SA Graan/Grain July 2021

Better results with legumes in rotation with maize

The productivity of maize in South Africa is influenced by various factors, including abiotic and biotic stresses and their interactions as well as monocropping. Abiotic factors include poor soil fertility, drought and heat stresses. Although soybean production has increased significantly since 2008, maize monocropping remains a widespread practice in many farming systems, resulting in a […]

Ontmoet die nuwelinge op Hoofbestuur

Graan SA se eerste virtuele kongres met die tema, “Geloofwaardigheid van die Graanmark”, is vanjaar op 3 en 4 Maart aangebied. Vyf nuwe hoofbestuurslede is tydens die geleentheid verkies, vir streke waarin vakatures ontstaan het. Die nuwelinge het almal reeds ’n induksiegeleentheid by Graan SA se hoofkantoor deurloop. Ebert du Plessis – Streek 12 Ebert […]

Presisie – die begin van die winspad

Presisieboerdery is ’n graanverbouingskonsep wat steun op die effektiewe bestuur van variasie in ’n grond se inherente fisiese en chemiese eienskappe deur gebruik te maak van tegnologie. Die insameling, analisering en evaluering van data maak dit moontlik om meer ingeligte besluite te neem wat betref bewerkingspraktyke, plantestand, kultivarkeuses, kunsmisbronseleksie, bemestingspeile en die tydperk van toediening […]

Saadsamewerking goeie nuus vir bedryf en produsente

Wanneer ’n saadmaatskappy soos Sensako, wat oor meer as 60 jaar diep spore in die Suid-Afrikaanse saadbedryf getrap het, deel word van ’n multi­nasionale landboumaatskappy soos Syngenta, stel dit nuwe produkte en innovasie vir produsente en die saadbedryf in die vooruitsig. Syngenta het in Augustus 2020 aangekondig dat die transaksie om Sensako te bekom, afgehandel […]

Advice from the home straight

This is the second last editorial I will write for SA Graan/Grain. The plan is still for me to lay down the reins as CEO at the end of August 2021. Last month an article was published on my little more than ten years here at Grain SA. Though I wouldn’t think there is enough […]

Maize stalk rots: unseen yield assassins

The most commonly reported fungal stalk rots of maize in South Africa are Diplodia, Fusarium, Gibberella and charcoal stalk rot. The only bacterial stalk rot on maize is termed bacterial whorl and stalk rot or more commonly known as kooksiekte. These stalk rots are each caused by different organisms which vary in importance and prevalence […]

Omnia is committed to quality-driven processes

At Omnia Nutriology® we believe in a holistic approach to managing crops. This means that we take an active interest in the growth of the crop, from before planting to after the harvest. To achieve this, we apply our proven Nutriology® concept. As part of our twelve-element Nutriology® concept, Omnia follows quality-driven processes of the […]

Fertiliser quality on par; 2020 survey shows

In 2017 a memorandum of understanding for the funding and management of the fertiliser and lime quality monitoring project was entered into by and between the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (now Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development), Fertasa (Fertilizer Association of Southern Africa), Grain SA and the Sasol Agricultural Trust. This […]

Waardeketting verseker bekostigbare voedsel

10/06/2021 Die Suid-Afrikaanse graanbedryf speel nie net ’n belangrike rol in die plaaslike landbou-ekonomie nie, maar het ook ’n noemenswaardige impak op die breër ekonomie in Suid-Afrika. ’n Groot gedeelte van die land se bevolking is daagliks afhanklik van grane wat dien as stapelvoedsel. Primêre produksie van graan en oliesade in Suid-Afrika is die beginpunt […]

Hoe beter jy jou grond ken, hoe groter die opbrengs

Gereelde grondontleding is ’n uiters belangrike faktor in gewasverbouing en vorm die basis van grond- chemiese bestuur. Die doel is uiteindelik om die grondstatus in balans te bring om sodoende optimale opbrengs te verseker. SA Graan/Grain het met kenners op die gebied van grondgesondheid gesels oor die belangrikheid van grondstatus en die impak daarvan op […]

Copy link
Powered by Social Snap