on the producer’s success and sustainability. Producers are an asset of great value and play a vital role in the prosperity of our […]

Grense

Beste Grootneef Die dae gly verby op pad na ’22 se halfjaarmerkie. Korter dae en kouer nagte vertel van die midwinter wat op pad is. Ou Neef, soms kom jy by plekke waar jy jou wydsbeen oor fisiese grense kan tuismaak. Soos Kaap Agulhas. Daar kan jy met die een voet in die Indiese Oseaan […]

Blended finance – enhancing lending to emerging agriculture

For almost three decades, the development of emerging agriculture in South Africa has been slow-paced. This is attested by the contributions of this segment to the agricultural output of the country, which ranges from 2% to 12% for most commodities other than beef cattle (34%) and goats (82%). The slow pace of land reform and […]

New BLS breeding grounds pointed out by survey

An outbreak of bacterial leaf streak (BLS) in the Piet Retief and Amersfoort areas was reported during the 2020/2021 maize growing season and again early in the 2021/2022 season. Since then, the disease has been noticed in other maize production areas (through communication or reports by producers). This constitutes the reason why it was decided […]

BFS-model vir eiendomsreg bied geleenthede

Die onsekerheid oor eiendomsreg is een van die grootste struikelblokke wat Suid-Afrikaanse graanprodusente die hoof moet bied. Oor die laaste paar jaar het uitdagings rakende eiendomsreg soos ’n lang, donker tonnel voorgekom, maar daar is moontlik ’n lig aan die einde van die tonnel wat flikker en geleent­hede na vore kan bring. Die swaard van […]

Swamsiektes op mielieblare: ’n samevatting

Mielieblaarsiektes is nie ’n nuwe verskynsel nie. Die verspreiding en intensiteit van mielieblaarsiektes verskil egter van jaar tot jaar weens veranderde weers­toestande in die groeiseisoen, plantdatums en verbouingspraktyke in ’n spesifieke land. Blaarsiektes in mielies kan hoofsaaklik in twee groepe verdeel word, naamlik siektes wat veroorsaak word deur bakterieë en siektes as gevolg van swamme. […]

A beginner’s guide to hedging against risk in the exchange rate

To hedge in the exchange rate means to make an investment with the intention to limit the risk of unfavourable exchange rate movements. Holders of foreign assets or liabilities risk losing money if the exchange rate changes adversely. Importers and exporters face the largest risks with exchange rate changes as the impact can make a […]

Graan SA ontvang sy lede met trots op NAMPO Park

Groot opgewondenheid heers by Graan SA in die aanloop tot vanjaar se NAMPO Oesdag en oor die moontlikhede wat hierdie jaar se Oesdag aan lede gaan bied. Dit is slegs wanneer iets nie meer daar is nie dat ’n mens opnuut besef hóé baie dit gemis kan word. Hoewel die fisiese NAMPO Oesdag slegs vir […]

Komitee weer in die kol met 2020/2021-oesskatting

Die 2020/2021-produksieseisoen sal onthou word as ’n baie gunstige produksiejaar vir graan- en oliesaadproduksie, met gunstige klimaatstoestande wat tot hoë­opbrengste gelei het. Alhoewel die La Niňa-weerpatroon tot ’n uitmuntende seisoen vir Suid-Afrika se produsente gelei het, bly dit steeds uitdagend om ’n akkurate oesskatting te maak weens wisselvallige omstandighede binne verskillende streke. In hierdie artikel […]

Stewardship
How non-compliance could cost you in the long run

Most people should be familiar with the concept of stewardship in agriculture by now, especially when it comes to agricultural practices on farm level, such as resistance management and integrated pest management. But stewardship encompasses so much more than that. From a crop protection perspective, it already starts at the research and development stage of […]

High strength steel for agricultural equipment

Increase profits and yields with stronger yet lighter agricultural equipment that stands up to harsh conditions, season after season. When you choose Strenx® performance steel for your equipment, you can boost efficiency, refuel less often and harvest more crops per acre in less time. Learn more about Strenx® – https://bit.ly/39FCR3j Strenx® performance steel in agriculture […]

Teamwork makes the dream work

Gardner Khulekani Khumalo became the first winner in the small-scale maize farmer category of Grain SA’s Grow for Gold National Yield Competition. He was featured in the March 2021 issue of SA Graan/Grain. There are, however, two other Khumalos who are part of this success story – father Lucky and Sphephelo (38), Gardner’s twin brother. […]

Financial benefits of converting to CA

Crop producers are faced with the combined consequences of severe increases in input costs (even over a prolonged period of time), the negative impact of soil erosion on the productive capacity of a farm, climate change and being price takers and not price makers. This implies that the options for the producer to hedge him/herself […]

Growing black farmer-contribution to the national grain crop

‘We are passionate about growing grain farmers towards commercial success. Our vision is for building a competent sector which has skilled commercial farmers who are sustainably contributing to national food security,’ says Derek Mathews, chairman of Grain SA. SA Graan/Grain contributor, Jenny Mathews, spoke to him about Grain SA’s vision for farmer development after he […]

How to transition to a profitable, climate-resilient agribusiness

The need to produce food sustainably has gone beyond being the right thing to do – it is now a business imperative. But perhaps more importantly, sustainable farming reduces business risk by strengthening business resilience and mitigating against worsening climatic conditions in the future. Failing to climate-proof this sector will have devastating consequences – significantly […]

New leaf rust races detected on SA wheat

Leaf rust, caused by the fungus­ Puccinia triticina (Pt), is an important disease of bread wheat in South Africa. It is frequently found in the winter rainfall wheat growing regions, resulting in localised epidemics and yield loss in some seasons. The disease can be managed by the timely application of registered fungicides on susceptible cultivars […]

Farming in volatile times comes down to knowing your costs

Producers are among the very few providers of goods whose way of life is intrinsically agile. According to Standard Bank senior manager: Agribusiness, MC Loock, this gives producers a clear advantage in managing the increasing volatility in their sector. ‘Producers are used to adjusting their operations on a daily basis in order to manage variations […]

Estate planning – the family business of farming

For the producer estate planning is not as simple as it seems – it involves a family aspect which can complicate the process. Estate planning can be defined as the arrangement, management, securement and disposition of a person’s estate so that he/she*, his/her** family and other beneficiaries may enjoy and continue to enjoy the maximum […]

Mielieboere “kan nie fout maak” deur sojabone in te sluit

Die Suid-Afrikaanse sojaboonbedryf kort ’n broodnodige impetus. Om opbrengste egter wesenlik te verbeter, sal produsente ’n paar kopskuiwe moet maak oor hoe hulle hul gewasproduksiestelsels en grond hanteer. Dit was die boodskap in ’n onlangse artikel in die vaktydskrif Agronomy Journal, wat geskryf is deur dr Stephano Haarhoff, ’n agronoom werksaam vir Yara Africa Fertilizer, […]

Nuut aan die stuur by SAGIS

Ons lewe in ’n wêreld van verandering. In die landbousektor en meer spesifiek die graanbedryf, was daar onlangs heelwat omwentelinge, met prominente rolspelers soos Jannie de Villiers en John Purchase wat uit- of afgetree het, talle individue wat weens COVID-19 nie meer met ons is nie en dan ook die onverwagse emigrasie van Leon du […]

Hou koers met NAMPO-TOEP

Die selfoontoepassing wat ontwikkel is om sake vir besoekers, uitstallers en sakelui tydens NAMPO makliker te maak, bied al die basiese inligting om ’n doeltreffende en genotvolle Oesdag te beleef. Enigiemand wat die NAMPO-toep aflaai, sal onder meer kan sien watter uitstallers by NAMPO is en hoe om maklik by elkeen van hulle uit te […]

’n Rewolusie in sojaboonproduksie is hier

Daar word verwag dat INTACTA® RR2 PRO die hoeksteen in Bayer se volgende generasie sojaboonproduksie in Suid-Afrika gaan word. Hierdie nuwe eienskap verteenwoordig ’n unieke mylpaal vir Suid-Afrikaanse produsente, aangesien dit die eerste geneties gemanipuleerde sojabooneienskap is wat in 20 jaar deur die Suid-Afrikaanse regulatoriese liggaam goedgekeur is. Die bekendstelling van INTACTA RR2 PRO bied […]

Laat jou grond vir jou werk

Dink hieroor na: Hoe moet een voel wat nie verstaan nie of wat nie verstaan word nie? Moeder Aarde praat ’n taal van harmonie, volhoubaarheid en diversiteit. Ons wend egter nie ’n poging aan om hierdie taal aan te leer, te verstaan, te interpreteer en te praat nie. Waarmee laat dit ons? ’n Verhouding vol […]

Profitability; influence still our target

On several occasions over the past few months, we have repeatedly confirmed that the main focus of Grain SA is the profitability of grain and oilseed producers – with our aim being to support and promote it to ensure sustainable local production. Success in this regard is subject to a multitude of actions, functions and […]

Groei sonder herlewing is negatief

Die omgewings- en hulpbronekonoom, prof James Blignaut, glo die berekening van die koste van herlewingslandbou – in die omgang bekend as conservation agriculture (CA) of regenerative agriculture (RA) – vereis begrip van sekere inligting wat die bydrae van insetkoste se impak op die netto wins per hektaar aantoon. Volgens Chris Burgess, redakteur van Landbouweekblad, is […]

Copy link
Powered by Social Snap