OOR ONS

SA Graan/Grain is ‘n landboutydskrif bedoel vir rolspelers wat betrokke is by die graan- en oliesade-waardeketting. Dit is toegewyd aan die dekking van ‘n wye verskeidenheid onderwerpe wat sentraal staan ​​in hierdie bedryf. Hierdie maandblad is sedert Januarie 1999 onder die SA Graan/Grain-mastkop gepubliseer en is beskikbaar in druk en aanlyn. Die doel is om druk en aanlyn dekking van die nuutste ontwikkelings in navorsing oor koring- en oliesade, tegnologie, produksie, waardetoevoeging en bemarking. Onderwerpe wat deur die tydskrif gedek word, sluit in:

 • Landbou-insette
 • Graanbemarking
 • Kommoditeite
 • Finansiële en bestuursonderwerpe
 • Graanbeleidaspekte
 • Grondbrekende navorsing
 • Meganisasie en tegnologie
 • Produkkoste-analise
 • Bewaringslandbou
 • Boerontwikkeling
 • Profiele van invloedryke produsente, wetenskaplikes en rolspelers
 • Produk kollig, mini-fokus en fokus

KONTAK ONS

Eienaar/uitgewer
Graan SA
Block C, Alenti Office Park
Witherite Street 457
The Willows
Pretoria
0041
Tel: 086 004 7246

P.O. Box 74087, Lynnwood Ridge, 0040
Tel: 086 004 7246
www.grainsa.co.za

ONTMOET DIE GRAAN SA SPAN

BESTUUR

Jaco Breytenbach,
Voorsitter: SA Graan/Grain Editorial
Komitee E-pos: jjbrey@intekom.co.za

Dr Dirk Strydom,
Bestuurder: Graan Ekonomie en Bemarking
Graan SA Tel: 086 004 7246
Sel: 082 852 4810
E-pos: dirks@grainsa.co.za

REDAKSIE SPAN

Estie de Villiers
REDAKTEUR
Tel: 081 236 0534,
Sel: 083 490 9449,
E-pos: estie@infoworks.biz

BESTURENDE REDAKTEUR

Johan Smit
Tel: 018 468 2716
Sel: 082 553 7806
E-pos: johan@infoworks.biz

REDAKSIE ASSISTENT

Elmien Bosch
Tel: 018 468 2716
E-pos: elmien@infoworks.biz

GRAFIESE ONTWERPER

Nadine Stork
Tel: 018 468 2716
E-pos: nadine@infoworks.biz

SPOTPRENTTEKENAAR

Frans Esterhuyse