SA Grain June 2022

  • ALL
  • COLUMNS
  • EDITORIAL
  • INPUT & PRODUCTION
  • MARKETING
  • NEWS
  • SPONSORED CONTENT

Deciding between PVC-M and PVC-U pipe for water transport in grain irrigation

PVC pipe remains the most economical way of transporting irrigation water, despite recent increases in the price of plastic. Agrico has recently started manufacturing modified PVC (PVC-M) pipe in addition to unmodified PVC (PVC-U) pipe that it has been manufacturing for more than 30 years. Let us help you understand the difference between PVC-U and […]

Grain nitrogen content – taking a closer look

Low barley grain nitrogen content was commonly observed during the 2021 harvest. The low grain nitrogen content at harvest was a result of excessive rainfall (Graph 1 and Graph 2) early in the growing season, with consequent waterlogged conditions which restricted root growth, led to nutrient loss as a result of leaching, and decreased nitrogen […]

Bedryf gesels oor werkbare paspoortsisteem

Binne die graanwaardeketting is daar nou al vir ’n ge­ruime tyd gesprekke en besprekings rakende ’n graanpaspoortsisteem. In die graanbedryf is dit nie iets nuuts nie – kanola en gars het reeds sisteme in plek. Die verskil is dat dié twee gewasse uniek is met ’n enkelkopersisteem. As dit by ander gewasse kom, is dit […]

Little has really changed in the last 50 years

Has so much really changed in die last 50 years, I wondered the other day. We are living in an era where the tempo of change is constantly increasing, especially over the past two years. But if we were to look really closely, the story remained the same. The circumstances are certainly very different, the […]

Data intensive farming – more to learn from each season

Data Intensive Farm Management (DIFM) is a project in collaboration with various research institutes and industry stakeholders. The purpose of the project is to improve sustainability by utilising data in creative trial designs to find optimal profit given input variables. This project is already in its third year with two years of data sets completed […]

Are producers causing prices to rise?

Maize meal and sunflower oil are two of the most common items found in the pantry of a South African consumer. The consumer price index (CPI), which refers to a weighted average basket of consumer goods and services purchased, includes both these items. In the current economic climate, retail prices of these goods inevitably had […]

Fiduciary focus within Grain SA

The company secretariat manages and supports the institutional environment of Grain SA NPO, the Commercial Producers Trust, Phahama Grain Phakama NPC and NAMPO Commercial (Pty) Ltd, to ensure compliance and good governance within the Grain SA group of entities. In terms of the King IV report, corporate governance is defined as the exercise of ethical […]

VS-sandgronde nie sondebok in aardverwarming

Die semi-ariede sandgronde van die Noordwes-Vrystaat bestaan uit windgewaaide sand wat in die verre verlede op ’n eeueoue golwende kleierige oppervlak gedeponeer is. As gevolg van hierdie golwende eienskap kom tydelike watertafels algemeen voor: In droë seisoene word dit deur gewasse benut, maar in nat jare veroorsaak dit erge versuiping met gevolglike opbrengsverliese. Ten spyte […]

Saadpryse: beskou saadinsetkoste as ’n belegging

Deurlopende insetprysmonitering is een van die belangrike take wat Graan SA namens sy lede verrig. Die monitering van saadpryse – nie net jaarliks nie, maar oor tyd – is een van hierdie funksies. Graan SA poog om saadpryse so deursigtig as moontlik te maak en kompetisie in die saadbedryf te bevorder om te verseker dat […]

Diploma in landbou word hoog geag in die Wes-Kaap

Statistieke SA se verslae wys daarop dat indiensneming in die landbousektor vanaf die vierde kwartaal in 2020 tot en met die vierde kwartaal in 2021 met 57 000 poste toegeneem het. Vir toekomstige studente wat graag ’n loopbaan in dié sektor wil betree, is dit goeie nuus. Die verkryging van ’n landboudiploma as ’n alternatief […]

Extrusion strengthens the grain value chain

According to the World Health Organisation (WHO), more than 260 million people in sub-Saharan Africa (SSA) are undernourished. This represents 21% of the population in this region. There is also a rising incidence of non-communicable diseases as diets shift with incomes and urbanisation. In 2019 the total consumption of grains in SSA was 140 million […]

Nuwe variëteite beïndruk by Agricol se groendag

Die Agricol Groendag wat vanjaar vir die agste keer aangebied is, het aansienlik uitgebrei en is goed bygewoon deur produsente wat die twee dae op Agricol se navorsingstasie net buite Potchefstroom terdeë geniet het. Agricol se navorsings- en landboukundige span werk sedert Oktober 2021 om die proewe gereed te kry vir die jaarlikse boeredae in […]

Do CA practices increase mycotoxins in maize?

Conservation agriculture (CA) is a systematic approach that discourages soil disturbance by integrating zero tillage, permanent soil cover and crop rotation to establish a balanced, sustainable agro-ecosystem. This approach ensures the efficiency of cropping systems by enhancing the quality of the soil through an increase in organic carbon, soil bulk density, nitrogen, microbial diversity and […]

Choosing the right institution of higher education

Private institutions offering higher education alongside government-run institutions have become increasingly customary – and agricultural colleges do not fall behind. The question then is: ‘What should prospective agricultural students look for when choosing an institution to enrol at?’ Registration and accreditation In the case of private providers of higher education, it is vital for future […]

Die halfvol glas

Beste Neef April was besaai met vakansiedae wat gesorg het vir kor­ter as gewone weke. April is ’n duur maand, want as die werk oor ’n vakansiedag loop, is dit double pay en basta. Nou laat weet buurman dat CONTRALESA – dis nou die klompie tradisionele leiers – vra vir nog ’n vakansiedag ter ere […]

Verandering in klimaat skets ’n somber prentjie

Grondbone (Arachis hypogaea L) is een van die vernaamste olie- en voedselgewasse in die wêreld. Dit word geproduseer onder verskillende reënval- en temperatuurregimes en op verskeie grondsoorte, waarvan sandgronde die mees gewenste is. Aardverwarming en die effek daarvan op plant en dier is deesdae die hoofbesprekingspunte op wêreldplatforms. Aardverwarming lei tot klimaatsveranderinge, met gevolge wat […]

Landbou-gapjaar ’n eerste vir SA

’n Oorbruggingsjaar in die landbou is nou ’n werklikheid met ’n vennootskap tussen die Peritum Agri-instituut en Reitz Landbou-akademie. Die agri-gapjaar bied ’n oplossing aan jongmense met ’n belangstelling in landbou om holistiese voorbereiding tot die volwasse en werkslewe met ’n pretjaar te kombineer. Die jongmense voltooi terselfdertyd gestruktureerde leerprogramme in landbouproduksiebestuur én kry omvattende […]

Putting theory into practice

Universities employ experimental farms for practical training to ensure that students experience farming first hand. In the past, most agricultural students came from farms, but nowadays many students who are interested in a career in agriculture have never been to a farm. It is therefore vital that students get exposed to all the aspects of […]

Min het werklik in die laaste 50 jaar verander

Het daar dan werklik so baie in die laaste 50 jaar verander, wonder ek die ander dag. Ons leef in ’n era waar die tempo van verandering voortdurend toeneem, veral die afgelope twee jaar. Maar as ons werklik mooi gaan kyk, het die storie dieselfde gebly. Die omstandighede is beslis baie anders, die risiko’s is […]

Boeredag plaas kollig op pekanneute

Agricol het beginner- en gevorderde pekanneutprodusente genooi na ’n allesomvattende boeredag in Mei wat spesifiek gefokus het op pekanneutproduksie. Die dag is in Potchefstroom gehou op Agricol se navorsingstasie by hul pekanneutboord waar daar reg deur die seisoen sterk gefokus word op grondgesondheid vir optimale boordgesondheid. By hierdie pekanneutboord word belangrike inligting ingesamel oor grondtemperature […]

The more we share, the more we grow

Luvuyo Mbutho (59) is passionate about farming – from an early age he worked with his father in the fields. He started farming on his own on 4 ha of arable land in a small village, but soon realised that if he wanted to expand his farming enterprise, he would have to get his own […]

Nuwe tegnologie met PowerCore-eienskap vrygestel

Hierdie seisoen stel Pannar Saad® met trots twee nuwe geelmieliebasters met die PowerCore™-tegnologie bekend, naamlik PAN 3P-900PW en PAN 5P-902PW. Dit is ’n nuwe toevoeging tot Corteva se formidabele portefeulje in Suid-Afrika. PowerCore-tegnologie is ’n hoëpresterende, insekbestande saadeienskap (trait) wat mielies effektief teen vernietigende bogrondse lepidoptera-plae beskerm, soos die Afrika-mieliestronkboorder (Busseola fusca) en die Chilo-boorder […]

Universities: relevant role-players in agricultural research

Research is an integral part of agriculture and at the centre of it are the agricultural faculties at universities nationwide. The research conducted at these faculties is of immense value to the sector and the future of sustainable agriculture and food security in the country. As part of our focus on tertiary institutions, SA Graan/Grain […]

Hou dié geleenthede dop vir uitvoere na Afrika

11/05/2022 Wat voedselsekerheid betref, het beide wit- en geelmielies ontsaglike waarde, veral vir Afrika. Tradisioneel is witmielies minder populêr in internasionale markte, maar dit word vinnig opgekoop deur Suid-Afrika se buurlande in Afrika suid van die Sahara. Die rede hiervoor is dat lande in Afrika ’n kleurvoorkeur vir witmielies het, wat hoofsaaklik ingevoer word vir […]

Hanteerders het aandeel in topuitvoere gehad

Die uitvoer van landbouprodukte soos wyn, mielies en sitrus is een van die weinig middele wat nog positief bydra tot groei in die Suid-Afrikaanse ekonomie – en die graanwaardeketting speel ’n integrale rol hierin. “Suid-Afrikaanse landbouprodusente se rekord­uitvoere gedurende verlede jaar het die invoerwaarde van landbouprodukte en kos oortref. Kos en drank ter waarde van […]

Copy link
Powered by Social Snap