SA Graan/Grain June 2021

Easy calculations: from pesticide container to spray tank

All pesticides must be applied at a certain dosage rate that is unique to every product to ensure effective management (control) of the target organism. The registration holder of a pesticide has gone through great pains and financial investment to arrive at the dosage that is printed on the product label. Failing to apply the […]

’n Plan om SA deur die winter te dra

Die winter is hier. Die Kaapse weer het reën gebring vir planttyd en die ryp is besig om ons somergewasse te help afdroog sodat die oes ingesamel kan word. Die menigte voorspellings dat ons weer byna sonder witmielies sou wees aan die einde van die seisoen, het toe nie waar geword nie. Tog bly die […]

Omnia is veel meer as landbou

Omnia Nutrilogie® het in 1953 ‘n revolusionêre reis in die landbousektor onderneem. Die visie vir ons maatskappy is gebore uit die idee dat ‘n volhoubare toekoms ‘n haalbare doelwit kan word deur kunsmisprodukte aan kliënte te verskaf wat geproduseer word deur ‘n onderneming wat ‘n beter wêreld wil skep. Hierdie visie sluit in om doelgerig […]

Stiller waters wink eersdaags vir Jannie

Dit is ’n voorloper wat die witwater van ’n rivier uitsoek, om juis daar – waar intervensie die nodigste is – toe te tree. Jannie de Villiers, uitvoerende hoofbestuurder (HUB) van Graan SA sedert 2011, is só ’n voorloper. Na tien jaar aan die stuur van die grootste produsente-organisasie in die land en binne-in die […]

A plan to get SA through the winter

Winter has arrived. The Cape weather brought rain in time for planting and the frost is busy helping our summer crops to dry off so that it can be harvested. The multitude of predictions that we would once again almost end up without white maize at the end of the season, did not come true. […]

Dié boeredae ’n vertoonvenster vir bewaringslandbou

Die Bewaringslandbouboere-innove­ringsprogram (BL BIP), wat deur ASSET Research geïmplementeer en deur die Mielietrust befonds word, het in die 2020/2021-seisoen ’n paar nuwe en be­langrike projekte aangepak. Twee nuwe studiegebiede onder kommersiële graanprodusente lê in die Hoëveld van Mpumalanga en in die Maluti-streek van die Oos-Vrystaat. Laas­genoemde sluit dorpe soos Clocolan, Ladybrand, Ficksburg, Marquard en Fouriesburg […]

Agriculture benefits from good neighbourliness

We often say that farming flows through the veins of a passionate producer, but when you meet Fanie Pienaar, you will truly understand what this means. Hailing from Clocolan in the Free State, this fifth-generation producer has years of knowledge, experience and skills which he applies as a trainer for the Grain SA Farmer Development […]

Saadpryse vir nuwe seisoen warm uit die oond

Afhangende van die plantestand, maak saad as produksie-inset tussen 10% en 17% van ’n mielieprodusent se lopende produksiekosterekening uit. Gegewe uitstekende navorsing in genetika en tegnologie, bly saad een van die belang­rikste insette om opbrengste en produktiwiteit in die graanbedryf te verhoog. Dit is daarom van kritieke belang dat produsente die regte kultivars kies, met […]

Feedlot or not? Success starts with calf quality

Farming is all about making the best profit with the resources available. Producers must make the decision whether to sell their grain and weaner calves or add value to both by feeding the calves in a feedlot. Self-produced calves or bought-in­calves can be fattened in a feedlot or in pens or larger camps using commercially […]

Afname in hektare skets somber prentjie

Alhoewel Suid-Afrika se sonneblomsaadmark klein is in vergelyking met ander gewasse soos mielies en sojabone, speel dit tog ’n belangrike rol in die plaaslike graan- en oliesaadomgewing. Sonneblomsaad het oor die afgelope paar jaar, tydens die droër siklusse wat veral in die weste van die land geheers het, menige produsent uit die moeilikheid gehelp weens […]

Copy link
Powered by Social Snap