Through your lens – A day in the life of a Grain Producer

September 2021 Winners

Wenner
Tiani Claassen van Reitz steek die R1 500-prysgeld vir die September-kompetisie in haar sak met dié foto van Merino-skape wat die soja-oesreste op Blydschap se werf geniet. Die sonlig het beslis saamgespeel om ’n gewone plaasgebeurtenis in ’n goue oomblik te verander.

Tweede
’n Sonsondergang kan soms ’n gewone toneel skilderagtig laat vertoon. Hierdie pragtige sonsondergang wat Tiani op die plaas Cado in die Reitz-omgewing vasgevang het, wys dat die landskap gereed is vir die lente om aan te breek.

Derde
“Ná die oes” is ook deur Tiani geneem en demonstreer hoe treffend ’n foto kan wees as jy ’n ander posisie inneem. Die fotograaf het duidelik dié foto geneem terwyl sy self op die grond op die plaas Blydschap in die Oos-Vrystaat stelling ingeneem het.

Graan SA/Corporate Guarantee-fotokompetisie

Vir die 2021-kompetisie word amateurfotograwe uitgenooi om ’n dag in die lewe van ’n graanprodusent vas te vang – van sonop tot sononder. Vir baie mense wat in die dolle gejaag van die korporatiewe wêreld vasgevang is, lang ure by die werk deurbring en dikwels in spitsverkeer van en na hulle huise vassit, lyk die lewe op ’n plaas salig. Die tema vir 2021 se Graan SA-fotokompetisie sal vir hulle wys presies waaroor die plaaslewe gaan. Stuur foto’s in van aktiwiteite wat plaasvind voor die aanvang van die produsent se werkdag – ’n pragtige sonsopkoms, die eerste koppie koffie of ’n wandeling met die honde. Alternatiewelik kan jy die plaasaktiwiteite vasvang – van saadbedvoorbereiding tot by die suksesvolle oes.

Wen elke maand
Vanaf Januarie 2021 word daar vir twaalf uitgawes ’n wenner deur ’n paneelbeoordelaars aangewys. Elke wenner sal ’n kontantprys van R1 500 ontvang. Die twaalf finaliste kom aan die einde van dié jaar in aanmerking vir die groot pryse: R15 000 (wenner), R10 000 (naaswenner) en ’n derde prys van R5 000.

KOMPETISIEREËLS
Inskrywings moet die tema ’n Dag in die lewe van ’n graanprodusent uitbeeld.

Slegs amateurfotograwe (dit wil sê persone wat nie ’n bestaan maak uit die neem van foto’s nie) mag vir die kompetisie inskryf.

Die fotograaf moet ’n fotobyskrif, asook sy fisiese en posadres en telefoonnommer/s, saam met die foto verskaf.

Persone op die foto moet geïdentifiseer word (verskaf noemnaam en van).

Slegs e-posinskrywings sal aanvaar word. Die foto’s mag nie kleiner as 1 MB of groter as 10 MB elk wees nie – in JPG-formaat.

Foto’s wat ingeskryf word, moet uniek wees en nie oor dieselfde onderwerp handel as foto’s wat vir ’n ander fotokompetisie ingeskryf is nie. Foto’s wat ingeskryf word, mag ook nie voorheen gepubliseer wees nie.

Wesenlik gemanipuleerde foto’s sal nie aanvaar word nie. Wesenlike manipulasie van foto’s behels in wese die byvoeging van visuele elemente wat aanvanklik nie in die foto was nie (byvoorbeeld wolke of plantegroei), asook die uithaal van beeldelemente wat die konteks of tema van die foto verander (byvoorbeeld ’n onooglike en substantiewe beeldelement iewers in die foto). Aanvaarbare manipulasie behels die volgende: Die verandering van die foto se oorspronklike dimensies (cropping – gegewe dat dit nie die konteks of onderwerp verander nie), verstellings aan onderbeligte of oorbeligte dele (exposure adjustments) en verstellings aan die kleurtemperatuur (die algemene kleurtint van die foto – colour temperature correction). Indien twyfel ontstaan oor die mate van manipulasie, mag die beoordelaars versoek dat die oorspronklike ongemanipuleerde foto beskikbaar gestel word.

Deelnemers kan ’n maksimum van drie foto’s (waarvan die onderwerpe verskil) per uitgawe inskryf. Indien meer as drie foto’s ingestuur word, sal die eerste drie foto’s wat ontvang word, vir die kompetisie in aanmerking geneem word.

’n Deelnemer wat ’n maandwenner is, kan vir die daaropvolgende drie uitgawes nie inskryf nie.

Inskrywings wat ná die afsnytyd ontvang word, sal vir die volgende maand se kompetisie ingeskryf word.

Graan SA behou die reg voor om foto’s wat onduidelik is of nie aan die kompetisiereëls voldoen nie, af te keur.

’n Paneel, wat bestaan uit twee professionele fotograwe asook verteenwoordigers van SA Graan/Grain, sal die foto’s maandeliks beoordeel.

Alle inskrywings word die eiendom van Graan SA. Die foto’s sal in ’n databank gebêre word en Graan SA mag dit vir toekomstige promosie-, bemarkings- en publikasiedoeleindes gebruik. Deur in te skryf, stem die deelnemer in daartoe en geen eise van derde partye vir skending van kopiereg kan ingedien word nie.

Werknemers van Graan SA of Infoworks mag nie vir die kompetisie inskryf nie.

Stuur foto’s na elmien@infoworks.biz. Onthou om jou naam, fisiese en posadres, telefoonnommer en ‘n byskrif vir die foto saam te stuur.

Kompetisie-sperdatums/Competition deadlines

November 2021: 29 Oktober/October
Desember/December 2021: 26 November

- Advertisement -

 

Copy link
Powered by Social Snap