Top tips for burning veld

September 2020 – Burning veld can be a bad method if it is abused. It is not normally recommended as a management measure, although it can be used under certain circumstances. Remember, no burning...

Measurement, Conversion Tables and Formulae

September 2020 – Moisture content on delivery CALCULATING WATER VOLUME There are a few measurements that you need: Surface area Maximum depth SURFACE AREA The surface area of a dam is calculated by multiplying the length by the width. Example:...

Useful trading mindmap

September 2020 –

Die moets en moenies van lugbespuiting

April 2020 – Landbougewasse beleef ’n konstante aanslag van plantplae, -siektes en onkruide wat hul gesondheid uitdaag. Produsente se winsgewendheid erodeer indien hierdie ongewenste elemente nie behoorlik en betyds bestuur word nie. Plaagdoders of...

Kwantifiseer impak van swakker WM-grade

28 Oktober 2020 – Witmielies speel ’n belangrike rol in die plaaslike konteks, aangesien dit as stapelvoedsel vir ’n groot deel van die land se bevolking dien. Die meeste plaaslik verwerkte witmielies word gemaal tot...

Só word bemarkingsjare bepaal

08/10/2020 Die plaaslike graan- en oliesademark het ’n baie sikliese tendens, wat die voorrade en die vloei van graan beïnvloed. Dit is belangrik vir rolspelers in die bedryf om die plaaslike markte se siklisiteit te...

Relevansie van Graan SA-heffing gemeet teen ander kommoditeitheffings

Februarie 2019 – In die landbou-omgewing is dit alom­bekend dat alles gemeet word ten einde goed deurdagte besluite te neem. Dit word in studiegroepe gedoen, in ekonomiese buro’s en selfs in Graan SA se...

Nuwe in- en uitvoerinligting: Wat beteken dit?

Oktober 2018 – Sedert die deregulering van die bemarkingswet in die laat 1990’s geld die vryemarkstelsel in die plaaslike graanmarkte. Dit het veroorsaak dat die hele dinamiek rondom die bemarking van graan vir produsente...

GET A GRIP ON TERMS

September 2020 – Incoterms are standard trade definitions most commonly used in international sales contracts. Devised and published by the International Chamber of Commerce, they are at the heart of world trade. Scan the QR...

Nuwe heffing vir sojabone ingestel

Maart 2019 – In die internasionale graankommoditeitsmark word graanpryse bepaal deur die produksievlakke van die groot landboulande. Suid-Afrikaanse graanprodusente moet in hierdie mark kompeeer. Dit is dan ook hierdie lande wat toegang het tot...

LATEST EDITION