SA Grain April 2021

Topografie affekteer klimaat en landbou só

Die topografie van ’n gebied kan beskryf word as die rangskikking van natuurlike asook kunsmatige terreinvorms. Dit kan voorwerpe van verskillende hoogtes bo seevlak wat teen verskillende hellings ten opsigte van die horisontale of vertikale asse van die aarde geplaas is asook oriëntasies ten opsigte van die son, insluit. Topografie het ’n besonder groot invloed […]

Taking the lead in developing agriculture

Sandile Ngcamphalala was appointed as manager of the Grain SA Farmer Development Programme in March 2021. Leading the team, he is tasked with providing strategic direction of the programme as a whole, including funding and donor liaison, continued development of the school and the mentoring programme and he will serve as the managing editor of […]

Skuif van NAMPO ’n inklusiewe besluit

Graan SA se Dagbestuur het aan die einde van Januarie 2021 vergader, terwyl die tweede vlaag van die pandemie die land geteister het. Dáár is besluit om met alle belanghebbendes, insluitend uitstallers (vennote), te konsulteer voordat ’n besluit oor die NAMPO Oesdag 2021 geneem word. ’n Omvattende vraelys met 16 vrae is opgestel om uitstallers […]

Hoogste heffingsinkomste nog vir Graan SA

Graan SA het tydens die afgelope Kongres terugvoer aan lede oor die resultaat van die heffingsinkomste vir die 2020/2021-seisoen verskaf. Richard Krige (voorsitter van Graan SA se Bemarkingswerkgroep) het ’n voorlegging aan Kongres gemaak rakende die seisoen se gerealiseerde heffingsinkomste. Die produksieseisoen was goed in beide die binneland en die Wes-Kaap, wat positief was vir […]

Graanpryse – waar lê risiko’s vir die nuwe seisoen?

11/03/2021 Die nuwe seisoen is goed op dreef. Die stroopproses van oliesade het reeds in sommige gedeeltes van die land begin, terwyl somergrane eersdaags aan die beurt sal kom. Tot dusver lyk die seisoen goed in die grootste gedeeltes van die land, met uitsonderings in sekere gebiede waar daar skade is weens oornat toestande. In […]

Dié lede gee die stokkie aan

Jaap van der Westhuizen, wat Streek 16 die afgelope vier jaar as Graan SA-hoofbestuurslid verteenwoordig het, tree hierdie jaar uit die pos, met Wessel Hattingh wat die leisels sal oorneem. Jaap is reeds 17 jaar by Graan SA betrokke en het op die Sorghum- en Oliesadewerkgroepe gedien. Hy was ook betrokke by die Sorghumtrust. “Dit […]

USDA gives crop estimates a HIGH FIVE

South Africa’s crop statistics are considered by the United States Department of Agriculture (USDA) to be of excellent quality. This is according to Dr Justin Choe, a coarse-grain analyst at the USDA’s World Agricultural Outlook Board. Dr Choe joined the 2021 Grain SA Congress virtually from Washington, DC to expound on the 2021/2022 marketing year’s […]

Onafhanklike graanombud nou nodig, hoor Kongres

Die vraag of die Suid-Afrikaanse graanmark geloof­waardig is al dan nie, is volgens dr Johan Willemse, afgetrede professor in landbou-ekonomie, ’n vraag wat in die huidige politieke klimaat ’n duidelike antwoord móét kry. Dr Willemse was een van die hoofsprekers van die 2021 Graan SA Kongres, waar hy sy kennis en ondervinding as hoofekonoom by […]

Eyespot reoccurs after 16 years

In South Africa, maize eyespot has generally been of minor economic importance due to its limited incidence range (spatial) and low disease severities, with insignificant yield losses reported even in more severely affected areas. Originally this disease, caused by the fungus Aureobasidium zeae (synonym: Kabatiella zeae), appeared in the cool, humid areas of the south-eastern […]

Vrae oor geloofwaardigheid by Kongres beantwoord

Daar is tydens dag een van Kongres ’n uur ingeruim vir produsente om vrae rakende die geloofwaardigheid van die Suid-Afrikaanse graanmark aan die kongrespaneel te stel. ’n Kort oorsig word hiermee aan produsente, wat Kongres nie bygewoon het nie, verskaf. Verduidelik asseblief Graan SA se huidige oplossing vir die differensiaal en watter weë gevolg gaan […]

Copy link
Powered by Social Snap