Gereed vir die nuwe plantseisoen?

Arthur Schröder, Bayer
Gepubliseer: 8 September 2020

863

Kultivarkeuse is ’n bestuursbesluit van deurslaggewende belang wat graanprodusente jaarliks moet neem. Produsente het nou ’n laaste kans om hul beplanning te hersien voordat die plantseisoen aanbreek.

Opbrengs is vir seker belangrik wanneer ’n keuse gemaak word. Kultivars behoort geselekteer te word deur te kyk na die afgelope seisoen se resultate sowel as meerjarige data, omdat kultivarprestasie kan wissel oor seisoene en lokaliteite.

Velum® 1 GR is spesifiek vir die beheer van aalwurms en bied verhoogde wortel- en plantgesondheid met gepaardgaande hoër opbrengs en winste. Nog ’n bonus is dat die gebruik van die produk grondgesondheid bevorder.

Bewerkingspraktyke en wisselboustelsels asook omgewingsfaktore soos beskikbare vog, plantdatum, verwagte hitte-eenhede, grondprofiele en die verwagte insek-, onkruid- en siektedruk is bepalend vir die finale keuse. In ligte sandgronde moet kultivars met sterk, groeikragtige saailinge geplant word om te voorkom dat die wind ontkiemende plantjies toewaai. Die opbrengsstabiliteit en -potensiaal, groeiseisoenlengte, staanvermoë en siekteverdraagsaamheid van ’n kultivar is ook belangrik.

’n Goeie pakket word saamgestel uit kultivars van verskillende groeiseisoenlengtes wat bepaal word deur die aantal dae wat die kultivar neem om fisiologies ryp te word. Kultivars moet hierdie stadium bereik ten minste twee weke voor die eerste swaar ryp voorkom. Mediumgroeiseisoenkultivars is geskik wanneer daar genoeg vog teenwoordig is, maar wanneer vogtoestande beperkend is, kan ’n baster met ’n korter groeiseisoenlengte oorweeg word. Kultivars met langer groeitydperke kan dikwels stremming soos droogte en hitte beter hanteer.

Kultivars met ’n stabiele opbrengs jaar na jaar is meer werd as dié wat net onder optimale toestande presteer. Opbrengsstabiliteit oor veelvuldige jare en verskillende groeitoestande sal meer gemoedsrus gee. Dit is verder raadsaam om planttye af te wissel en so ook risiko te versprei.

’n Pakket hou die volgende voordele in:

  • Dit verlaag die risiko van hitte- en droogtestremming.
  • Die risiko dat alle kultivars gelyktydig blom en bestuif, word verlaag.
  • Daar is ’n verlengde bestuiwingstydperk.
  • Sommige kultivars kan vroeër gestroop word.
  • Die impak van siektes en plae word verminder.

’n Bobaasmieliepakket uit die produkte
DEKALB se produkreeks bied uitstekende produkte om ’n volledige mieliepakket saam te stel.

Die geelmieliebaster, DKC64-54BR, is ’n kortgroeiseisoenkultivar wat wyd aangepas is vir koeler streke, maar ook teen ’n hoër plantestand onder besproeiing geplant kan word. Dit kan teen 80 000 plante/ha in gebiede met hoë potensiaal geplant word en in gebiede met medium potensiaal teen 50 000 plante/ha. Die kultivar het sterk, groeikragtige saailinge met ’n uitstekende staanvermoë en ’n goeie verdraagsaamheid teen algemene mieliesiektes. Die opbrengspotensiaal is uitstekend met goeie graankwaliteit.

DKC72-76BR is ’n meerkoppige droëlandbaster met ’n uitstekende opbrengspotensiaal geskik vir die westelike en oostelike produksiegebiede. Dit het ’n goeie staanvermoë, droog vinnig af en toon ’n baie goeie siekteverdraagsaamheid. Die baster kan geplant word teen ’n plantestand van tussen 20 000 tot 60 000 plante/ha in rywydtes van 0,75 m tot 2,3 m, afhangende van die grondpotensiaal. DKC72-72B toon dieselfde eienskappe, maar bevat slegs YieldGard® Maize 2 vir die beheer van stronkboorders en herfskommandowurm, terwyl DKC72-74R Roundup Ready® Maize 2-tegnologie bevat vir breëspektrum-onkruidbeheer.

Jaco du Toit, Bayer se verteenwoordiger in Bothaville, wys hier wat die impak op wortelgesondheid is wanneer aalwurms doeltreffend beheer word.

DKC76-73R is ’n meerkoppige witbaster wat Roundup Ready-tegnologie bevat en geskik is vir aanplantings in die oostelike en westelike produksiegebiede. Die baster beskik oor ’n goeie staanvermoë en toon goeie verdraagsaamheid teenoor die meeste mieliesiektes. Dit kan geplant word teen ’n plantpopulasie van 20 000 tot 60 000 plante/ha in rywydtes van 0,75 m tot 2,3 m, afhangende van die produksiegebied.

Die stapelgeenbaster in die produkreeks, DKC76-77BR, sal goed presteer in die oostelike en westelike produksiegebiede. Dit toon goeie verdraagsaamheid teen houtskoolvrot en van die ander algemene mieliesiektes. Dit behoort in ’n plantestand van 20 000 tot 60 000 plante/ha geplant te word in rywydtes van 0,75 m tot 2,3 m.

DKC75-65BR is ’n stabiele, meerkoppige baster met uitstekende verdraagsaamheid teenoor die algemene mieliesiektes en klimaatstres. Die saailinge kom baie goed op en dié aanpasbare baster kan in die ooste en weste aangeplant word.

Alhoewel die meeste produsente bewus is van die teenwoordigheid van aalwurms in hul lande, verwar hulle maklik aalwurmsimptome met tipiese simptome wat deur plaagdoderskade, versuiptoestande of voedingstekorte veroorsaak word. Die impak van aalwurms op ’n mielie-oes word dus dikwels onderskat. Aalwurms is een van die eksterne faktore wat kan verhoed dat ’n baster tot sy volle potensiaal ontwikkel. Onvoorsiene faktore soos uitermatig hoë reënval of die gebrek aan reën, temperatuurskommeling asook grondtekstuur kan gunstige toestande vir aalwurms skep om in te floreer.